מדריך הרחובות

מדריך הרחובות של תל אביב-יפו הוא בעצם ספר היסטוריה. שמות הרחובות הם ציוני דרך במסע אל ימים רחוקים, ואל אנשים שהגדירו אותנו כאומה ושעיצבו את פניה של המדינה.

בשעה שאתם צועדים להנאתכם בעיר, מומלץ לקחת פסק זמן מעיסוקי היום-יום ולהרהר בשמות אותם אנשים שחייהם השפיעו ועדיין משפיעים על חיינו כאן. כל צומת רחובות הוא מקור למפגש דמיוני היכול להפוך בנקל לרומן ספרותי.

מדריך מלא ומוסמך זה של רחובות תל אביב-יפו הוא ראשון מסוגו. כלולים בו שמות כל הרחובות הנזכרים ברישומי העירייה ועל השלטים בפינות הרחובות, השדרות והכיכרות, ולצידם הסברים לשמות אלה שנותנת ועדת השמות של עיריית תל אביב-יפו לדורותיה זה יותר מתשעים שנה.

המידע המפורסם במדריך מותר בשימוש חופשי.
כל העושה שימוש במידע מתבקש לציין כי המידע הינו באדיבות עיריית תל אביב-יפו.

מחבר המדריך: יחיעם פדן

לחיפוש רחובות על גבי מפת GIS עירונית >>

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

  • {{ pb.phoneBookClient.titleTab1 }}
{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.address1.Caption}}:

{{item.address1.Value}}

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד