שיתוף ציבור

שיתוף הציבור הוא כלי מרכזי ביצירת איכות חיים גבוהה בעיר. הוא מאפשר התאמה מרבית בין צורכי התושבים לבין השירותים המסופקים להם על ידי הרשות העירונית. בעזרתו מתחזקת תחושת השייכות והמחויבות של התושב לעיר, ומתעצמת מחויבות העירייה כלפי הציבור בעיר.

 

שיתוף הציבור בהחלטות על פיתוח וניהול העיר מהווה ביטוי מוחשי ליישום ערכי הדמוקרטיה בחיי היום-יום. מנגנוני שיתוף הציבור מאפשרים לכל אזרח לבחור את הדרך ואת המידה שבהן הוא רוצה להיות מעורב. עיר המתנהלת בעזרת שיתוף הציבור, הופכת, בסופו של דבר, להיות בית לתושביה וידידותית למבקריה. 
 
תהליכי שיתוף ציבור מתקיימים בעיריית תל-אביב-יפו מזה עשרות שנים, בתחומים שונים וביחידות שונות.

תושבים המעוניינים להיות מעורבים ולקבל מידע נוסף על תהליכי שיתוף ציבור המתקיימים בעיר, מוזמנים לפנות לאגפי הקהילה או למשלמה ליפו, על פי אזור מגוריהם, או להירשם למועדון דיגיתל לקבלת מידע בהתאם לתחומי העניין האישיים.

נוהל התייעצות עם הציבור בתהליכי תכנון עירוני

חוק התכנון והבנייה בישראל מאפשר לציבור להגיש התנגדות לתכניות בשלב מאוחר בתהליך התכנון, לאחר אישורה של התכנית על ידי הרשויות. 
על פי נוהל חדש שהנהיגה העירייה, מעורבות הציבור מתחילה בשלב מוקדם של קידום התכנית. גישה זו היא ביטוי לחזון העיר ומענה לצורך של המתכננים ושל העוסקים במלאכה.
נוהל ההתייעצות עם הציבור הוא תקדימי בשלטון המקומי בישראל.

הנוהל נועד לקדם כמה מטרות חשובות:
•הגברת השקיפות לציבור בנוגע לתהליך ולדרכים שבהן יוכל להשתתף ולהשפיע
•שיפור התכניות והתאמתן לצורכי הציבור ולרצונותיו
•יצירת כלי עבודה זמין ונוח למתכננים, להתייעצויות עם הציבור משלבי תכנון ראשוניים עד ביצוע הפרויקט
•סיוע לשיתוף פעולה בין המתכננים המקצועיים בעירייה לנבחרי הציבור בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה

לתקציר הנוהל לחץ כאן.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

  • {{ pb.phoneBookClient.titleTab1 }}
{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}: