בניין ונכסים לעסקים

 
 

בדף זה רוכזו נושאים עיקריים הקשורים לבניין ונכסים, עבור בעלי עסקים בעיר.  

 

תעודה לרשם המקרקעין לרישום משכנתא

אישור מהעירייה שכל חובות הארנונה המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס שולמו במלואם עד מועד תוקף התעודה.

 

תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) להעברת זכויות בנכס

אישור מהעירייה שכל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס שולמו במלואם עד מועד תוקף התעודה.

 

אגרות והיטלים

מידע אודות אגרות בנייה, היטל השבחה והיטלי פיתוח, אותם ניתן לשלם באמצעי תשלום שונים המפורטים בדף.

חזרה לתחילת העמוד