תנועה וחניה

יעדים תחבורתיים

הידעת?

כיום, קצת פחות ממחצית מהכניסות לעיר, וכן הנסיעות המתקיימות בתוך העיר תל אביב-יפו, מתבצעות באמצעות כלי רכב פרטי.

בדף זה נציג את התפלגות הנסיעות בעיר כיום, ואת היעדים שהציבה העירייה כדי להגיע למצב בו מרבית הנסיעות המתקיימות בעיר מתבצעות באמצעי תחבורה בני קיימא.

{{ im.imageGalleryClient.title }}

* על פי סקר הרגלי נסיעה שנערך על ידי חברת נתיבי איילון 2018-2016

כדי ליישם הלכה למעשה את החזון התחבורתי של תל אביב-יפו, המתעדף תחבורה בת קיימא על פני הנסיעה ברכב הפרטי, הגדרנו מספר יעדים לאופן שבו תושבי העיר ומבקריה מתניידים בעיר, גם בטווח הבינוני (שנת 2025) וגם בטווח הארוך (2030). 

היעד העיקרי שהוגדר הוא שמרבית הנסיעות בתל אביב-יפו תתקיימנה בתחבורה ציבורית ובכלים אישיים. הרכב הפרטי לא ייעלם, אולם חלקו היחסי במכלול הנסיעות בעיר יפחת.

{{ im.imageGalleryClient.title }}

הכלי להשגת היעד הוא חלוקה מחדש של המרחב הציבורי

כיום, כ-20% משטח העיר מוקצה לתשתיות תחבורה, כאשר 70% מתוכם מוקצה לטובת הרכב הפרטי ורק 4% בקירוב מוקצה לשבילי אופניים ולתשתיות תחבורה ציבורית (נתיבי העדפה ומסופים). 

על ידי הקצאה של שטחים קטנים יחסית במרחב הציבורי לתנועה של הולכי רגל, מסלולים לרוכבי אופניים ונתיבי תחבורה ציבורית - אפשר להכפיל את מספר האנשים הבוחרים להתנייד באמצעים אלה.

לכן, עיריית תל אביב יפו פועלת לשינוי החלוקה של המרחב הציבורי. הקצאה מחודשת זו, תאפשר את הגדלת השימוש באמצעים החלופיים לצד שמירת זכויות מספקות לרכב הפרטי. זהו צדק חלוקתי במיטבו וניצול מיטבי של המשאב המוגבל: השטח ברחובות בעיר.

{{ im.imageGalleryClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד