רישוי ופיקוח בנייה לעסקים

 
 

בדף זה רוכזו נושאים עיקריים הקשורים לרישוי ופיקוח בנייה, עבור בעלי עסקים בעיר.

 

קבלת מידע תכנוני ראשוני

בירור זכויות בנייה, הגשת בקשה למידע להיתר בנייה (תיק מידע), תנאים מרחביים והנחיות לפטור מהיתר, מדריך להקלות בבקשות להיתר ועיון במסמכי המדיניות.

 

בנייה לתעסוקה

בנייה חדשה או תוספת עבור מבנה מסחר, תעסוקה או משרדים.

 

הליך הרישוי

הליך רישוי הבנייה כפי שהוגדר בחוק התכנון והבנייה הינו הליך מורכב הדורש הבנה מקצועית. החוק מחייב שהגשת הבקשה להיתר בנייה תוגש ע"י איש מקצוע מוסמך. ניתן לבדוק ולעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה באמצעות מערכת מקוונת.

 

 

פיקוח על הבנייה

 

פתיחת תיק מעקב, ליווי הליך הבנייה, בדיקת וטיפול במבנים מסוכנים, אכיפת בנייה בלתי חוקית ושימושים חורגים, מחיקת הערת אזהרה בנושא צו הריסה מספרי המקרקעין, אישור הפיקוח לחיבור חשמל במבנה ישן ועוד.