העסקת עובדים והעסקה מגוונת

העסקת עובדים

 
 

מעסיק אשר בוחר להעסיק עובדים חייב להקפיד על מילוי חוקי העבודה. מטרתם של חוקי העבודה הינה להסדיר את מערכת היחסים שבין עובדים לבין מעסיקים. חוקים אלו נועדו להבטיח כי עובדים לא יופלו ולא ינוצלו לרעה על ידי מעסיקיהם ולהיפך.

לכל עסק ישנן חובות וזכויות מול הרשויות. בדומה לכך, לכל עובד ישנן חובות וזכויות מול המעסיק.

על המעביד לשלם עבור כל עובד דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, גם אם מדובר בעובד זר או עובד זמני.

אי תשלום מהווה עבירה פלילית לכל דבר ועניין.

העסקה מגוונת

עיריית תל-אביב-יפו תומכת בנושא העסקה מגוונת. אחת לשנה מקיימת מינהלת קידום עסקים כנס בנושא עבור מעסיקים מובילים. מטרת הכנס הינה לחשוף בפני מעסיקים את נושא העסקת אוכלוסיות מגוונות בארגון, ליצור מודעות לחשיבות הנושא ולחשוף תרומה ותמריצים עבורם בשילוב תעסוקתי של אוכלוסיות מגוונות בעסק.

הכנס נערך בשיתוף גופים נוספים כגון שירות התעסוקה הישראלי ומשרד הכלכלה, ובמסגרתו נעשית השמת

עובדים מאוכלוסיות אלו בקרב המעסיקים. כל חיבור או השמה הינו הצלחה ענקית, סיפוק עצום למעסיק ומתנה גדולה למועסק. הכנס נערך בחודש דצמבר בבניין העירייה.

חזרה לתחילת העמוד