רישוי ופיקוח בנייה

עיון בתיקי בניין

הארכיון הדיגיטלי היא מערכת שנועדה לחסוך זמן והגעה לבניין העירייה. במערכת תוכלו לעיין בכל תיקי הבניין, לשימושכם החופשי. מדי יום מתווספים למערכת מסמכים חדשים עבור בקשות לקבלת היתרי בנייה המוגשות לעירייה.


תיק בניין כולל את כל התכניות, האישורים והתכתובות המתייחסים לבניין מסוים בעיר (כולל היתר בנייה, תכנית, "טופס 4", תעודת גמר, החלטות של ועדות משנה/ מחוזית/ ערר, צווים מינהליים, מפות מדידה וכיו"ב).
ריכוז המסמכים השונים בתיק אחד מאפשר תיעוד מהימן של כל ההתרחשויות הקשורות בבניין עצמו לאורך זמן ומשמש, מעצם כך, את כל אזרחי העיר, את מחלקות העירייה השונות ואת בתי המשפט ומכאן חשיבותו הרבה.
לפני שימוש במערכת מומלץ לעזר במדריך לאיתור מסמכים בתיקי בניין.

קבצים של היתרים דיגיטליים

החל מתאריך 01.11.20, היתרי הבנייה נמסרים באופן דיגיטלי בלבד.
קובץ ההיתר נמצא במסמכי ההיתרים בתיק הבניין תחת כותרת: "היתר (תכנית ומילולי) חתום דיגיטלית".
הקובץ בפורמט ZIP ומכיל בתוכו את ההיתר המילולי חתום דיגיטלית, תכנית ההיתר חתומה דיגיטלית ומסמכים נוספים.
לתשומת לבכם: תכנית ההיתר אינה חתומה באופן גרפי אלא באמצעות קובץ נלווה מסוג SGN.
בכדי לתקף את החתימה יש להשתמש בתוכנת: FOLDER SIGN אותה ניתן להוריד מדף מערכת רישוי מקוון.

{{ lwi.linksClient.title }}

אם נתקלתם בבעיה או לא הצלחתם לאתר את תיק הבניין הנדרש, ניתן ליצור קשר עם הארכיון באמצעות טופס פנייה מקוון . למידע ובירורים ניתן לפנות למוקד טלפוני הנדסי (לעיון פיזי בתיקי הבניין, דרוש תיאום מוקדם באמצעות פנייה מקוונת לארכיון).

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד