ריהוט רחוב

 
 

ריהוט הרחוב כולל ספסלי רחוב, אשפתונים, עמודי חסימה (המונעים עליית כלי רכב על המדרכה), מתקנים לקשירת אופניים, שלטי שם הרחוב בפינות הרחובות ומספרי בתים, לוחות מודעות, ברזיות ומתקני משחק (על פי רוב בגנים ובשדרות). בפינות משחק מותקנים משטחי גומי לשיפור הבטיחות ויריעות הצללה.

 

הצבת ריהוט נעשית כחלק מתכנון הרחוב ו/או על פי בקשות תושבים.
לעיתים עלולות להיות סתירות ברצונות תושבים בנוגע להצבת ריהוט. בכדי להסדיר את התהליך, יש להפנות בקשות בנושא למינהלת הרובע המרכזת את הבקשות ומנהלת דו-שיח עם תושבי האזור. מינהלת הרובע תיעזר באגף שפור פני העיר (שפ"ע) לבחינת היכולת להציב ריהוט במקום מבלי שיגרום הפרעה.
ניתן לפנות גם למוקד שירות 106. 

 

התקנת עמודי חסימה

עמוד חסימה מיועד למנוע חניה על המדרכה או מעבר כלי רכב במקומות בהן עלולים להיות מפגע בטיחותי, הפרעה למעבר הולכי רגל או כלי רכב ו/או נזקים.
עמודי חסימה יוצבו במקומות בהם קיימת בעיה של חניה על המדרכה, במדרכות שבחזיתן לא קיימת חניה (בדרך כלל מדרכות שאבן השפה שלהן צבועה באדום לבן).

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

חזרה לתחילת העמוד