תכנון ופיתוח

רובע שדה דב

בשדה דב, בו המריאו ונחתו עד לפני מספר שנים מטוסים, מתפתח רובע העתיד של תל אביב-יפו.  
בשטח שגבולותיו בצפון: שכונת צוקי אביב ורחוב פרופס; במזרח: שכונות נופי ים, תוכנית ל' ורחובות 2040 ולוי אשכול; בדרום: שכונת כוכב הצפון, מתחם רדינג ורחוב ש"י עגנון; ובמערב: חוף הים וטיילת החוף,מפתחת העירייה את עתודת הקרקע הגדולה ביותר של העיר שתחבר בין מרכז העיר לצפונה ובין הים לשכונות המגורים שממזרח למתחם.

מה מתוכנן ברובע שדה דב?

 
 
הרובע מתוכנן כאזור מעורב שימושים המשלב בין שכונת מגורים, הכוללת 16,000 דירות, לבין רובע עסקים ובילוי, הכולל משרדים, חנויות ובתי מלון. בנוסף, שטחי ציבור נרחבים שיכללו פארק חופי, כיכרות עירוניות ומגוון שטחים פתוחים לרווחת התושבים, העובדים והמבקרים ברובע. עקרונות תכנון ופיתוח הרובע נשענים על היבטי קיימות ובהם שימוש במקורות אנרגיה מתחדשים, ניהול מי נגר ועידוד תחבורה ציבורית ותחבורה לא ממונעת.

תכנית המתאר לרובע (תא/4444)

תכנית המתאר לרובע מחלקת את שטחו לשלוש שכונות (מרכז, צפון ודרום) ומאפשרת תוכניות מפורטות לכל שכונה בנפרד, ראו הקישור מטה. 
הסנונית הראשונה היא תוכנית מפורטת לדרום הרובע ('מתחם אשכול' - תמל/3001) שאושרה בשנת 2021. בימים אלו התוכניות המפורטות למרכז ולצפון הרובע (תא/1/4444 ו-תא/2/4444) נמצאות בשלבי הכנה.
בתחום הרובע מתוכננות עבודות לפיתוח התשתיות והמרחב הציבורי,  ועבודות להקמת הקו הירוק של הרכבת הקלה, המקודמות על ידי חברת נ.ת.ע. קו זה יחבר את הרובע לחולון ולראשון לציון בדרום, להרצליה בצפון ולרמת החייל במזרח.

 

 

 

 

 

 

תכניות מפורטות ברובע

לכל אחת משלוש השכונות ברובע יש צורך בתוכנית מפורטת, אשר תקבע את המגרשים לבניה, את גובה הבניינים, את הפריסה המדויקת של ייעודי הקרקע ואת ההנחיות המפורטות והתנאים להוצאת היתרי בנייה. 
תכנית ראשונה למתחם אשכול (תמל/3001) אושרה בשנת 2021. בימים אלו התוכניות המפורטות למרכז ולצפון הרובע (תא/1/4444 ו-תא/2/4444) נמצאות בשלבי הכנה. 

 

 

עבודות לפיתוח הרובע ולאיכלוסו

תכנית המתאר לרובע שדה דב קבעה כי ניתן לפתח את מערכת הדרכים הראשית והתשתיות ברובע ואת הפארקים הגדולים בתחומו, עוד לפני אישורן של תוכניות מפורטות. זאת במטרה לאפשר את אכלוס הרובע ואת הקמת המבנים כאשר מרבית התשתיות והמרחב הציבורי בו כבר מפותחים. גורמים שונים יבצעו עבודות פיתוח ובניה ברובע השנים הבאות:
  • עיריית תל אביב-יפו מקדמת תכנון לביצוע התשתיות ומערכת הדרכים ברובע. לאחר בחירת קבלני הביצוע, תחל הקמת כל מערכות התשתית ופיתוח הרחובות ברובע.
  • חברת נת"ע מבצעת בתחום הרובע עבודות ההכנה להקמת הקו הירוק, אשר צפוי לפעול במקביל לתחילת אכלוס הרובע. 
  • רשות מקרקעי ישראל החלה בשיווק מגרשים במתחם אשכול, ו התכנון לביצוע כבר החל בחלק מהמגרשים אותם שיווקה רמ"י וכן במגרשים בבעלות פרטית.

 

 

 

למידע נוסף

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד