זימון תורים ומידע מקוון

בחרו את השירות המבוקש לקבלת מידע ממוקד ולהצגת ערוצי הקשר העומדים לרשותכם.
יש לבחור תשובות בהתאם לשאלות המוצגות, עד לקבלת מסך המפרט את אמצעי הקשר העומדים לרשותך.
בחלק מנושאי הפנייה תוכלו לזמן תור למוקדי השירות השונים ולקבל שירות ללא המתנה מיותרת.

לביטול / שינוי תור קיים  >>

בירור חובות / הנחיות ומסמכים נדרשים

הנחיות ומסמכים

הנחיות עיקריות

הנחיות עיקריות

הסתר תוכן אודות X
    • מידע על חובות יינתנו רק למחזיק הרשום בנכס או למיופה כוחו.
    • עליך להתקשר אל המוקד הטלפוני  או לזמן תור למרכז השירות העירוני בכדי לברר על החובות ועל אפשרויות התשלום.​

למידע מורחב >

ערוצי הקשר
העומדים לרשותך

בחר בערוץ מבין האפשרויות הבאות

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד