רבעים ושכונות

בדף זה תוכלו למצוא נתונים סטטיסטיים עבור כל אחת מ-57 שכונות המגורים ותשעת הרבעים בעיר תל-אביב-יפו, כגון צפיפות האוכלוסיה, צפיפות הדיור, חתך הגילאים בשכונה, תעסוקה, ועוד.
המידע מתייחס למאפיינים פיסיים, מאפיינים דמוגרפיים ומאפיינים חברתיים-כלכליים וכן מגמות עיקריות לאורך זמן בכל רובע.

מן המידע שנאסף עולה תמונה של העיר תל-אביב-יפו - עיר רב-גונית, המורכבת משכונות ואזורים השונים זה מזה מבחינת המבנה הפיסי שלהם ומבחינת ההרכב הדמוגרפי והמצב החברתי-כלכלי של תושביהם. המידע שנאסף יכול לשמש כדי לאפיין שכונה ספציפית או אזור בעיר למטרות שונות - תכנוניות, עירוניות, מחקריות ועוד.

מידע זה הוא פרי עבודה משותפת של המרכז למחקר כלכלי וחברתי והיחידה לתכנון אסטרטגי.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
  • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

    {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

  • {{ pb.phoneBookClient.titleTab1 }}
{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}: