ארגוני נוער

כנפיים של קרמבו

תנועת נוער חברתית לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים, המשלבת בינם לבין בני נוער ללא מוגבלות, באמצעות פעילות חברתית, חינוכית וחווייתית משותפת. ב"כנפיים של קרמבו" קיים רצון לפעול באופן מתמיד על מנת לפתח קהילות, וליצור דפוסים אנושיים מבוססי אמון ואמונה בכל אדם, על ידי כל אדם.

אתר הארגון

צופי אש

ארגון התנדבותי, שנועד לעזור לכבאים בכל פעולותיהם. בארגון חברים נערים ונערות בגילאים 15-18 (כיתות י'-יב').
לקבלת פרטים לצורך התנדבות וכן לשם קבלת מידע נוסף, יש לפנות בשעות הערב לצופי האש בטלפון: 03-6900474, או דרך מוקד מכבי אש:  03-6900444.

נוער מגן דוד צעיר

עמותה, שמטרתה לסייע לפעילות התנדבותית של בני הנוער במסגרת מגן דוד אדום. למעלה מ- 6,000 בני נוער בגילאי 18-15 מתנדבים במגן דוד אדום: מבצעים החייאות ברמה מתקדמת, מצילים נפגעי תאונות דרכים ותאונות עבודה, סועדים חולים, מגישים עזרה ראשונה, מתרימים דם ומתפעלים את בנק הדם הארצי, עוסקים בפרויקטים קהילתיים שונים ומדריכים את הציבור הרחב בקורסי החייאה ראשונה.

בממוצע משקיעים בני הנוער כ-8 שעות בשבוע בנוער מד"א. התנדבותם מותנית בלימודי עזרה ראשונה בקורס בן 60 שעות, בעמידה במבחנים ובהשתתפות בהשתלמויות. במהלך ההתנדבות, עוברים המתנדבים קורסים מתקדמים לטיפול באירוע רב נפגעים, לטיפול כחלק מצוות ניידת טיפול נמרץ, קורס מנהיגות, קורס הדרכה ועוד.

רבים ממתנדבי מד"א ממשיכים את ההתנדבות גם במסגרת צה"ל וחוזרים לשורות מד"א לאחר גיוסם כמתנדבים בוגרים.

אתר הארגון

נוע"ם - נוער מסורתי

תנועת הנוער של התנועה המסורתית, המהווה מסגרת חברתית שבה מתקיים תהליך חינוכי בלתי פורמלי לילדים ולבני נוער, לטיפוח מעורבות ומנהיגות נוער בתנועה המסורתית ובחברה הישראלית ולהעמקת השייכות היהודית, על ידי שיח פתוח, לימוד מעמיק וחוויה משמעותית, תוך שמירה על גישה פלורליסטית ומכבדת.

אתר הארגון

 

בינ"ה

ארגון חינוכי העוסק ביהדות פלורליסטית ומפעיל פרויקטים שונים: מכינה קדם צבאית, סמינרים בבתי ספר תיכוניים ברחבי הארץ, גרעיני נח"ל המורכבים מבוגרי תיכונים ומנש"ים בעיר, מרכז לימוד וחינוך ופעילויות נוספות.

ניתן להצטרף לפעילויות בינ"ה דרך הגיוסים המתקיימים בכיתות י"ב בעיר, במנש"ים, או באמצעות המחלקה לנוער ולצעירים בעיריית תל-אביב-יפו.

אתר הארגון