רבעים ושכונות

בדף זה תוכלו למצוא נתונים סטטיסטיים עבור כל אחת מ-57 שכונות המגורים ותשעת הרבעים בעיר תל-אביב-יפו, כגון צפיפות האוכלוסיה, צפיפות הדיור, חתך הגילאים בשכונה, תעסוקה, ועוד.
המידע מתייחס למאפיינים פיסיים, מאפיינים דמוגרפיים ומאפיינים חברתיים-כלכליים וכן מגמות עיקריות לאורך זמן בכל רובע.

מן המידע שנאסף עולה תמונה של העיר תל-אביב-יפו - עיר רב-גונית, המורכבת משכונות ואזורים השונים זה מזה מבחינת המבנה הפיסי שלהם ומבחינת ההרכב הדמוגרפי והמצב החברתי-כלכלי של תושביהם. המידע שנאסף יכול לשמש כדי לאפיין שכונה ספציפית או אזור בעיר למטרות שונות - תכנוניות, עירוניות, מחקריות ועוד.

מידע זה הוא פרי עבודה משותפת של המרכז למחקר כלכלי וחברתי והיחידה לתכנון אסטרטגי.

 

לתשומת לבכם, חלק מנתוני השכונות מבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין של הלמ"ס ולכן מתעדכנים רק עם קבלת נתוני המפקד (המפקד האחרון היה בשנת 2008).

ישנם מספר נתונים המתעדכנים בצורה שוטפת ברמת השכונה, אותם ניתן למצוא בדף שנתונים באתר, לפי נושא:   אוכלוסייה - "אוכלוסייה, לפי שכונה וגיל", "יוצאים מתל-אביב-יפו ליישובים אחרים, לפי שכונה וגיל" ו"נכנסים לתל-אביב-יפו מיישובים אחרים, לפי שכונה וגיל"; חינוך והשכלה - "תלמידים במוסדות חינוך עירוניים, משותפים וחינוך מוכר שאינו רשמי, לפי שכונת מגורים ודרג חינוך" ודיור -"יחידות ושטח למגורים ולעסקים, לפי שכונה".


 

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד