תכנון ופיתוח לעסקים

 
 
 

בדף זה רוכזו נושאים עיקריים הקשורים לתכנון ופיתוח, עבור בעלי עסקים בעיר.

 

תכנון עירוני מפורט

תכנית מפורטת הקובעת את זכויות הבנייה ואת אופי הפיתוח של המתחמים השונים בעיר.

 

תכנון ועיצוב עירוני

הנחיות בנושאים אדריכליים ועיצוביים במרחב הציבורי.

 

שימור מבנים ואתרים

מעוניינים לשמר את המבנה אשר בבעלותכם? המידע המרוכז כולל סיוע במימון השימור באמצעות מענקים והלוואות מסובסדות, סיוע וליווי מקצועי, קידום וליווי תהליך העברת זכויות.

 

ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים

פרוטוקולי ועדת המשנה לתכנון ובניה - רישוי עסקים, וסיכומי החלטות הועדה.