זימון תורים ומידע מקוון

בחרו את השירות המבוקש לקבלת מידע ממוקד ולהצגת ערוצי הקשר העומדים לרשותכם.
יש לבחור תשובות בהתאם לשאלות המוצגות, עד לקבלת מסך המפרט את אמצעי הקשר העומדים לרשותך.
בחלק מנושאי הפנייה תוכלו לזמן תור למוקדי השירות השונים ולקבל שירות ללא המתנה מיותרת.

לביטול / שינוי תור קיים  >>

החזר כספי / הנחיות ומסמכים נדרשים

הנחיות ומסמכים

הנחיות עיקריות

הנחיות עיקריות

הסתר תוכן אודות X
  • אם שילמת עבור דוח חניה או דוח בגין נסיעה בנתיב תחבורה ציבורית והדוח בוטל או ששילמת אותו דוח יותר מפעם אחת, באפשרותך להגיש בקשה להחזר כספי.
  • אפשר להגיש את הבקשה באמצעות פנייה מקוונת, בפקס או בדואר.
  • אם תבחר להגיע למוקד קבלת קהל, תתאפשר הגשת הבקשה ומסמכים בלבד.
  • התשובה לבקשה תשלח אליך בכתב.
  • החזר כספי יבוצע בהעברה בנקאית בלבד.
  • החזר כספי מותנה בקבלת כלל האישורים הנדרשים.

מסמכים נדרשים

מסמכים נדרשים

הסתר תוכן אודות X
  • צילום כרטיס אשראי או המחאה או אישור רשמי מהבנק- הכולל את פרטי החשבון אליו מבוקש ההחזר (שם, מספר חשבון, שם בנק, סניף וכתובתו)

  במקרה של צילום כרטיס אשראי- יש למחוק את מספר הכרטיס בצילום ולהשאיר רק את פרטי חשבון הבנק והסניף

  • במקרה של תשלום הדוח בדואר או בנק- קבלה על תשלום או הצהרה ששילם את הדוח ואין ברשותו קבלה
  • במקרה שמבקש ההחזר אינו המשלם- אישור בכתב ממשלם הדוח לביצוע ההחזר לחשבון שציין בפנייתו. ​
  • במקרה של בקשה להחזר בגין גרירת רכב- קבלה על תשלום דמי הגרירה ​
  • במקרה של בקשה להעברת יתרת זכות מדוח לדוח- פניה בכתב הכוללת את פירוט מספרי הדוחות לגביהם מבוקש לבצע העברה של היתרה.

ערוצי הקשר
העומדים לרשותך

בחר בערוץ מבין האפשרויות הבאות

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד