זימון תורים ומידע מקוון

בחרו את השירות המבוקש לקבלת מידע ממוקד ולהצגת ערוצי הקשר העומדים לרשותכם.
יש לבחור תשובות בהתאם לשאלות המוצגות, עד לקבלת מסך המפרט את אמצעי הקשר העומדים לרשותך.
בחלק מנושאי הפנייה תוכלו לזמן תור למוקדי השירות השונים ולקבל שירות ללא המתנה מיותרת.

לביטול / שינוי תור קיים  >>

  1. 1
  2. 2
בחרו שירות מבוקש
  • קבלת מידע מה חל בכתובת בה מתוכנן להיפתח העסק, מה מותר ומה אסור לפתוח במקום, בפרט הצורך בהיתר לשימוש חורג בנכס ומה הדרישות של גורמי הרישוי השונים לקבלת רישיון העסק.

  • הליך הכנת תכנית עסק והגשת בקשה לקבלת רישיון עסק, לחידוש רישיון העסק, לסגירה או ליציאה מעסק או להסדרת רישיון העסק לאחר ביצוע שינויים בעסק - שינוי מהות העסק, הוספת פריט, שינוי שטח, שינוי בעלות, שינוי שם בעלים, שינוי מנהלים, ביטול פריט.

  • בירורים לגבי סטטוס הטיפול בבקשה לרישיון עסק או בבקשה להיתר נלווה, בירור תוצאות ביקורת של גורמי רישוי בעסק או קבלת הבהרות לגבי התוצאות, בירור סטטוס בקשה לשימוש חורג, סטטוס בקשה לקבלת היתר בנייה ובירור זכויות בנכס.

  • תשלום אגרות רישוי והיתרים (היתר לילה, היתר שולחנות וכיסאות, היתר פרגוד) ותשלומים אחרים

  • הליכי הגשת בקשות להיתרים נלווים - היתר לילה להפעלת עסק לאחר השעות המוגדרות בחוק, היתר להצבת שולחנות וכסאות לבתי אוכל, היתר לפרגוד (סגירת חורף) לבתי אוכל (חדש / שינוי / חידוש), היתר להצבת דוכני הסברה, היתר לפתיחת עסק בשבת ביפו, היתר להצבת דוכני מכירה במועדים מיוחדים, היתרים אחרים.

  • תנאים והליך להגשת בקשה לרישיון עסק לאירוע המוני ומידע על אירועים שאינם חייבים ברישיון. אירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים של "עינוג ציבורי" הנערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכך.

  • מאגר עסקים הפועלים ברישיון / בהיתר בעיר תל אביב - יפו

  • תאום פגישת היכרות עם נציג מעוף, במשרדי העירייה, לקבלת מידע וייעוץ ראשוני. השירות מיועד לעסקים קטנים ובינוניים

{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: