תנועה וחניה

פינוי אופניים מהמרחב הציבורי

  
 

בהתאם לחוק עזר לתל אביב-יפו (שמירת הסדר והניקיון), התש"ם - 1980, העירייה מפנה מהמרחב הציבורי אופניים נטושים, או אופניים המהווים הפרעה לתנועת הולכי רגל או כלי רכב (להלן-אופניים שהושארו במרחב הציבורי), ובכלל זה אופניים שהוצבו או נקשרו במקומות אלה:
  • אי תנועה
  • בתחום תחנות אוטובוס (עמוד תחנה או בתחום סככת ההמתנה לנוסעים ומצדי הסככה)
  • עמוד תמרור למקום חניה שמור לנכים
  • חסימת גישה לנכים
  • בתחום צומת ומעברי חציה
  • ספסל ציבורי - תוך הפרעה לישיבה על הספסל
  • תמרור או מעקה בטיחות וכד' – נפילת אופניים לשטח המעבר הציבורי, המהווה הפרעה להולכי הרגל או גורמת מכשול לציבור.

פינוי אופניים חסרי ערך
על אופניים חסרי ערך או מפורקים הנמצאים בשטח הציבורי תודבק הודעה, על ידי הפיקוח העירוני, לפינוי בתוך 7 ימים. בתום תקופה זו תפנה העירייה את האופניים לאתר פסולת.

פינוי אופניים שמישים


 אופניים שמישים הם אופניים שפונו מהמרחב הציבורי על ידי הסיירת הירוקה והם ראויים לשימוש.


ככלל, עיריית תל אביב-יפו מפנה אופניים שמישים במקרים הבאים: 
1. אופניים בעלי ערך שננטשו במקומות מותרים לחניית אופניים:
  •  על האופניים שהושארו במרחב הציבורי תודבק דרישה, על ידי הפיקוח העירוני, לפינוי האופניים בתוך 14 יום. בתום תקופה זו, תפנה העירייה את האופניים למחסן האופניים העירוני ותמונתם תפורסם באתר האינטרנט של העירייה
  • בחלוף שלושה חודשים מיום פרסום תמונות האופניים השמישים באתר האינטרנט של העירייה, אם לא יימצא להן דורש, יימסרו לעמותות בלבד. במהלך תקופה זו, יוכלו בעלי האופניים לאתר את האופניים שפונו בגלריית התמונות.
2. פינוי אופניים שמישים שהוצבו במקומות שפורטו מעלה תוך גרימת הפרעה לתנועת הולכי רגל או כלי רכב.
על האופניים שהושארו במרחב הציבורי תודבק דרישה לפינוי האופניים בתוך 6 שעות. בתום תקופה זו, תפנה העירייה את האופניים למחסן האופניים העירוני ותמונתם תפורסם באתר האינטרנט של העירייה.
בחלוף שלושה חודשים מיום פרסום תמונות האופניים השמישים באתר האינטרנט של העירייה, אם לא יימצא להן דורש, יימסרו לעמותות בלבד. במהלך תקופה זו, יוכלו בעלי האופניים לאתר את האופניים שפונו בגלריית התמונות.
  


בקשה להחזרת אופניים

בעלי האופניים המעוניינים לקבל את אופניהם בחזרה, יפנו אל הסיירת הירוקה בפרטי הקשר המופיעים מטה.

{{ im.imageGalleryClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד