שנתונים

השנתון מספק בסיס מידע רחב ומשמש את הנהלת העירייה, חברי המועצה והיחידות העירוניות בתהליכי תכנון, קבלת החלטות ועיצוב מדיניות. בשנתון הסטטיסטי מוצגים נתונים על מגוון תחומים הנוגעים לעיר, לתושבים ולשירותים המוענקים להם, כגון אוכלוסייה וחברה, כלכלה, חינוך ותרבות, תשתיות, דיור, בנייה ועוד.

המרכז למחקר שמח להציג את השנתון הסטטיסטי של תל אביב-יפו במתכונת חדשה המאפשרת הצגת הנתונים בפורמט גיליונות עבודה של אקסל. פרסום השנתון במתכונת זו מהווה חלק מתהליך שיפור באופן הצגת הנתונים והנגשתם לציבור. השנתון במתכונת זו מוצג החל בשנתון 2017 בלבד - השנתונים ההיסטוריים שעלו עד כה לאתר נשארו במתכונת הישנה.

ללוחות הנתונים, התרשימים ומפות השנתון ניתן להגיע על-ידי בחירה וסינון לפי נושא בטבלה להלן. ראשית, יש לבחור על-ידי פתיחת ובחירת הנושא הרצוי מתוך הכותרת "נושא: כל האפשרויות". לאחר בחירת הנושא תפתח רשימת של לוחות נתונים - כל לוח מוגש בפורמט גיליון עבודה של אקסל (יש ללחוץ על שם הלוח) או בפורמט תצוגה דרך הדפדפן. הקבצים ניתנים להורדה ולשמירה. בתחילת כל נושא יש הסבר והגדרות רלוונטיים.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
פתיחת מידע נוסף

{{ col.Caption }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ pb.phoneBookClient.title }}
הסתר תוכן אודות

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{ pb.phoneBookClient.title }}
הסתר תוכן אודות

{{ pb.getName(item); }}

  • {{ pb.phoneBookClient.titleTab1 }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}: