תכנון ופיתוח

תכנית המתאר מתעדכנת

עדכון תכנית המתאר הוא חלק מהפעולות שהעיר מבצעת באופן אקטיבי כדי להתאים את עצמה לשינויים גלובליים, ארציים ועירוניים וכדי לשמור על תכנית חדשנית ומובילה. בשנת 2005 נכתבה התכנית האסטרטגית לעיר, ובעקבותיה - תכנית המתאר תא/5000. בשנת 2017 עודכנה התכנית האסטרטגית, וכעת תורה של תכנית המתאר להתעדכן כדי לשמור על הרלבנטיות והחדשנות שלה ככלי עבודה מרכזי וכמצפן תכנוני למימוש חזון העיר.

רוצים להכיר את תכנית המתאר?

{{ fli.linksClient.title }}

תהליך העדכון ולוחות זמנים

עדכון תכנית המתאר הוא תהליך מורכב. בראשית 2021 התחלנו בלימוד מעמיק של המצב הקיים ובזיהוי מגמות תכנון עתידיות. בחנו את המטרות של תכנית המתאר לנוכח עדכון התכנית האסטרטגית והגדרנו את הנושאים המרכזיים שצריך לעדכן. לאורך הדרך קיימנו התייעצות וחשיבה משותפת עם גורמים עירוניים רבים ובעלי עניין נוספים. בנוסף, הטמענו התייחסויות שעלו מהציבור במסגרת תהליכי שיתוף שונים כמו: עדכון התכנית האסטרטגית, מדיניות הדיור העירונית, מסמכי מדיניות אזוריים ותוכניות רלוונטיות אחרות.

במהלך החודשים פברואר-יולי 2022 נדונה התכנית המעודכנת בוועדה המקומית לתכנון ובנייה, וב-13 ביולי 2022, המליצה מליאת הוועדה המקומית של עיריית תל אביב-יפו להעביר את עדכון תכנית המתאר העירונית (תא/5500) לדיון בוועדה המחוזית לצורך הפקדתה.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

כיצד אפשר להתעדכן ולהשפיע?

בתחילת שנת 2022 הוצג עדכון תכנית המתאר להתייחסויות הציבור בסדרה של וובינרים אזוריים, נאספו מאות התייחסויות לתכנית והתקיימו פגישות התייעצות עם אנשי מקצוע. לפירוט מלא על שלב א' של תהליך השיתוף ראו מסמך "סיכום תהליך שיתוף שלב א'", סיכום פגישות ומענים להתייחסויות בהמשך העמוד.

במהלך החודשים מאי-יוני 2023 התכנית המתעדכנת ומרכיביה יוצגו פעם נוספת לצורך העמקה והתייחסות הציבור בתשעה מוקדים שונים ברחבי העיר. המהלך כולל:
 • ​תערוכה נודדת ברחבי העיר- התכנית תוצג כתערוכה פתוחה לציבור ב-9 מוקדים שונים ברחבי העיר.
 • מפגשי שיח בהם ניתן יהיה לפגוש נציגים מצוות התכנון העירוני ולהעמיק את ההכרות עם התכנית ומרכיביה ביחס לאזור. למידע נוסף והרשמה>
 • אפשרות לשליחת התייחסויות לתוכן העדכון המוצע באמצעות הפלטפורמה העירונית לשיתוף ציבור> (התייחסויות ניתן להגיש עד 23.7.23)
 • תוכלו לשלוח לנו ישירות תגובות לכתובת המייל המופיעה בסוף הדף.

[{{eab.selectedAudience.length}}]
[{{eab.selectedLocation.length}}]
[{{eab.selectedInterests.length}}]
[{{eab.selectedCustomFilter}}]
 • הסר סינון
 • הסר סינון
 • הסר סינון
 • הסר סינון
 • הסר סינון
 • הסר סינון
 • הסר סינון
 • הסר סינון
 • הסר סינון

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }} עמודת מידע

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד