חינוך

בית הספר המשותף - תשלומים

תשלום בגין שירותי הסעות לשנת הלימודים תשפ"ב:
תושבי צפון-מרכז העיר: 4,500 ₪
תושבי דרום העיר: 1,865 ₪

הורים שאינם מעוניינים בשירותי ההסעות, צריכים לחתום על טופס "אי השתתפות בשירותי ההסעות", הנמצא במזכירות בית הספר.

אפשרויות תשלום

תשלום שכר הלימוד נגבה ב-11 תשלומים שווים, באמצעות טופס הוראה לחיוב חשבון בגין שירותי חינוך, ב-10 בכל חודש.
לתשומת לבכם - פרטי הוראת הקבע הינם משפחתיים.
כל עדכון בפרטי הוראת הקבע יבוצע לכל בני המשפחה בכלל שירותי החינוך.
אם עדיין לא עדכנתם אמצעי תשלום, ניתן לעשות זאת באחת מהדרכים הבאות:
• תשלום בהוראת קבע בבנק - עליכם להיכנס לחשבון הבנק ולהקים הרשאה לחיוב חשבון - קוד מוסד 1200. יש לחתום על גבי טופס הוראה לחיוב חשבון בגין שירותי חינוך, להעבירו לאישור הבנק ולשלוח את האישור בפקס מספר 03-5216553.
• תשלום בהוראת קבע בכרטיס אשראי - יש לעדכן פרטי כרטיס אשראי באמצעות מרכז שירות טלפוני (ראו פרטי קשר מטה).
על פיגור בתשלום יתווספו הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה).

הסדר תשלום ותנאי ביטול

• החיוב עבור ההסעה הינו לשנת הלימודים תשפ"ב.
• למצטרפים החל מנובמבר 2021, ייגבה החלק היחסי של התשלום (בחודשים).
• למפסיקים את ההסעה עד חודש אוקטובר 2021 (כולל) יגבה התשלום היחסי
• למפסיקים החל מחודש נובמבר 2021 ועד חודש מרץ 2022 (כולל) יוחזר 50% מהסכום להחזר.
• המפסיקים החל מחודש אפריל 2022, יחויבו בתשלום שנתי מלא.

הנחות

 1. הנחות יינתנו רק לתושבי תל אביב-יפו, על בסיס מבחן הכנסות של המשפחה.
 2. שיעור ההנחה נקבע בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי מוסדות העירייה.
 3. ההנחה נקבעת על בסיס הכנסה חודשית ממוצעת לנפש.
 4. תשלום חודשי מלא יחול על משפחות שהכנסתן הממוצעת לנפש ברוטו עולה על 4,621 ש"ח לשנת הלימודים תשפ"ב.
 5. לצורך קביעת הזכאות להנחה, יש להמציא את המסמכים כמפורט בטבלת המסמכים לקביעת גובה ההנחה.
 6. בקשות להנחה יתקבלו עד חודש פברואר של כל שנה. לאחר מועד  זה לא יתקבלו בקשות.

  משפחות שלהם חובות שכר לימוד ואגרות חינוך משנים קודמות, פנייתם לא תידון.

  משפחה המקבלת הנחה בשיעור העולה על 30% מהאגרה (לא כולל הנחת אחים), תודיע לעירייה על כל שינוי משמעותי בהכנסות שחל במשך השנה ויכול להשפיע על הדירוג.

סעיפי ההנחה לעיל יחול הן על  תעריפי האגרה והן על תעריפי ההסעות (כפי שאושרו במסמך הדן בתעריפי ההסעות בעיר)

הנחת אחים
משפחה, ששניים או יותר מילדיה לומדים באחד משני בתי הספר הנ"ל, תהא זכאית להנחה בשיעור של 15% לילד שני ומעלה.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש חופשי
או חיפוש לפי קטגוריה:
 • {{ filter.Name }}

  מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

* הכנסה חודשית ברוטו - הכנסה מכל המקורות.
* בחישוב מספר הנפשות ל"משפחה עצמאית (יחידנית)" תתווסף למספר הנפשות בפועל עוד נפש אחת.
* מספר נפשות למשפחה - כולל ילדים עד גיל 21.

אופן הגשת בקשה להנחה:

בקשות להנחה יש להגיש ליחידת חיוב ושירות לקוחות, באגף לגביית אגרות ודמי שירותים, באמצעות פנייה מקוונת, פקס או דואר (הרשומים מטה).

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד