ארנונה לעסקים (ליחידות שלא למגורים)

 
 

בדף זה רוכזו נושאים עיקריים הקשורים לארנונה עבור בעלי העסקים בעיר. 

 

חילופי מחזיקים לעסקים

שינוי שם המחזיק בנכס בחשבון הארנונה וחיובו בתשלום הארנונה לעירייה.

 

הנחות מארנונה לעסקים

הנחות מארנונה ניתנות למחזיק בנכס על פי הוראות הדין ועל פי החלטות של מועצת עיריית תל אביב-יפו.

 

אפשרויות ואמצעי תשלום לעסקים

 

בירור חובות לעסקים

בירור חובות של ארנונה ושל היטל שמירה. בירור חובות של אגרות מים וביוב רק עד לתאריך 31/12/2009.

  

השגה וערר לעסקים

מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום להגיש השגה בכתב למנהל הארנונה. למידע מפורט לחצו "המשיכו לקבלת השירות". 

 

השבת יתרות זכות בארנונה לעסקים

תושבים או בעלי עסקים אשר מחזיקים ו/או החזיקו בעבר, בחשבונות ארנונה בעיריית תל-אביב-יפו, יוכלו לבדוק אם קיימת יתרת זכות בחשבון הארנונה שלהם בעבר או בהווה.

 

חזרה לתחילת העמוד