שקיפות ושיתוף ציבור

פרוטוקולי הנהלת העירייה

 

 

ישיבת הנהלת העירייה 33 - שנת 2023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 33 - שנת 2023.pdfישיבת הנהלת העירייה 33 - שנת 20237/31/2023 9:00:00 PM
ישיבת הנהלת העירייה 32 - שנת 2023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 32 - שנת 2023.pdfישיבת הנהלת העירייה 32 - שנת 20235/15/2023 9:00:00 PM
ישיבת הנהלת העירייה 31 - שנת 2023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 31 - שנת 2023.pdfישיבת הנהלת העירייה 31 - שנת 20232/19/2023 10:00:00 PM
ישיבת הנהלת העירייה 30 - שנת 2023https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 30 - שנת 2023.pdfישיבת הנהלת העירייה 30 - שנת 20231/16/2023 10:00:00 PM
ישיבת הנהלת העירייה 28 - שנת 2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 28 - שנת 2022.pdfישיבת הנהלת העירייה 28 - שנת 20227/31/2022 9:00:00 PM
ישיבת הנהלת העירייה 25 - שנת 2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 25 - שנת 2022.pdfישיבת הנהלת העירייה 25 - שנת 20224/3/2022 9:00:00 PM
ישיבת הנהלת העירייה 29 - שנת 2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 29 - שנת 2022.pdfישיבת הנהלת העירייה 29 - שנת 202211/28/2022 10:00:00 PM
ישיבת הנהלת העירייה 27 - שנת 2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 27 - שנת 2022.pdfישיבת הנהלת העירייה 27 - שנת 20226/5/2022 9:00:00 PM
ישיבת הנהלת העירייה 26 - שנת 2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 26 - שנת 2022.pdfישיבת הנהלת העירייה 26 - שנת 20225/15/2022 9:00:00 PM
ישיבת הנהלת העירייה 24 - שנת 2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 24 - שנת 2022.pdfישיבת הנהלת העירייה 24 - שנת 20222/26/2022 10:00:00 PM
ישיבת הנהלת העירייה 23 - שנת 2022https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 23 - שנת 2022.pdfישיבת הנהלת העירייה 23 - שנת 20221/23/2022 10:00:00 PM
ישיבת הנהלת העירייה 22 - שנת 2021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 22 - שנת 2021.pdfישיבת הנהלת העירייה 22 - שנת 202111/21/2021 10:00:00 PM
ישיבת הנהלת העירייה 21 - שנת 2021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 21 - שנת 2021.pdfישיבת הנהלת העירייה 21 - שנת 202110/17/2021 9:00:00 PM
ישיבת הנהלת העירייה 20 - שנת 2021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 20 - שנת 2021.pdfישיבת הנהלת העירייה 20 - שנת 20218/1/2021 9:00:00 PM
ישיבת הנהלת העירייה 19 - שנת 2021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 19 - שנת 2021.pdfישיבת הנהלת העירייה 19 - שנת 20216/20/2021 9:00:00 PM
ישיבת הנהלת העירייה 17 - שנת 2021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 17 - שנת 2021.pdfישיבת הנהלת העירייה 17 - שנת 20213/7/2021 10:00:00 PM
ישיבת הנהלת העירייה 16 - שנת 2021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 16 - שנת 2021.pdfישיבת הנהלת העירייה 16 - שנת 20211/17/2021 10:00:00 PM
ישיבת הנהלת העירייה 18 - שנת 2021https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 18 - שנת 2021.pdfישיבת הנהלת העירייה 18 - שנת 20215/30/2021 9:00:00 PM
ישיבת הנהלת העירייה 15 - שנת 2020https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 15 - שנת 2020.pdfישיבת הנהלת העירייה 15 - שנת 202011/15/2020 10:00:00 PM
ישיבת הנהלת העירייה 14 - שנת 2020https://www.tel-aviv.gov.il/Transparency/DocLib3/ישיבת הנהלת העירייה 14 - שנת 2020.pdfישיבת הנהלת העירייה 14 - שנת 202010/18/2020 9:00:00 PM

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד