שיבוץ במסגרת חינוך מיוחד (ועדת השמה)

הפניית תלמיד הלומד במערכת החינוך הרגיל אל ועדת ההשמה תיעשה רק לאחר שהמסגרת החינוכית מיצתה את כל ההתערבויות החינוכיות והטיפוליות בתהליך השתלבותו של התלמיד בה (בהתאם להחלטת ועדת שילוב).

ועדת ההשמה היא הפורום הקובע את זכאותו של הילד בעל הצרכים המיוחדים להשמה בחינוך המיוחד.
הוועדה מורכבת מנציג הרשות המקומית, נציגי משרד החינוך, אנשי מקצוע בתחום (כגון פסיכולוג, רופא או עובד סוציאלי) ונציג ההורים, ומתקיימת בנוכחות ההורים.

ועדת ההשמה תתכנס ותדון בזכאותו של התלמיד למסגרת חינוך מיוחד, מדי שלוש שנים לבחינת המשך זכאותו. אם ההורים והצוות החינוכי חשים כי חלה התקדמות וילדם כשיר לחזור למסגרתו הקודמת, הם זכאים לבקש דיון בוועדת השמה בתדירות גבוהה יותר (עד אחת לשנה).
בכל מקרה, ועדת השמה תתכנס במעברים בין גן לכיתה א', בין ו' לחטיבת ביניים ובין ט' ל- י'.

אופן הפניה לוועדת השמה

 
 
הפנייה לוועדת ההשמה יכולה להיעשות על ידי המסגרת החינוכית או כל גורם מקצועי הסבור כי צריך להפנות את הילד לחינוך המיוחד. הורה המעוניין לפנות לוועדה יעשה זאת באמצעות המסגרת החינוכית או באמצעות עובד/ת סוציאלי/ת. הורים לילדי גן יגישו בקשתם לרכזת גני ילדים בחינוך המיוחד במייל המפורט מטה.

הורים לתלמידי בית ספר יגישו את הטפסים באמצעות בית הספר או על פי החלוקה הבאה:

- תלמידים הלומדים או מיועדים לבי"ס יסודי: יפנו במייל המופיע מטה לרכזת יסודי וכוללני בחינוך מיוחד.
- תלמידים הלומדים או מיועדים לבי"ס על יסודי: יפנו במייל המופיע מטה לרכזת גנים ועל-יסודי בחינוך מיוחד.
- תלמידים הלומדים במסגרות של בתי ספר לחינוך מיוחד (כוללני) יפנו באמצעות בית הספר.

ניתן לשלוח את הטפסים גם בדואר למחלקה לחינוך מיוחד לכתובת המופיעה בתחתית העמוד.

מועד הפנייה לוועדות

הוועדות המתקיימות במהלך שנת הלימודים תשע"ט קובעות זכאות לשנת הלימודים הבאה- תש"פ.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

חיפוש
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  


במקרים חריגים, המוגדרים בהנחיות משרד החינוך, אפשר לבקש במשרד החינוך לגשת לוועדת חריגים. דיון בוועדת החריגים יתקיים במהלך החודשים יוני-אוגוסט.

 

נוהל ועדות השמה חריגות

על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך ניתן להגיש פנייה לוועדת השמה לשנת הלימודים העוקבת עד לתאריך 31 במרץ בכל שנה. אף על פי כן, מאפשר משרד החינוך (על פי חוזר מנכ"ל, תשע"ד/ 5 [א]) במקרים מיוחדים שיפורטו להלן, להגיש פניות גם לאחר תאריך זה.

פניות אלה ידונו בוועדת חריגים מחוזית, שבסמכותה להכריע האם הבקשה לוועדת השמה חריגה, תתקבל או לא.

הקריטריונים הם:

 • תלמידים המשתחררים מאשפוז ומצבם מצריך הפניה לוועדת השמה בהמלצת בית החולים.
 • תלמידים עולים חדשים או תושבים חוזרים בעלי לקויות מובהקות.
 • תלמידים אחרי תאונות או טראומות נפשיות או פיזיות.
 • תלמידים במצב חירום, כגון תלמידים שנשרו מפנימייה או עזבו אותה והעובד הסוציאלי שהוא פקיד סעד לחוק נוער סבור כי יש לדון בעניינם בוועדת השמה.
 • תלמידים במצב חירום בנסיבות מיוחדות מאוד, והעובד הסוציאלי שהוא פקיד סעד לחוק נוער סבור כי יש לדון בעניינם בוועדת השמה, מטעמים שירשמו ויקבלו אישור בוועדת חריגים שתוקם במחוז למטרה זו.
 • תלמידים בעלי לקויות מורכבות בתפקוד חריג במיוחד שמנהל המחוז במעמד ועדת חריגים שתוקם במחוז למטרה זו מצא לנכון לדון בעניינם בוועדת ההשמה.

להורדת הנוהל המלא

 
 

 

פניה לרישום למסגרת חינוך מיוחד בהליך מקוצר

 

על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך במקרים חריגים המפורטים בחוזר, ניתן לפנות למחלקה לחינוך מיוחד או למסגרת החינוכית בהם קיימת חוות דעת בכתב של אנשי מקצוע, ובה אישור כי לילד יש לקות משמעותית, המחייבת השמה למוסד לחינוך מיוחד וכי אינו מתאים לשילוב במסגרת חינוך רגילה. חוות הדעת תיבדק על ידי השירות הפסיכולוגי ברשות המקומית ועל ידי הפיקוח על החינוך המיוחד ותועבר להחלטת מנהל המחלקה לחינוך ברשות המקומית.  

 

אופן הפניה:

טופס בקשת הורים להשמת ילדם במוסד לחינוך מיוחד (על פי תקנה 3א) בצירוף:

 

 • מסמכים רפואיים עדכניים
 • אישור השירות למפגר רק במקרים של לקויות פיגור בינוני, קשה וקשה מורכב

ערר על החלטת ועדת ההשמה

הורים אשר מבקשים לערער על החלטת ועדת ההשמה יכולים להגיש ערר תוך 21 ימים מיום קבלת ההחלטה. את הבקשה יש להפנות למחוז תל-אביב-יפו במשרד החינוך, רחוב השלושה 2, תל-אביב-יפו, ליו"ר ועדת הערר או בפקס: 03-6896282. ועדת הערר תזמנם לדיון.

יישום המלצת ועדת ההשמה

ועדת ההשמה תקבע אם התלמיד זכאי לחינוך מיוחד או שעליו ללמוד בחינוך הרגיל. אם התלמיד נמצא זכאי לחינוך מיוחד, הוועדה תציין את סוג המסגרת שבה ילמד התלמיד ואת האפיון הראשי של לקותו לפיו ישובץ התלמיד לקבלת מענה מיטבי.

 

ועדת השיבוץ העירונית תקבע באיזה מסגרת ישובץ התלמיד בהתאם למספר פרמטרים: הגדרת הלקות על פי ועדת ההשמה, שיקולים פדגוגיים, בקשת ההורים ומרחק מאזור המגורים של הילד.

 

הודעת השיבוץ נשלחת בדואר לכתובת ההורים המעודכנת במערכות המחשוב של מינהל החינוך (יש לוודא שכתובתכם הנכונה מעודכנת).

 

 

רישום לגן ולכיתה א' במקביל לדיון בוועדת השמה

כדי להבטיח את מקומו של הילד במסגרת חינוכית קרובה לבית על פי בקשת ההורים, רצוי לרשום את הילד לגן או לבית הספר באזור מגוריו. אם ועדת ההשמה תחליט שיש לשבצו במסגרת של החינוך המיוחד, הרישום יבוטל אוטומטית בהתאם.

 

{{ que.questionsClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ pb.getName(item); }}

 • {{ pb.phoneBookClient.titleTab1 }}
{{ item.imgalt }}
alternative text

{{item.Adjective.Value}} {{item.LinkTitle.Value}}

{{item.position.Value}}

{{item.email.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{item.phone1.Value}}

{{item.fax.Caption}}:

{{item.fax.Value}}

כתובת:

{{ item.address1.Value }}

{{ item.building.Value }}

קומה {{ item.floor.Value }}

חדר {{ item.room.Value }}

{{item.longURL.Caption}}: