תנועה וחניה

איתור ותשלום דוחות

איתור ותשלום דוחות חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית

מערכת "איתור ותשלום דוחות" מיועדת לצפייה ותשלום דוחות חניה או נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית שנתקבלו בעיר תל-אביב-יפו וטרם שולמו.
לתשומת ליבך, המידע במערכת אינו משקף את כל הדוחות והחיובים הזקופים לחובתך, נכון למועד הבדיקה. על כן, המידע באתר אינו מהווה ראיה משפטית לטיעונים כנגד רישומי העירייה הרשמיים.
לצפייה בריכוז הדוחות, יש להזין במערכת את מספר תעודת הזהות של בעל רכב, את מספר הרכב ואת מספר הדוח.

{{ lwi.linksClient.title }}

אפשרויות תשלום

לבחירתך, אפשר לשלם במגוון דרכים ואמצעי תשלום.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

חזרה לתחילת העמוד