תעודה לרשם המקרקעין לרישום משכנתא

מיוני 2016 אפשר להגיש בקשה לתעודה לרשם המקרקעין רק בפנייה מקוונת, בפקס או בדואר אלקטרוני.
לקבלת מידע ומסמכים המותאמים לפנייתך, יש להיכנס לקישור הבא:

{{ lwi.linksClient.title }}

 
 

בפסיקת בית המשפט העליון נקבע כי על פי סעיף 324 לפקודת העיריות כדי לרשום משכנתא בטאבו יש להציג תעודה מהעירייה המופנית לרשם המקרקעין, ולפיה שולמו במלואם כל חובות הארנונה המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס.

לפיכך, על בעל נכס המבקש או המסכים (לבקשת הרוכש) למשכן או לשעבד את הנכס שבבעלותו, להציג לרשם המקרקעין תעודה מהעירייה, כתנאי לרישום המשכנתא. התעודה מעידה על העדר חובות ארנונה בלבד של בעל הנכס ביחס לנכס עד מועד תוקף התעודה.

זכאות לתעודה לרישום משכנתא הינה של בעל הנכס או מיופה כוחו בלבד.

תוקף התעודה - עד 6 חודשים ממועד הגשת הבקשה, בתנאי ששולמו מלוא תשלומי הארנונה המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס בגין הנכס לתקופה זו.

הגשת הבקשה

1. יש להגיש טופס בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין לרישום משכנתא. חשוב למלא את טופס הבקשה בקפידה, לציין שם מלא, כתובת מדויקת למשלוח, מספר טלפון נייד ליצירת קשר, ומספר חשבון לקוח (ארנונה).

 

יש לצרף את המסמכים הנדרשים:

 • צילום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו) על שם המבקש. אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג אישור זכויות מחברה משכנת.
 • צילום תעודה מזהה של בעל הנכס - תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון בתוקף.
 • תאגיד (חברה/ עמותה/ שותפות) - צילום תעודת ההתאגדות ואישור עו"ד/ רו"ח כי המבקש רשאי לחייב את התאגיד.
 • מיופה כוח מטעם בעל הנכס – ייפוי כוח מבעל הנכס, וצילום תעודה מזהה של שני הצדדים.

2. את הבקשה יש להגיש אל אגף הגבייה - מוקד טאבו והחזרים, בכתב, בפקס או דואר (בפרטי קשר המופיעים בהמשך). הטיפול בבקשה אורך כ- 2 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה בצירוף המסמכים ולאחר תשלום האגרה.
3. קבלת התעודה לרשם המקרקעין לצורך רישום משכנתא כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 60.3 ש"ח (נכון לינואר 2018).

שימו לב: לאחר בדיקת הבקשה והמסמכים הנדרשים, מגיש הבקשה עשוי להתבקש להשלים מסמכים נוספים ע"י נציג בטאבו, בהתאם לצורך.

שירות תעודה עד הבית!

 
 

ניתן להגיש בקשה לקבלת תעודה בצירוף המסמכים הנדרשים (באמצעות פקס או דואר) ממועד אישור הפקת התעודה.

קבלת תשובה על מצב חובות הארנונה, וקבלת התעודה

כ- 2 ימי עבודה מיום הגשת הבקשה בצירוף המסמכים ולאחר תשלום האגרה יימסר עדכון בטלפון על מצב חובות הארנונה, או יישלח בדואר מכתב (על פי בחירת מגיש הבקשה).

 

כיצד ניתן לקבל את התעודה אם אם אין חובות ארנונה?

 • במרכז השירות העירוני
 • בדואר

כיצד ניתן לקבל את התעודה אם יש חובות ארנונה?

יש לשלם את כל החובות על פי הפירוט שנמסר לך:

 • אם נשלחו אליך שוברים, יש לשלמם מיד.
 • אם לא התקבל שובר, אך נמסר שיש חוב, יש לפנות ליחידה המטפלת (על פי הפירוט בהמשך) , להמשך טיפול או לקבלת שובר.
 • אם נדרש בירור נוסף, יש לפנות ליחידה המטפלת, להמשך טיפול.

חשוב לשמור את כל אישורי התשלום ולהעבירם במרוכז למוקד טאבו והחזרים (בפרטי הקשר המופיעים מטה)

{{ tab.tablesClient.title }}

סינון עבור טבלת "{{ tab.tablesClient.title }}"
 • מסנן לפי שדה {{ filter.Name }}. לפתיחת המסנן יש ללחוץ Enter, המעבר בין האפשרויות מתבצע בעזרת Tab ולחיצת Enter לבחירה. לסגירה יש ללחוץ Esc.

  {{ filter.Name }}:

{{ tab.tablesClient.title }}
{{ header.Caption }}  
לתשומת לבך, לקבלת תעודה לרישום משכנתא לא ניתן לעשותהסדר חובות בפריסת תשלומים.

קבלת תעודה לרישום משכנתא והארכת תוקפה

לאחר הצגת אישורי תשלום אגרת תעודה ותשלום חובות הארנונה המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס בגין הנכס, תינתן תעודה לרישום משכנתא, וניתן יהיה להמשיך את התהליך מול רשם המקרקעין.

תוקף התעודה - עד 6 חודשים ממועד הגשת הבקשה בתנאי ששולמו מלוא תשלומי הארנונה המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס בגין הנכס לתקופה זו.

* מי שרשאי לקבל תעודה עפ"י התנאים שצוינו לעיל, יכול לקבל העתק של התעודה לרשם המקרקעין לרישום משכנתא בתשלום של 50 ש''ח (נכון לפברואר 2015).

 

 

מה עליי לעשות כדי להאריך את תוקף התעודה?

אפשר להאריך את תוקף התעודה ב-6 חודשים, ממועד סיום תוקף התעודה המקורית.
להארכת תוקף התעודה ניתן למלא שוב טופס בקשה ולציין את מספר הבקשה המקורי. התעודה המחודשת תימסר רק לאחר סילוק כל חובות הארנונה עד תאריך תוקף התעודה המחודשת.

 

הארכת תוקף התעודה כרוכה בתשלום אגרה של 50.2 ש''ח (נכון לינואר 2018).

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: