קידום מעמד האישה

היחידה לקידום מעמד האשה ומגדר (ק.מ.ה.), מפעילה בעיר תכניות לעידוד שוויון מגדרי, תחת הכותרת "Fair Shared City" = עיר שווה, והיא מהווה נדבך נוסף לחיזוק מדיניות העירייה, החותרת לקידום הישגים מגדריים ושוויון נשים בעיר ובעירייה.

במסגרת פעילותה, מעלה ק.מ.ה. לסדר היום נושאים דוגמת תכנון אורבני מגדרי, "קהילה שווה" – קידום פעילות מגדרית בקהילה, חינוך לשוויון מגדרי בגני ילדים ובבתי ספר, קידום גישת השוויון המגדרי ביחידות העירוניות, עידוד שוויון הזדמנויות בעולם העבודה ותהליכי שיתוף ציבור שוויוניים.

זאת, באמצעות הבאת מידע עדכני בנושאי זכויות וחוקים, וכן וקיום אירועים בנושא מעמד האישה ומגדר בעיר תל-אביב-יפו.

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
חיפוש
או חיפוש לפי קטגוריה:
  • {{ filter.Name }}

    מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ col.Caption }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

זכויות האשה

החוק הבסיסי הקובע את עקרון שוויון הזכויות לאשה – חוק "שווי זכויות האשה" משנת 1951 הוא קובע עקרונות להבטחת שוויון מלא בין נשים לגברים, ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל, הקובעת את מחויבות המדינה לקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני לכל אזרחיה ללא הבדלי דת, גזע ומין.

לאשה ולגבר זכות שווה לקיום בכבוד אנושי, ובכלל זה אשה זכאית לשוויון בתחומי העבודה, החינוך, ההשכלה, הבריאות, הדיור, איכות הסביבה והרווחה החברתית.

על כל פעולה בעלת השלכות משפטיות יחול דין זהה, ללא קשר למינו של מבצעה.  עם זאת, אבחנה בין גבר לאשה אשר מתחייבת מהשונות שביניהם אינה בהכרח הפליה אסורה. 

הפנסיה שֶלָךְ - מדריך קצר ופשוט על פנסיה לנשים

החוק לעידוד של שילוב וקידום של נשים בעבודה 
עלון מידע בנושא המאבק באלימות כלפי נשים

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: