SRV_ADD:[03] Version- [1.7.0.0] TlvLayoutInnerPage

קהילה וספורט

הבריכה הלימודית רמת אביב

 
 
הבריכה הלימודית משמשת כבריכה לרחצת קהל וכבריכה ללימודי שחייה.  ניתן לרכוש מנוי, כרטיסיות או כניסות חד פעמיות. בבריכה מתקיימים לימודי השחייה בכל הרמות וכל הסגנונות, לילדים מגיל 5 ולמבוגרים, ביחידים ובקבוצות. בבריכה גם חוגי התעמלות במים, קורס הכשרת מצילים והכשרת מדריכי שחייה, וחוגים למבוגרים כגון התעמלות המשלבת פעילות אירובית, חיזוק ועיצוב שרירים. בבריכה מתקיימים ימים מיוחדים לרחצה נפרדת לגברים או לנשים.

{{ tab.tablesClient.title }}

  • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: