אכיפת אופניים רגילים

רוכבים בטוח בעיר


מצייתים לתמרורים ולרמזורים, חובשים קסדה, משתמשים באמצעי תאורה/ מחזירי אור וזוכרים תמיד לתת זכות קדימה להולכי הרגל.


חבישת קסדה

על פי פקודת התעבורה, קיימת חובת חבישת קסדה ברכיבה על אופניים ממונעים, גלגשת (skateboard), גלגיליות (roller skates), גלגיליות להב (rollerblades), וקורקינט חשמלי, למעט תלת אופן ולמעט אדם בגיר הרוכב על אופניים רגילים בדרך עירונית או בפעילות ספורטיבית.

שומרים על הכללים

מותר:

 • מותרת רכיבה על שבילי אופניים מסומנים. 
 • מותר להרכיב ילד שטרם מלאו לו 8 שנים על אופניים המצוידים במושב נפרד, המבטיח את שלום הילד המורכב.
 • גיל המרכיב על האופניים יהיה מעל 14 שנים.
 • מותרת הרכיבה במעברי חצייה שיועדו וסומנו במיוחד עבור ציבור הרוכבים.
 • מותר להוליך את האופניים ברגל במדרכה ולרכוב בכביש.


אסור:

 • חל איסור מוחלט לרכוב על המדרכות, אלא רק בשביל אופניים מסומן.
 • ברחובות שסומנו בתמרור מיוחד כממותני תנועה (רחוב שבו מהירות הנסיעה המותרת היא עד 30 קמ"ש), הרכיבה על המדרכה אסורה. הרכיבה תתאפשר בזהירות על הכביש. האיסור תקף לרוכבים על אופניים רגילים שגילם מעל 16 שנים. 
 • חל איסור מוחלט לחצות מעבר חצייה להולכי רגל בנסיעה - על הרוכב לרדת מהאופניים ולחצות ברגל את מעבר החצייה. הנסיעה תתאפשר רק במעברי חצייה שיועדו וסומנו במיוחד עבור ציבור הרוכבים.
 • חל איסור מוחלט לעשות שימוש בטלפון נייד בעת רכיבה.
 • חל איסור לעשות שימוש בשתי אוזניות בעת הרכיבה.


אכיפת רכיבה לא חוקית

מטרת האכיפה לשמור על הולכי הרגל מפני פגיעות רבות מכלי רכב שונים הנוסעים על המדרכות.

לצורך כך, ברחבי העיר מסיירים פקחים עירוניים שהוסמכו לאכוף את החוק, שמטרתו צמצום מספר הפגיעות בהולכי הרגל. האכיפה מתבצעת באמצעות עיכוב ותפיסת כלי הרכב וכן באמצעות מתן הודעות תשלום קנס לעוברים על החוק.


תקנות תעבורה וקנסות:

 • רכיבה אסורה במדרכה עם אופניים רגילים (ברחובות בהם קיים שביל אופניים) - 100 ₪.
 • עבירות הרכבה אסורות לרוכבים, קנסות בדרגות משתנות בטווח 100 ₪ - 250 ₪.
 • איסור שימוש באוזניות לרוכב במדרכה - 250 ₪.
 • איסור שימוש בטלפון נייד בעת רכיבה (איסור אחיזה, קריאת מסרון) - 1,000 ₪.
 • איסור הליכת הולכי רגל על נתיב המיועד לרכיבת אופניים100 ₪.

*ברחובות בהם אין שביל אופניים והם לא הוגדרו ממותני תנועה, האכיפה של רכיבה על אופניים רגילים במדרכה תבוצע על ידי המשטרה בלבד. 

חניית אופניים

 
 
עיריית תל אביב-יפו התקינה יותר מ-3,000 מתקני חניה לאופניים ברכבי העיר. המתקנים מוצבים בסמוך למרכזי פעילות, כגון: מבני ציבור (בתי ספר ומרכזים קהילתיים), מוקדי מסחר, מקומות עבודה, תחנות תחבורה ציבורית, גינות ופארקים. המתקנים מאפשרים לקשור אליהם את שילדת האופניים ישירות, דבר המקטין את הסיכון לגניבות.
שימו לב: על פי הנוהל החדש, אופניים שיחנו באופן המהווה הפרעה לתנועה וסכנה להולכי הרגל יפונו על ידי העירייה.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד