תנועה וחניה

תשלום דוחות חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית

מערכת "איתור ותשלום דוחות" מיועדת לצפייה ותשלום דוחות חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית שנתקבלו בעיר תל אביב-יפו וטרם שולמו. לצפייה בריכוז הדוחות, יש להזין במערכת את מספר תעודת הזהות של בעל רכב, את מספר הרכב ואת מספר הדוח.


לתשומת ליבך, ניתן לצפות בדוחות ולשלם רק לאחר שחלפו 48 שעות ממועד רישום הדוחות. המידע במערכת אינו משקף את כל הדוחות והחיובים הזקופים לחובתך, נכון למועד הבדיקה. על כן, אינו מהווה ראיה משפטית לטיעונים כנגד רישומי העירייה הרישמיים.

{{ fli.linksClient.title }}

אפשרויות תשלום  

 

 

עוד בנושא

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד