SRV_ADD:[03] Version- [1.7.0.0] TlvLayoutInnerPage

פינות חמות

ברחבי תל-אביב-יפו קיים שירות של  "פינות חמות" לאוכלוסיית הוותיקים. הפינות החמות הן קבוצות קטנות של ותיקים, הנפגשות בתדירות של פעם בשבוע או שבועיים ומספקות העשרה וחברה במסגרת מצומצמת המותאמת לאוכלוסיות ייחודיות.
הפניה לשירות הפינות החמות מתבצעת באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים, באזור שבו נמצאת הפינה החמה.

{{ tab.tablesClient.title }}

  • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}