איתור ותשלום דוחות

{{ lwi.linksClient.title }}

איתור ותשלום דוחות חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית

מערכת "איתור ותשלום דוחות" מיועדת לצפייה ותשלום דוחות חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית שנתקבלו בעיר תל-אביב-יפו וטרם שולמו.
לתשומת ליבך, המידע באתר אינו משקף את כל הדוחות והחיובים הזקופים לחובתך, נכון למועד הבדיקה. על כן, המידע באתר אינו מהווה ראיה משפטית לטיעונים כנגד רישומי העירייה הרשמיים.
לצפייה בריכוז הדוחות, יש להזין במערכת את מספר תעודת הזהות של בעל רכב, את מספר הרכב ואת, מספר הדוח.


דוחות חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית הניתנים לצפייה במערכת הם:

דוח נוכחי אשר פרטיו הוזנו למערכת.
דוחות אשר לגביהם קיבלנו ממשרד הרישוי את פרטי הרכב.
דוחות אשר הועברו להליך אכיפה (דוחות אכיפה).

מועדי תשלום

יש לשלם את הדוח בתוך 90 ימים מיום קבלת הודעת תשלום הקנס, ולא יאוחר מהיום שצוין על גבי ההודעה.
שימו לב: כדאי לשלם את החוב בזמן! דוח שלא ישולם במועד יגרור תוספת פיגור והוצאות גבייה כחוק.


לתשלום דוחות חניה אשר הועברו להליכי גבייה (אכיפה) או לאיתור דוח שאבד, ניתן לפנות למוקד הטלפוני באגף החניה (על פי פרטי הקשר המופיעים מטה).

אפשרויות תשלום

תשלום בכרטיס אשראי:

  • באתר האינטרנט - ללא תור וללא המתנה!
  • במוקד הטלפוני של אגף החניה או במשרדי אגף החניה (על פי פרטי הקשר המופיעים מטה).

שימו לב! ניתן לשלם בתשלום אחד או בקרדיט החל מ-3 ועד 18 תשלומים. 

 

תשלום בהמחאות (שיקים):

  • בבנק הדואר - תשלום מזומן בהמחאה אחת בלבד.
  • במשרדי אגף החניה (על פי פרטי הקשר המופיעים מטה).

שימו לב! בתשלום במשרדי אגף החניה בלבד, ניתן לפרוס תשלומים בהמחאות בתוספת ריבית (רק לאחר דרישת תשלום ו/או הליכי גבייה).

 

תשלום במזומן: 

  • בבנקים (בתוספת עמלת גבייה)
  • בבנק הדואר

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: