SRV_ADD:[01] Version- [1.7.0.0] TlvLayoutInnerPage

קהילה וספורט

מרכז קהילתי דב הוז

{{ tab.tablesClient.title }}

 • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

 • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
 
 

המרכז הקהילתי החדש דב הוז הוא מתחם קהילתי חדשני ובו מגוון חוגים ואירועים לכל הגילאים, פעילויות בתחומי השכלה, העשרת ידע, הקניית כלים, תרבות ואמנות. המרכז יציע בקרוב לתושבים מתחם עבודה קהילתי משותף לעצמאים ולאחרים, מתחם "סלון" לפגישה, לימודים ופעילות קהילתית, חלל תצוגה לאמנות עדכנית. במתחם קיים גם אשכול גנים ובו 4 כיתות גן, סביבו ישתפו גני הילדים והמרכז פעולה בתוכן להורים. לשירות המבקרים ייפתח בקרוב במרכז בית קפה אטרקטיבי.

 

מרכז דב הוז נפתח במבנה המוכר לתושבי האזור כ"בית צעירות מזרחי", אשר הוקם בשנות ה-30 ושימש בעיקרו כבית ספר לבנות. במסגרת ההחלטה על הקמת המרכז בוצע הליך שיתוף ציבור נרחב בו נשאלו התושבים לרצונותיהם והעדפותיהם ועל בסיסו נבנתה תכנית המרכז, המשרת את תושבי האיזור והעיר כולה. ניתן להתעדכן בפעילויות המתרחשות במרכז בדף זה ובעמוד הפייסבוק "מרכז קהילתי דב הוז".

{{ tab.tablesClient.title }}

 • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

{{ tab.tablesClient.title }}

 • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  

מתקנים ושירותים במרכז

 • אולמות סטודיו לפעילויות מחול, ספורט ואמנויות לחימה
 • אולם לאירועים קהילתיים מרובי משתתפים
 • חדרי אמנויות
 • חלל תצוגה לאמנות עדכנית
 • מתחם עבודה משותף
 • "סלון" קהילתי
 • חדר ישיבות להשכרה
 • בית קפה

{{ tab.tablesClient.title }}

 • {{ filter.Name }}:
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
הצג

{{ col.Caption }}:

{{ col.Caption }}:

{{ header.Caption }}
{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: