חיפוש באתר העירייה
  רישום לגני הילדים העירוניים לשנת הלימודים תשע"ה

 

רכיב תצוגות

 
תהליך הרישום 
 
 
1. כללי
בסוף חודש דצמבר ישלח לביתכם עלון מידע אודות הרישום לגני הילדים ולכיתות א', לקראת הרישום שיתבצע באתר האינטרנט.

*אם לא קיבלתם את העלון עד מועד תחילת הרישום, תוכלו להתעדכן במידע באתר האינטרנט, או באמצעות הדוא"ל לפניות הורים בנושא רישום לגנים.

2. שנתונים ומועדי רישום

הגן זכאות לרישום מועד הרישום מועד הודעת השיבוץ מועד הגשת הערר מועד תשובות הערר
כיתה א' זכאות לרישום מ- 1 בינואר 2008 עד 31 בדצמבר 2008 מועד הרישום מיום ראשון, 5 בינואר 2014 (ד' בשבט תשע"ד), עד יום חמישי, 23 בינואר 2014 (כ"ב בשבט תשע"ד) כולל. הרישום מתבצע במזכירות בית הספר מועד הודעת השיבוץ מועד הגשת הערר מועד תשובות הערר
גן חובה זכאות לרישום מ- 1 בינואר 2009 עד 31 בדצמבר 2009 מועד הרישום מיום ראשון, 5 בינואר 2014 (ד' בשבט תשע"ד), עד יום חמישי, 23 בינואר 2014 (כ"ב בשבט תשע"ד) כולל מועד הודעת השיבוץ 6 באפריל 2014 מועד הגשת הערר 13-6 באפריל 2014 מועד תשובות הערר 2 במאי 2014
גן טרום חובה זכאות לרישום מ- 1 בינואר 2010 עד 31 בדצמבר 2010 מועד הרישום מיום ראשון, 12 בינואר 2014 (י"א בשבט תשע"ד), עד יום חמישי, 23 בינואר 2014 (כ"ב בשבט תשע"ד) כולל מועד הודעת השיבוץ 11 במאי 2014 מועד הגשת הערר 18-11 במאי 2014 מועד תשובות הערר 30 במאי 2014
*גן טרום-טרום חובה זכאות לרישום מ- 1 בינואר 2011 עד 31 בדצמבר 2011 מועד הרישום מיום ראשון, 12 בינואר 2014 (י"א בשבט תשע"ד), עד יום חמישי, 23 בינואר 2014 (כ"ב בשבט תשע"ד) כולל מועד הודעת השיבוץ 15 ביוני 2014 מועד הגשת הערר 29-15 ביוני 2014 מועד תשובות הערר 14 ביולי 2014
רישום למוסד שאינו רשמי זכאות לרישום מועד הרישום מיום ראשון, 26 בינואר 2014 (כ"ה בשבט תשע"ד) עד יום חמישי, 6 בפברואר 2014 (ו' באדר תשע"ד) בימים א'-ה' בין השעות 8:00 - 15:00, במרכז הרישום בלבד. מועד הודעת השיבוץ מועד הגשת הערר מועד תשובות הערר
 * להורי הנרשמים לגן טרום-טרום חובה: מומלץ לעיין בעלון גמילה תחילה
 
3. הרישום

א. רישום מהבית באמצעות האינטרנט

הרישום לגני הילדים ולמועדוניות העירוניות ייעשה באמצעות אתר האינטרנט ויהיה פתוח לשירותכם בעבור כל הגילאים במועד הרישום בלבד. השנה ניתן לרשום מספר ילדים זכאים מאותה משפחה, באותו מעמד.
לצורך התחלת תהליך הרישום עליכם להיכנס לאתר הרישום. בניגוד לשנים קודמות, אין צורך בקוד כדי להיכנס למערכת. הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים:

 • מספר זהות ההורה
 • מספר זהות הילד
 • תאריך הלידה של הילד

לתשומת ליבכם פרטי זיהוי אלו ישמשו גם לבדיקת השיבוץ באינטרנט.
את המסמכים הנדרשים, בהתאם לתהליך הרישום (חוזה שכירות, צילומי תעודות זהות עדכניות של ההורים וכד')יש  להעביר באחד מהאמצעים הבאים:

בפקס שמספרו 03-5216447
בדואר לכתובת: עיריית תל אביב-יפו, מחלקת רישום גני ילדים וחינוך יסודי, אבן גבירול 69, תל אביב-יפו 6416201.

טעינת המסמכים: בגמר תהליך הרישום יש להפיק הטפסים הנדרשים ולחתום עליהם. יש לסרוק הטפסים ולטעון לאתר.

לתשומת ליבכם: בגמר תהליך הרישום יש לוודא כי תופיע ההודעה: "בקשתך לרישום נקלטה".


הורים הרושמים לגן מוכר שאינו רשמי לא יוכלו להירשם באמצעות האינטרנט, אלא במרכז הרישום בצירוף האישורים המתאימים.

ב. רישום במרכז הרישום

תושבים שאין להם גישה לאינטרנט יגיעו למרכז הרישום (כתובות וטלפונים מופיעים מטה).

לידיעתכם: רישום כוזב הוא עבירה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום מגורים קבוע של התלמיד, תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המסורות בידי הרשות נגד ההורים.

ביטול הרישום או השיבוץ
ביטול הרישום מתבצע באמצעות מילוי טופס ביטול רישום ושליחתו לפקס המופיע מטה.
ניתן לבטל רישום בכל שלב, אך אנו מבקשים לעשות זאת מוקדם ככל שניתן, כדי לתת מענה לילדים נוספים בעיר.
שימו לב! לאחר הודעת הביטול לא ישמר המקום בגן שבו שובץ ילדכם.

שימו לב! הרכב הגיל בגנים (טרום-טרום, טרום וחובה) נקבע אחרי תקופת הרישום ובהתאם לרישום בפועל.  

מוקד רישום גני ילדים ובתי ספר יסודיים

 • כתובת: אבן גבירול 71, קומת גג, גן העיר
 • טלפון: 03-5218111
 • פקס: 03-5216447
 • קבלת קהל: ימים א'-ה' בשעות 08:00 - 15:00
 • מענה טלפוני: בימים א'-ה' בשעות 08:00 – 15:00
 •  
 • דוא"ל לפניות הורים בנושאי גנים בלבד: ganimtlv@tel-aviv.gov.il (פניות בנושאים אחרים לא יענו)
   
  בתקופת הרישום - שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:
  ימים א'-ד' בשעות 08:00 - 18:00 וביום ה' בשעות 15:00-08:00
 
4. מסמכים נדרשים

המסמכים נדרשים לרישום לכלל הנרשמים:

 • תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת וזהה, התואמת את מקום המגורים בפועל. תעודת הזהות תכלול את הספח שבו פרטי הילד – בלבד. לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת.
 • העתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות 

מסמכים נדרשים נוספים, בהתאם לקריטריונים:

תושבים הגרים בשכירות

חוזה שכירות שתוקפו 12 חודשים לפחות. החוזה יהיה תקף לתקופת הרישום או שתחילתו לא יאוחר מחודש לאחר תום תקופת הרישום. חשבון ארנונה על שם המשכיר או השוכר שפרטיו מופיעים בחוזה השכירות וכתובת מעודכנת בתעודת הזהות התואמת את הכתובת בחוזה.

דירה בבנייה או בקנייה

חוזה שבו מועד הכניסה לדירה לא יאוחר מ-1 באוקטובר של אותה שנת לימודים, בצירוף מס' חשבון מים של הקבלן.

תושבים ללא ארנונה וללא חוזה דירה על שמם

כתב הצהרה חתום על ידי ההורה הרושם מעודכן ותקף למועד הרישום, אליו יצורף חוזה השכירות, שבו מתגורר הילד ו/או חשבון ארנונה לכתובת העדכנית.

מיופה כוח

 תעודת זהות של מיופה הכוח, תעודות זהות של - שני ההורים מקור בלבד וכן מכתב הרשאה* חתום. במידה ותעודות זהות של ההורים אינן מקוריות, נדרש להביא העתק נאמן למקור.

תושבים חדשים בעיר

טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת.

רישום למוסד מוכר שאינו רשמי

יש לצרף אישור המוסד על קבלת הילד לגן ב"נספח ד".

הורים גרושים או פרודים

כתב הצהרה והתחייבות חתום על ידי ההורה הרושם, מעודכן ותקף למועד הרישום.

 • את המסמכים הר"מ ניתן לקבל במרכז הרישום ובאתר העירוני.
 • בכל מקרה של ספק בנושא המגורים הפיסי ובפועל תהא הרשות רשאית לאמת את הנתונים בשטח באמצעים העומדים לרשותה.

ילדי טרום-טרום חובה

אנו מברכים אתכם על הגעת ילדכם לגיל שבו מערכת הגנים העירונית בתל–אביב-יפו יכולה לשמש בעבורו מסגרת חינוכית-לימודית. לידיעתכם:

 • בעת הרישום תתבקשו לבחור זרם חינוכי )ממלכתי או ממלכתי-דתי( ולהגיש בקשה למועדונית. אנו נעשה את מירב המאמצים לשבץ את ילדכם בגן בקרבת הבית. אין אפשרות לבחור גן מבוקש בעת הרישום.
 • בכל כיתת גן משובצים עד 35 ילדים, בניהולה של גננת מוסמכת וסייעת ובאחריותן. 
 
5. קבלת תשובה (הודעות שיבוץ)

הודעות השיבוץ ישלחו לביתכם בתאריכים הרשומים מעלה לפי שכבת הגיל (כפי שמופיע בטבלה המופיעה מעלה).
בהודעת השיבוץ יצוין הגורם המפעיל את המועדונית בגן, במידה ורצונכם במועדונית ועדיין לא ביצעתם רישום, אנא פנו למפעיל בהתאם לפרטים בהודעה ובאתר זה.

 
6. בקשה לשינוי שיבוץ וערר

חלוקת הילדים לכיתות הגן נעשית ע"י גורמים מקצועיים על-פי שיקולים פדגוגיים, גילאים ואיזון בנים-בנות. אם אינכם שבעי רצון, עומדות בפניכם שתי אפשרויות:

א. ערר למבנה הגן

הגן מועד הודעת השיבוץ מועד הגשת ערר מתן תשובות ערר
הגן גן חובה מועד הודעת השיבוץ 6 באפריל 2014 מועד הגשת ערר 6 - 13 באפריל 2014 מתן תשובות ערר 2 במאי 2014
הגן גן טרום חובה מועד הודעת השיבוץ 11 במאי 2014 מועד הגשת ערר 11 - 18 במאי 2014 מתן תשובות ערר 30 במאי 2014
הגן גן טרום-טרום חובה מועד הודעת השיבוץ 15 ביוני 2014 מועד הגשת ערר 15 - 29 ביוני 2014 מתן תשובות ערר 14 ביולי 2014
 

את הערר יש להגיש באתר הרישום. ניתן להגיש ערר אחד בלבד ולבקש עד שני מבני גן מועדפים. יש להגיש את הערר במועדים המצוינים לעיל בלבד. תושבים שאין להם גישה לאינטרנט יגיעו למרכז הרישום.

ועדת הערר תידון בין היתר בהתאם לקריטריונים האלו:

 • סיבות אישיות, משפחתיות או רפואיות חריגות.
 • זרם חינוכי.
 • גיל הילד.
 • קרבה גאוגרפית.

וזאת על בסיס מקום פנוי בגן המבוקש.
 
ניתן לצרף אסמכתאות לבקשת הערר (חוות דעת רפואית/ פסיכולוגית, חוזים המעידים על מעבר דירה וכו'). את האסמכתאות יש להעביר לעירייה בפקס: 03-5216447. יש לציין את מספר תעודת הזהות של הילד על כל המסמכים. לא תתקבלנה חוות דעת של גננות.
העירייה תשלח את ההחלטה על-פי הכתובת שנמסרה במועד הרישום.

שימו לב!

 1. הפקס מיועד רק להעברת מסמכים ואסמכתאות ולא לביצוע הערר. לא יתקבלו עררים בפקס או בדואר.
 2. אם בקשת הערר שלך התקבלה, והנך מעוניין להירשם למועדונית בגן החדש בו שובץ ילדך, עליך להירשם עצמאית מול מפעיל המועדונית. השיבוץ יעשה על בסיס מקום פנוי.

ב. שינוי שיבוץ לכיתת הגן (במקרים חריגים בלבד)
אגרת שיבוץ לכיתות הגן תשלח לביתכם עד 15 באוגוסט 2014. המחלקה לגני ילדים תבחן מקרים חריגים בלבד בגינם יוגשו בקשות מעבר לכיתת גן אחרת באותו מתחם (לא כולל אשכולות גנים).

*את הבקשות לשינוי השיבוץ לכיתות הגן יש להגיש עד ה- 20/8.

8. שאלות נפוצות בנושאי רישום

 איך תעשה חלוקת הילדים בין הגננות בתהליך השיבוץ?

חלוקת הילדים לכיתות הגן תיעשה ע"י גורמים מקצועיים,על פי שיקולים פדגוגיים, גילאים, איזון בנים - בנות.
 האם יש הסעות לגנים?

ההסעה ומימונה מוטל על ההורים בלבד.עיריית תל-אביב-יפו לא תישא בכל הוצאה הקשורה בהגעת ילדכם לגן.

 האם כל שנת לימודים חדשה עלי לרשום מחדש את הילד לגן ילדים?

רישום הילד מחוייב בכל שנה מחדש, גם אם הילד מבקר השנה בגן וברצונכם להשאירו  באותו גן.
 האם מישהו אחר יכול לרשום את הילד?
כן. מיופה כוח, בצירוף: נוסח מכתב הרשאה (טופס יפוי כח) חתום ע"י אחד ההורים בו הם מפרטים את המוסד המבוקש. (ניתן להוריד טופס זה מאתר האינטרנט העירוני). לצרף תעודות זהות של שני ההורים הכולל את הספח עם כתובת מעודכנת.יש לצרף תעודת זהות של מיופה הכח. התעודות חייבות להיות מקוריות. במידה ואין אפשרות להביא תעודות זהות מקוריות יש להביא צילום תעודות זהות עם חותמת נאמן למקור.
לתשומת לבכם, יש לחתום על הוראת קבע במידה וברצונכם להרשם למועדונית עירונית.
 האם ניתן להכניס ילד מעבר לשנתון? האם יכול להתקבל לגן ביום שימלאו לו שלוש?

הגיל והשנתון קבועים בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.
לשנת הלימודים תשע"ה זכאות לרישום לגן טרום טרום חובה ילדים שנולדו החל מ- 1/1/2011 עד 31/12/2011. לא ניתן לקבל ילדים מעבר לתאריך זה.
 כיצד מבצעים רישום לגני הילדים לאחר מועד הרישום הרשמי (למתעתדים לגור בעיר תל אביב יפו, כולל חוזרים מחו"ל)
לאחר חתימה על חוזה רכישה / שכירות, ניתן להגיע למרכז הרישום בימים א-ה בין השעות 8:00 - 15:00. בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים.
 כיצד רושמים לגן ילד שכתובתו שונה מזו שנשלחה לו באיגרת?

ההורים יכולים לבקש את הגן האזורי הרלוונטי, עפ"י כתובת המגורים החדשה או המעודכנת ובצירוף המסמכים הנדרשים ולשלוח למרכז הרישום בפקס : 03-5216447.
 מהו שכר הלימוד לגן הילדים?

בעקבות חוק חינוך חינם מגיל 3, לא יגבה שכר לימוד לגני חובה, טרום חובה וטרום טרום חובה החל משנת הלימודים תשע"ג.
הוראות החוק אינן כוללות הוצאות בעבור הזנה, הסעה, לימוד ריתמוזיקה וספורט שיגבו כבעבר.
 מהם שעות הפעילות בגן?

מהשעה 7:35 עד 14:00 בימים א'-ה'
וביום ו' מהשעה 7:35 – 12:45

9. נושאים כלליים (לחצו על ה- + להרחבה)

 רישום לחטיבות צעירות
הרישום לילדי הגן בחטיבה הצעירה יתבצע בבתי-הספר או באמצעות האינטרנט או במרכז הרישום. תלמיד הנרשם לחטיבה הצעירה ימשיך את לימודיו באותו בית הספר.
להלן מועדי הרישום בבתי הספר:
מיום ראשון, 5 בינואר 2014 עד יום חמישי, 23 בינואר 2014, בימים א'-ה', בשעות 13:00-09:00. ובימים בימי שלישי,, 7 בינואר 2014, , 21 בינואר 2014, גם בשעות 18:00-16:00.
*הגשת מועמדות לבית-הספר אג'יאל ובית-הספר הפתוח הדמוקרטי תתאפשר רק לאחר רישום לגן אזורי. הרישום והגשת המועמדות במזכירות בתי-הספר בלבד.
הרשות רשאית לשבץ את הילד לחטיבה צעירה באזור מגוריו.
 הדלגה לכיתה א'

ניתן להגיש את הבקשה רק לתלמיד שאמור לעלות לגן חובה ותאריך לידתו לא יאוחר מה-31 במרס.

הורים המעוניינים שילדם יודלג לכיתה א':

 1. יבצעו רישום לגן במועד הרישום הרשמי.
 2. ימלאו טופס בקשה להדלגה ויצרפו מסמכים כמפורט בטופס (אישור גננת ורופא).
 3. יצרפו חוות דעת מפורטת ועדכנית של פסיכולוג חינוכי. את ההערכה אפשר לבצע ב"נטעים" - מרכז פסיכולוגי עירוני משלים, טלפון: -03-7248508 או אצל כל פסיכולוג חינוכי הרשום בפנקס הפסיכולוגים. את ההערכה יש להעביר לאישור מנהל/ת תחנת השירות הפסיכולוגי במקום מגוריו של הילד. פרטים בדבר התחנה הקרובה: גב' שרון קלאי, בטל' 03-7248508 .
 4. את המסמכים הנדרשים יש להעביר למחלקת הרישום לא יאוחר מ-30 ביוני 2014.

לידיעתכם:

 • תלמיד שהציג מועמדות לבית ספר יחודי חייב לסיים את ההליך עד תום מועד הצגת המועמדות, ב-23 בינואר 2014.
 • השיבוץ על בסיס מקום פנוי ושיקול דעת הרשות העירונית בלבד.
 • בקשות הדלגה תדונה עם תחילת פגרת הקיץ.
 השארות שנה שנייה בגן-חובה
הורים המעוניינים שילדם יישאר שנה נוספת בגן חובה, יפנו לגננת ולפסיכולוג הגן. השפ"ח יעביר למחלקת הרישום את מספר המועמדים להישאר שנה שנייה בגן, לא יאוחר מ -31 בינואר 2014. לאחר מועד זה לא ישמר מקומם בגן. במקביל, יבצעו ההורים רישום לכיתה א' כמקובל. הורים שהוחלט להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן, יבצעו הליך רישום במרכז הרישום לא יאוחר מ -31 במאי 2014
אין הרשות מחוייבת לשמור מקום באותה כיתת גן לאחר ה- 31 במאי 2014 .
 ילדים בלתי גמולים בגני הילדים
לגמילה חשיבות רגשית וחברתית. אם הילד אינו גמול, אנו מבקשים לסיים את תהליך הגמילה עד תחילת שנת הלימודים או לכל המאוחר כחודש לאחר תחילת השנה.
עלון בנושא הגמילה יישלח לביתכם לפני תחילת פגרת הקיץ.
 קריטריונים לקביעת השיבוץ לגן עירוני

השיבוץ יקבע בהתאם לקריטריונים האלו:
השיבוץ לבני חובה וטרום חובה:
• חטיבה צעירה השייכת לאזור מגוריו
• גן המשך בגיל חובה - למבקשים להמשיך באותו גן
• קרבת מגורים לגן
• בקשה לרישום למועדונית

השיבוץ לבני טרום-טרום-חובה:
• קרבת מגורים לגן
• בקשה לרישום למועדונית

ביצוע הרישום במועד הרשמי. ילד שיירשם לאחר המועד הרשמי לא יובטח מקומו בגן הסמוך לאזור מגוריו.

לתשומת לבכם:
• פתיחת כיתות גן מותנית במספר הנרשמים.
• ברוב הגנים יש רצף של שני גילים. אין רצף בין טרום טרום חובה לטרום חובה.
• תכנית רצף בין גן הילדים לבית-הספר אינה מהווה קריטריון לשיבוץ בבית-הספר.
• שיבוץ הילדים לגן אינו על בסיס גננת או חברים.

 
10. הגשת מועמדות לבתי-הספר הייחודים ולכיתות העל-אזוריות

 למידע על בתי הספר ועל תהליך הגשת המועמדות אג'יאל, והפתוח - דמוקרטי >>.

 
11. נטעים- מרכז פסיכולוגי עירוני משלים

"נטעים" הוא מרכז רב תחומי המעניק מענה מקצועי באבחון ובטיפול רגשי וחינוכי. המרכז מתמחה במתן מגוון של שירותים, תחת קורת גג אחת, לילדים מהגיל הרך עד גיל ההתבגרות ולהוריהם.

מיום ראשון, 15 בדצמבר 2013, תוכלו להתעדכן ולהתייעץ בנושא הפרעות קשב וריכוז, בדף הפייסבוק "בית להורות תל אביבית", עם הפסיכולוגית החינוכית, דניאלה ברזמן, רכזת המרכז להורות עכשווית ומומחית בתחום הקשב והריכוז. 

מחלקת גני ילדים, מטה חינוך, מינהל החינוך התרבות והספורט

 • מנהל: עידן גביש
 • כתובת: אבן גבירול 69 בניין העירייה , קומה 2
 • טלפון: 03-5218726

קשרי קהילה ופניות הציבור, מינהל החינוך התרבות והספורט

 • קשרי קהילה ופניות הציבור
 • כתובת: אבן גבירול 69 , קומה 2, חדר 227
 • טלפון: 03-5218724
 • פקס: 03-7240130

רכיב טלפונים וכתובות

דעתך חשובה לנו!

שימו לב! אין מענה למשוב זה. אם ברצונכם במענה, אנא פנו באמצעות טפסי צור קשר.

נושאים בחינוך

מסמכים להורדה

קישורים שימושיים

שתף הדפס שלח לחבר

שליחת קישור במייל

X
הקלד את התווים שבתמונה
 
שלח  בטל
סגור