רישוי עסקים

היתר כללי להצבת דוכני מכירה במועדים מיוחדים

בתוקף הסמכות שהואצלה על ידי ראש העירייה, ובהתאם לסעיף 39 (א)(1) לחוק עזר לתל אביב-יפו (שמירת הסדר והניקיון), תש"ם-1980, ניתן בזאת היתר כללי וזמני לעסקים שיפורטו להלן, להציב דוכן מתנות לרגל החג.


הצבת דוכן בשטח ציבורי חייבת לעמוד בתנאים להצבת דוכנים. בתחום העיר תל אביב-יפו מאושרים דוכנים למטרות מסחריות בצמוד לחנויות רק במועדים ייחודיים, בדוכנים ייעודיים למהות העסק ולתקופה מוגבלת. במועדים המיוחדים הבאים: חגי תשרי (ראש השנה, כיפור, סוכות ושמחת תורה), ט"ו בשבט, חנוכה, חג המולד, פורים, פסח, יום העצמאות, חג הקורבן (של המגזר המוסלמי),שבוע הספר העברי וחזרה ללימודים במהלך חודש אוגוסט.

תנאים להצבת הדוכנים:
1. הצבת דוכן מתנות ארוזות בחגי תשרי (ראש השנה, כיפור, סוכות ושמחת תורה), ט"ו בשבט, חנוכה, פורים, פסח, יום העצמאות, שבוע הספר העברי וחזרה ללימודים במהלך חודש אוגוסט.

2. ההיתר יינתן לעסקים של:
  • קיוסקים
  • חנויות לכלי בית
  • חנויות למכירת יינות
  • מעדניות
  • מרכולים קטנים עד 100 מ"ר
  • חנויות ספרים ​

​3.​ תנאים נוספים:​

א. האישור שיוצא יוגבל בזמן, תוקפו יהיה לשבועיים לפני ערב החג ויקבע את המקומות והשעות המותרים להצבה.

ב. אורך הדוכן לא יעלה על 2 מטרים ורוחבו 0.60 מטרים, והוא יוצב בצמוד לחלון הראווה ובכפוף לשמירת מעבר פנוי בכל עת לציבור הרחב, ברוחב שלא יפחת מ- 2 מטר.

ג. הדוכן יוצב אך ורק בימים ובשעות בהם מותרת פתיחת העסק על פי דין.

ד. מידי יום במהלך תקופת ההיתר, יפונו השולחן והמתנות מהמרחב הציבורי עם סגירת העסק, תוך שמירה על הסדר והניקיון וקיפול הדוכן בסיום הפעילות.

ה. לא יתבצעו אריזה או מכירה בשטח הדוכן, אלא בתוך בית העסק בלבד.

ו. ניתן למכור בדוכן מתנות ארוזות בלבד וכרטיסי ברכה.


* למען הסר ספק, אין להציב רמקולים או להשמיע מוזיקה במרחב הציבורי.
* יש לשימור על הסדר והניקיון בחזית העסק.
* ברשות בעל העסק רישיון לניהול עסק/היתר זמני, ככל שצו רישוי עסקים מחייב זאת.

הנוסח בדף זה הינו על פי החלטת אגף רישוי עסקים מספטמבר 2022​

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד