SRV_ADD:[03] Version- [6.3]

אודות

החומרים המוקדמים ביותר השמורים בארכיון הם פרוטוקולים של ועד הקהילה ביפו מהשנים 1890 -  1896. אוספי הארכיון משקפים את תולדות העיר בכל התחומים שהעירייה נגעה בהם: נושאי חינוך ותרבות, בנייה, גנים, דת ועוד. יש בהם גם ארכיונים של מוסדות פרטיים כמו לשכת המסחר והמועדון המסחרי והתעשייתי ושל אנשים פרטיים. האוספים כוללים גם מפות החל משנות העשרים, תצלומים, פרסומי העירייה וכן מודעות ופלקטים.

תיקי הארכיון מגיעים עד שנות התשעים לערך, וזאת בשל חוק הארכיונים הקובע כי חומר ארכיוני של רשות מקומית נפתח לעיון כעבור 15 שנה, זאת לאחר תהליך סידור, רישום וחשיפה המוגדר בחוק זה.

פרוטוקולים, פרסומים ותצלומים של העירייה מונגשים מיידית. הפרוטוקולים של השנים האחרונות ניתנים לצפייה באתר האינטרנט של העירייה.

חזרה לתחילת העמוד