שקיפות ושיתוף ציבור

פרוטוקולי הנהלת העירייה

 

 

ישיבת הנהלת העירייה 28 - שנת 2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 28 - שנת 2022.pdfישיבת הנהלת העירייה 28 - שנת 202231/07/2022 21:00:00
ישיבת הנהלת העירייה 25 - שנת 2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 25 - שנת 2022.pdfישיבת הנהלת העירייה 25 - שנת 202203/04/2022 21:00:00
ישיבת הנהלת העירייה 29 - שנת 2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 29 - שנת 2022.pdfישיבת הנהלת העירייה 29 - שנת 202228/11/2022 22:00:00
ישיבת הנהלת העירייה 27 - שנת 2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 27 - שנת 2022.pdfישיבת הנהלת העירייה 27 - שנת 202205/06/2022 21:00:00
ישיבת הנהלת העירייה 26 - שנת 2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 26 - שנת 2022.pdfישיבת הנהלת העירייה 26 - שנת 202215/05/2022 21:00:00
ישיבת הנהלת העירייה 24 - שנת 2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 24 - שנת 2022.pdfישיבת הנהלת העירייה 24 - שנת 202226/02/2022 22:00:00
ישיבת הנהלת העירייה 23 - שנת 2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 23 - שנת 2022.pdfישיבת הנהלת העירייה 23 - שנת 202223/01/2022 22:00:00
ישיבת הנהלת העירייה 22 - שנת 2021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 22 - שנת 2021.pdfישיבת הנהלת העירייה 22 - שנת 202121/11/2021 22:00:00
ישיבת הנהלת העירייה 21 - שנת 2021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 21 - שנת 2021.pdfישיבת הנהלת העירייה 21 - שנת 202117/10/2021 21:00:00
ישיבת הנהלת העירייה 20 - שנת 2021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 20 - שנת 2021.pdfישיבת הנהלת העירייה 20 - שנת 202101/08/2021 21:00:00
ישיבת הנהלת העירייה 19 - שנת 2021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 19 - שנת 2021.pdfישיבת הנהלת העירייה 19 - שנת 202120/06/2021 21:00:00
ישיבת הנהלת העירייה 17 - שנת 2021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 17 - שנת 2021.pdfישיבת הנהלת העירייה 17 - שנת 202107/03/2021 22:00:00
ישיבת הנהלת העירייה 16 - שנת 2021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 16 - שנת 2021.pdfישיבת הנהלת העירייה 16 - שנת 202117/01/2021 22:00:00
ישיבת הנהלת העירייה 18 - שנת 2021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 18 - שנת 2021.pdfישיבת הנהלת העירייה 18 - שנת 202130/05/2021 21:00:00
ישיבת הנהלת העירייה 15 - שנת 2020https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 15 - שנת 2020.pdfישיבת הנהלת העירייה 15 - שנת 202015/11/2020 22:00:00
ישיבת הנהלת העירייה 14 - שנת 2020https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 14 - שנת 2020.pdfישיבת הנהלת העירייה 14 - שנת 202018/10/2020 21:00:00
ישיבת הנהלת העירייה 13 - שנת 2020https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 13 - שנת 2020.pdfישיבת הנהלת העירייה 13 - שנת 202002/08/2020 21:00:00
ישיבת הנהלת העירייה 12 - שנת 2020https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 12 - שנת 2020.pdfישיבת הנהלת העירייה 12 - שנת 202012/07/2020 21:00:00
ישיבת הנהלת העירייה 11 - שנת 2020https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 11 - שנת 2020.pdfישיבת הנהלת העירייה 11 - שנת 202024/05/2020 21:00:00
ישיבת הנהלת העירייה 10 - שנת 2020https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 10 - שנת 2020.pdfישיבת הנהלת העירייה 10 - שנת 202023/02/2020 22:00:00

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד