SRV_ADD:[03] Version- [1.7.0.0] TlvLayoutInnerPage

חכירה בנכס עירוני

חכירה עירונית היא שכירות של חמש שנים ומעלה, המהווה חזקה בדירה שהינה בבעלות העירייה. החכירה מאפשרת לדייר זכויות רבות על הדירה, כולל שיפוץ, מכירה, הורשה.

באתר זה תוכלו למצוא את כל המידע השימושי לחוכרים, הכולל הנחות, העברת זכויות, הורשה, רישום בטאבו, תוספת בניה ועוד.

בנוסף תוכלו למצוא מידע אודות מבצע "בעל בית" המאפשר לדיירים החוכרים נכס מהעירייה לרכוש את השלמת זכות הקניין ולקבל בעלות מלאה על הדירה.

עוד בנושא

  • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

    {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

    פרטים נוספים