סקר ארנונה (בחינת החיוב ומדידה)

מינואר 2016 החלה עיריית תל-אביב-יפו ביישום פסק הדין של בית המשפט העליון, הקובע כי על כל הרשויות המקומיות חלה חובה לחשב את שטח הנכס לצורך חיובו בארנונה כללית באופן מדויק, לרבות חלקי מטר רבוע עד שתי ספרות אחרי הנקודה (פס"ד מבית המשפט העליון, בתיק רע"א 2453/13 אלעזר עמר נ' עיריית חדרה), ולסיים את התהליך עד 31.12.2017.

נכסים שיש לגביהם נתוני שטח מדויקים, יחויבו בהתאם החל בתאריך 1.1.2016.

 

היות ובידי העירייה אין נתוני מדידה מדויקים כפי שמחייב פסק הדין ביחס לכל הנכסים בתחומה, מבצעת העירייה מדידה לכלל הנכסים בעיר ובחינת חיובם.

עד מתן פסק הדין, חיוב נכסים בתחום השיפוט של עיריית תל-אביב-יפו נעשה באופן הבא: חלק מ"ר העולה על 0.5 מ"ר עוגל כלפי מעלה, ואילו חלק מ"ר הפחות מ- 0.5 מ"ר עוגל כלפי מטה.
 

יישום פסק הדין יבטיח נכונות והתאמה מלאה בין נתוני הנכס בפועל לבין הנתונים המופיעים ברישומי העירייה.

בסמוך למועד המדידה ולבחינת החיוב, העירייה תפרסם הודעה על ביצוע הסקר באזור מגוריך או בית העסק, וכן פרטי קשר לתיאום מועד לנוחותך.

תיאום מועד ביצוע הסקר

ניתן לתאם מועד לצורך ביצוע הסקר בטלפון: 03-7242655
בימים א'-ה' בשעות 08:00 - 20:00

וביום ו' בשעות 08:00 - 12:00.

 

מטרת הסקר

לאמת את הנתונים המופיעים ברישומי העירייה כדי לקבוע שומה מדויקת. בין הנתונים שיאומתו: שטח הנכס, השימוש שנעשה בו והמחזיק בו.

 

 

תוצאות הסקר

לאחר ביצוע הסקר יישלח אליך מכתב המפרט את נתוני החיוב העדכניים בצירוף שרטוט של הנכס.

 

אם יהיה שינוי בחיוב כתוצאה מהסקר, יבוצע עדכון החיוב בתלוש הארנונה הבא.

בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו – 1976, באפשרות המחזיק בנכס להגיש השגה בכתב למנהל הארנונה בתוך 90 ימים מיום קבלת הודעת החיוב המעודכנת לפי העילות הקבועות בחוק.

סקר הארנונה לבחינת חיוב ומדידה אינו כרוך בתשלום.

 

* בחינת החיוב כוללת, בין היתר, בחינת שטח הנכס, השימוש שנעשה בו והמחזיק בו.

{{ lwi.linksClient.title }}

{{ pb.phoneBookClient.title }}
הסתר תוכן אודות

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: