שימור טבע בעיר

שנת 2010 הוכרזה כשנת המגוון הביולוגי על ידי ארגון IUCN והמשרד להגנת הסביבה. בשנים האחרונות חלה החמרה במגוון הצומח עקב משבר האקלים והתפתחות הערים על חשבון שטחי הבר הפתוחים. עיריית תל-אביב-יפו החליטה לטפל בתשתיות טבעיות בסביבתה.

מהו שטח פתוח שמור בעיר?

 
 
שטח פתוח שמור הוא שטח שאינו מרוסס בקוטלי עשבים כימיים.
בעיר תל-אביב–יפו ישנם מספר שטחים ציבוריים פתוחים שמורים כמו שדרות אבנר ברמת אביב ג', חורשת רידינג, ובשולי השכונות כמו שיכון בבלי, מעוז אביב וכפר שלם

למה חשוב שיהיו בעיר שטחים ציבוריים פתוחים שמורים?

  • בשטחים אלו ניתן למצוא מגוון עשיר של צמחיה עונתית טבעית שמוסיפים נוף ויופי טבעי לשטח העירוני.
  • האתרים הופכים לאתרים אידאלים לפעילות פנאי, נופש והעשרה.
  • הצמחיה הטבעית גורמת לריאה ירוקה שתורמת להורדת הטמפרטורה לעומת שטחים מרוצפים.
  • אזור ירוק משפר את חילחול מי הגשמים ומונע סחף קרקע.

רוצים להשתתף בפרויקט שימור שטחים פתוחים? פנו לאחראית חינוך והסברה ברשות לאיכות הסביבה, בפרטים המופיעים מטה.

כיצד משמרים שטחים פתוחים בעיר?

  • טיפול וכיסוח – כיסוח העשבייה מתבצע רק לאחר שהיא התייבשה. הכיסוח מתבצע באופן מכאני. הגזם נשאר על הקרקע לטובת שכבת חיפוי טבעית.
  • הכשרה והסברה - מתבצעת הסברה כיצד לנהוג בשטחים אלה לעבודי גינון ולאחראים על השטח הפתוח.
  • מיפוי הצמחיה ובעלי החיים - נערכת בקרה ומיפוי של הצמחיה ובעלי החיים בשטח הפתוח. תוצאות המיפוי מובאות לידיעת עובדי אגף שפ"ע , קבלני גינון והציבור הרחב.
  • שלטי הסברה – מוצבים שלטים המסבירים לציבור על אופן הטיפול והתחזוקה של שטחים אלו.
  • שיקום שטחים והשבת מיני צמחים ובעלי חיים – ביצוע עבודות שיקום בשיתוף גורמים מקצועיים.
  • שיתוף התושבים וקשר עם הקהילה – עידוד ותמיכה בפעילויות פנאי, הסברה , חינוך ונופש. יצירת מסגרת של "נאמני טבע". שיתוף התושבים בפעילויות של תחזוקה וטיפול.

רוצים לדעת עוד? קראו על קווים מנחים לטיפול בצמחייה טבעית בשטחים פתוחים נבחרים בעיר.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.Phone2.Caption}}:

{{ item.Phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.addresscomments.Value}}

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.postAddress.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.AdditionalInfo.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד