חינוך

בית הספר המשותף - תשלומים

בית הספר המשותף הוא חלק מזרם החינוך המשלב, אשר בו מתחנכים יחד תלמידים מבתים דתיים, חילוניים ומסורתיים. החינוך המשותף מקדם זהות יהודית-ישראלית מגוונת והוא מוכר על ידי משרד החינוך.


תעריפי הסעות לשנת הלימודים תשפ"ד

תושבי צפון ומרכז העיר: 5,550 ₪

תושבי דרום העיר: 1,865 ₪

הורים שאינם מעוניינים בשירותי ההסעות, צריכים לחתום על טופס אי השתתפות בשירותי ההסעות, הנמצא במזכירות בית הספר.

תנאים ודרכי תשלום  

 

 

 

הנחות  

 

 

 

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד