תהליכי רישום ייחודיים בגני הילדים

בדף זה:

השארות שנה שנייה בגן-חובה עירוני ומוכר שאינו רשמי

הורים המעוניינים שילדם יישאר שנה נוספת בגן חובה, יפנו לגננת ולפסיכולוג הגן, ובמקביל יבצעו רישום לכיתה א' באתר העירייה כנדרש.
רשימת המועמדים להישארות שנה שנייה בגן תועבר למרכז שירות חינוך עד ה- 28 בפברואר 2019, לאחר מועד זה לא ישמר מקומם בגן.
הורים שהוחלט כי ילדם יישאר שנה נוספת בגן, יגיעו למרכז שירות חינוך עד ה- 31 במאי 2019, כדי לרשום את ילדם לגן. לאחר מועד זה, אין הרשות מחויבת לשמור מקום באותה כיתת גן.

 

לתשומת לבכם, הרישום לגן מהווה ביטול הרישום והשיבוץ לכיתה א'.

הדלגה לכיתה א'

הקדמת המעבר לבית הספר והכניסה לכיתה א' עבור ילדים בעלי יכולות גבוהות מהממוצע ברוב תחומי ההתפתחות, אפשרית לילדים שתאריך לידתם לא יאוחר מ-  31 במרץ ואמורים לעלות  בשנת הלימודים העוקבת לגן חובה.

הורים המעוניינים להדליג לכיתה א' יפנו לגננת מוקדם ככל האפשר, ועד  1 בינואר בשנת הלימודים הנוכחית, ובמקביל יבצעו רישום באתר העירייה לגן חובה.

בנוסף, עד ה- 15 במאי יש למלא ולחתום על הטפסים הבאים:

יש לשלוח את המסמכים לדוא"ל : kazir_m@mail.tel-aviv.gov.il, או דרך מזכירות תחנת השירות הפסיכולוגי-חינוכי בהדר יוסף, על פי פרטי הקשר המופיעים מטה.

 

* ההחלטה תתקבל על ידי ועדה מקצועית של השירות הפסיכולוגי חינוכי.
* השיבוץ על בסיס מקום פנוי ושיקול דעת הרשות העירונית בלבד.
* את ההערכה אפשר לבצע ב"נטעים" - מרכז פסיכולוגי עירוני משלים (פרטי התקשרות מטה) או אצל כל פסיכולוג חינוכי מומחה הרשום בפנקס הפסיכולוגים.

 

ילדים קטנים משנתון טרום-טרום חובה (חריגי גיל)

הורים המעוניינים לרשום ילד/ה שנולד/ה בתאריכים 1 - 15 בינואר 2017, ישלחו למרכז שירות חינוך עד תאריך 31 במאי 2019, בקשה מפורטת (השלמת פניה לוועדת חריגי גיל) בצירוף:

הבקשה תידון בוועדת חריגי גיל במשרד החינוך על פי השיקולים שלהלן:

  • נסיבות מיוחדות במשפחה
  •  מסגרות חלופיות בעיר
  •  הפער בין גיל הילד/ה לבין המועד הקבוע בחוק
    החלטת הוועדה תיושם על בסיס מקום פנוי ובמידה ומספר חריגי הגיל בגן לא יעלה על שני ילדים.

הורים שבקשתם אושרה יחויבו בתשלום שכר לימוד מלא בשיעור זהה לשיעור ההשתתפות של משרד החינוך.
הודעה בדבר החלטת הוועדה תימסר להורים בשבוע האחרון של חודש אוגוסט ע"י מרכז שירות חינוך.
חשוב לציין, כי בשנת הלימודים העוקבת ישובצו הילדים חריגי הגיל שוב לשנתון טרום-טרום חובה.

הגן המשותף

הורים המבקשים לרשום את ילדיהם יבחרו את הגן בעדיפות הראשונה בתהליך הרישום באתר זה, ויענו במסגרתו על שאלות התאמה.

רק אם יתקיימו כל התנאים הללו, יכנסו הילדים להגרלה שתקבע מי מהילדים שהוגשה מועמדותם יתקבלו לגן.
תינתן עדיפות לאחים ממשיכים, וישוריין לכך 20% מהמקום מכל שכבת גיל.

ערב פתוח יתקיים להורים ב- 09.01.2019, בשעה 20:30 (רח' דיזנגוף 258).​

הגנים הדו לשוניים

הגשת המועמדות תתאפשר לתושבי יפו בלבד. הורים המבקשים לרשום את ילדיהם יבחרו את הגן בעדיפות הראשונה בתהליך הרישום באתר זה, ויענו במסגרתו על שאלות התאמה. רק אם יתקיימו כל התנאים הללו, יכנסו הילדים להגרלה שתקבע מי מהילדים שהוגשה מועמדותם יתקבלו לגן.

ילדים הלומדים בגן הדו לשוני יירשמו ויענו על שאלות ההתאמה בתהליך הרישום, וישובצו אוטומטית לגן ההמשך.
אין מקום פנוי בשכבת חובה לשנת הלימודים תש"פ.
יוגרלו תלמידים העולים לטרום חובה ולטרום טרום חובה בלבד.
תינתן עדיפות לאחים ממשיכים בין שכבות הגנים בלבד, וישוריין לכך 20% מהמקום מכל שכבת גיל.

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: