רישוי עסקים

היתר להצבת דוכני מכירה במועדים מיוחדים

הצבת דוכן בשטח ציבורי חייבת בהיתר מיוחד לכך. בתחום העיר תל אביב-יפו מאושרים דוכנים למטרות מסחריות בצמוד לחנויות רק במועדים ייחודיים, בדוכנים ייעודיים למהות העסק ולתקופה מוגבלת.

תנאים להצבת הדוכנים:

 1. הצבת דוכן מתנות ארוזות בחג ראש השנה ופסח. ההיתר יינתן לעסקים של חנויות לכלי בית, חנות למכירת יינות ומעדניות.
 2. הצבת דוכני ספרים בשבוע הספר העברי.
 • האישור שיוצא יוגבל בזמן, תוקפו יהיה לשבועיים לפני ערב החג ויקבע את המקומות והשעות המותרים להצבה.
 • אורך הדוכן לא יעלה על 2 מטרים ורוחבו 0.60 מטרים, והוא יוצב בצמוד לחלון הראווה.
 • תנאי הצגה למכירה בלבד, על גבי דוכן צמוד לעסק ללא אריזה, תוך שמירה על הסדר והניקיון וקיפול הדוכן בסיום הפעילות.

הגשת הבקשה

הבקשה תוגש בטופס בקשה להצבת דוכן ויצורפו אליה נספחים בהתאם לעניין.
את הבקשה ניתן לשלוח בפקס או בדואר אלקטרוני למרכז שירות לקוחות לעסקים לפי הפרטים הרשומים מטה.

בבקשה יש לציין את הפרטים הבאים:

 • בקשה להצבת דוכן
 • שם העסק
 • כתובת העסק
 • מס' חנות בעסק הממוקם בקניון
 • שם בעל העסק
 • מס' תעודת זהות או ח.פ. של החברה
 • טלפון בעסק וטלפון נייד
 • כתובת דואר אלקטרוני
 • מספר פקס

הנוסח בדף זה הינו על פי החלטת אגף רישוי עסקים מספטמבר 2016

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד