סוגי הודעות ודרישות תשלום

הודעת תשלום קנס (דוח חלון)

הודעה על עבירת חניה המוצמדת לרכב ומופנית אל הנהג/ בעל הרכב ללא ציון שמו, אלא בציון מספר הרכב בלבד.
ההודעה יכולה להירשם באמצעות מסופון (בצבע כחול או צהוב), או באופן ידני (בצבע ירוק).
ניתן לשלם את הקנס תוך 90 ימים מיום קבלת ההודעה, ולא יאוחר מהיום שצוין על גבי ההודעה.

דוגמא להודעת תשלום קנס (דוח חלון)

הודעת תשלום קנס (בדואר רשום)

הודעה על עבירת חניה הנשלחת באמצעות דואר רשום (ללא אישור מסירה) ומופנית אל הנהג/ בעל הרכב, תוך ציון שמו.
הודעה זו נשלחת אם הקנס שנקבע בדוח החלון לא שולם במועד ולא הוגשה בקשה להישפט תוך אותו מועד.
ניתן לשלם את הקנס בתוך 90 ימים מיום קבלת ההודעה, ולא יאוחר מהיום שצוין על גבי ההודעה.

דוגמא להודעת תשלום קנס הנשלחת בדואר רשום.

דרישה ראשונה לתשלום חוב בגין קנס/ות חניה (בצבע כחול)

דרישה הנשלחת בהתאם לסעיף 4 לפקודת המיסים (גבייה) אם לא שולם הקנס.
החוב כולל את סכום הקנס/ות המקורי/ם, תוספות פיגור הקבועות בחוק והוצאות גבייה.
על פי הדרישה, יש לשלם את החוב עד המועד לתשלום הנקוב בה.

דוגמא לדרישה ראשונה לתשלום חוב בגין קנס/ות חניה

דרישה שניה לתשלום חוב בגין קנס/ות חניה - התראה אחרונה לפני נקיטת הליכי גבייה (בצבע אדום)

דרישה הנשלחת בהתאם לסעיפים 4 ו-5 לפקודת המיסים (גבייה), אם החוב בדרישה ראשונה לא שולם.
החוב כולל את סכום הקנס/ות המקורי/ים, תוספות פיגור הקבועות בחוק והוצאות גבייה.
על פי הדרישה, יש לשלם את החוב עד המועד לתשלום הנקוב בה.
אי תשלום חוב זה יגרור הליכי גבייה.

דוגמא לדרישה שניה לתשלום חוב בגין קנס/ות חניה

גביית קנס שלא שולם במועד

על פי החוק, קנס שלא שולם במועד - יחולו על גבייתו הוראות פקודת המיסים (גבייה).
פקודת המיסים (גבייה) מתירה לגבות את החוב, בין היתר, באמצעות עיקול רכב, עיקול מיטלטלין ועיקול חשבונות בנק.
{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: