SRV_ADD:[01] Version- [6.3]

הארכיון העירוני

אודות

הארכיון העירוני כולל שתי יחידות:

א. מיגנזה - בה נשמר החומר של יחידות העירייה הנדרש לעבודתן השוטפת.
ב. הארכיון ההיסטורי הפתוח לציבור בו נשמרים חומרים מראשיתה של תל אביב, מהקמת התאגדות אחוזת בית ב-1906, ועד תל אביב והחומרים של עיריית תל אביב מאז היווצרה.
להמשך קריאה לחץ כאן >>

{{ im.imageGalleryClient.title }}

שירותי הארכיון

הארכיון שומר עבור הציבור את החומרים המקוריים או בעלי ערך של מקור פיסיים ודיגיטליים שנוצרו ונוצרים תוך כדי פעילותה של העירייה והמשקפים פעילות זאת, ופועל להנגשתם במיגוון אמצעים:

  • {{ item['summary'].Value != "" && fp.displayDescription == 'True' ? fp.commonFunc.TruncateString(item['Title'].Value, 20) : item['Title'].Value}}

    {{ fp.commonFunc.TruncateString(item['summary'].Value, 35) }}

    פרטים נוספים

מסירת מסמכים ותצלומים

אנו שמחים לקבל מסמכים ותצלומים היסטוריים הנמצאים ברשות אנשים ומוסדות שלקחו חלק ביסודה ובהתפתחותה של העיר והנוגעים בחייה ובתולדותיה. אנו מעוניינים לצרף את כל אלה לאוספינו על מנת שישמשו את החוקרים, הסטודנטים וכל המתעניינים בתולדות תל-אביב ויפו.  

ביקור בארכיון

עיון בחומרי הארכיון דורש הכנה מראש של החומר והבאתו לחדר העיון. על כן ביקור בארכיון יש לתאם לפחות יום (רצוי יומיים) מראש עם רבקה פרשל-גרשון מרכזת פניות הציבור למידע ולעיון בטלפון: 03-7244361 או בדואר אלקטרוני :archive@mail.tel-aviv.gov.il. אין להגיע לארכיון ללא תאום מראש!

צור קשר

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

חזרה לתחילת העמוד