מידע לעסקים בקורונה

בעלי ובעלות עסקים יקרים, כולנו בעירייה מחויבים להצלחתכם. ריכזנו עבורכם בעמוד זה את כלל ההקלות וההנחיות עקב משבר הקורונה. נמשיך לקדם יוזמות שונות כדי לסייע לכם לעמוד על הרגליים.

הנחיות לפעילות מקומות עבודה ועסקים

עסקים ומקומות ציבוריים פתוחים לקבלת קהל, עד להודעה חדשה, כפי שמפורט בעמוד זה.


מקומות עבודה

מותרת העסקת עובדים וקבלת קהל בכל מקומות העבודה על פי כללי התו הסגול להעסקת עובדים.
 • מקומות עבודה שרשאים להעסיק עובדים נדרשים לעמוד בתנאי "תו סגול להעסקת עובדים", למלא טופס הצהרת תו סגול מקוון ולשמור אותו בבית העסק.
 • מקומות עבודה עם יותר מ-10 עובדים - במקומות שרשאים לעבוד, אם הם כוללים מעל 10 עובדים, המעסיק ימנה ממונה קורונה לשמירת הכללים, יידע את העובדים לגבי הכללים וההנחיות שעליהם יש לשמור באמצעות הצבת שלט במקום העבודה, ומנהל העבודה וממונה הקורונה יחתמו על הצהרה לשמירה על הכללים.
 • ניתן להפעיל שירותי הסעה לעובדים למקום עבודתם וחזרה ממנו, בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות רכב פרטי או מונית.

קבלת קהל ומתן שירותים - התו הירוק

ניתן לפתוח לקבלת קהל את המקומות הבאים, אך ורק בהצגה של "התו הירוק", כלומר תעודת מחלים, או תעודת חיסון, או אישור זכאות לכך מטעם משרד הבריאות ולתינוקות עד גיל. בנוסף, ניתן לפתוח לקבלת קהל מקומות אלו גם למי שיקבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מהירה שתתבצע במקום.
 • מסעדות ובתי קפה (במקום שאינו משמש לעריכת כנסים, אירועים או מופעי תרבות ושאינו בבית מלון)
  • ניתן לשבת בפנים.
  • יש להציב את השולחנות במרחק של 2 מטרים לפחות ולהציב סדרן שיוודא את שמירת המרווחים.
  • בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו המקום בסמוך לדלפק ("בר") יש לשמור על כיסא ריק אחד ביניהם לכל הפחות.
  • קבלת קהל: עד 75% מהתפוסה המרבית ולכל היותר 100 אנשים.
 • אולמות, גני אירועים או מקום אחר המשמש לשמחות או אירועים
  • בנוסף למחזיקים בתו הירוק, עד 5% מהמשתתפים יוכלו להיכנס בהצגת תוצאת בדיקת קורונה שלילית שבוצעה במהלך 48 השעות שקדמו להצגתה.
  • שאר הכללים יחולו בהתאם למפורט בשני הסעיפים הבאים.
 • מקום שמתקיימים בו אירועים או פעילות מאורגנת המתקיימת בישיבה וללא מכירה של מזון
  • כולל פעילות תרבות או אירוע ספורט בנוכחות קהל, טקס, כנס או הרצאה.
  • הצפייה באירוע תתקיים בישיבה או בעמידה בסמוך למושב, ללא ריקודים וללא אכילה, לרבות באזור קבלת הפנים, למעט חלוקת שתייה אל מקום הישיבה או בכניסה לאירוע. במקרה של סירוב הקהל להוראות אלה, יש להפסיק את האירוע.
  • הישיבה באירוע תהיה במקומות מסומנים וקבועים מראש, ומכירת כרטיסים תיעשה מראש ובאופן מקוון או טלפוני.
  • בהושבה של אנשים שלא רכשו כרטיסים בהזמנה משותפת, יישמר מרחק של כיסא אחד ריק לפחות בין אדם לאדם.
  • המרחק הרצוי בין הקהל לבמה יהיה 4 מטרים ככל האפשר, ולא פחות מ-2 מטרים.
  • יש להציב סדרנים ביחס של סדרן לכל 75 צופים, שיידעו ויסבו את תשומת ליבם של השוהים בנוגע לחובת השמירה על ההנחיות, לרבות חובת עטיית מסכה.
  • אין להגיש או למכור אוכל במקום או בכניסה אליו, למעט חלוקת שתייה אל מקום הישיבה או בכניסה לאירוע. יש ליידע את השוהים כי לא ניתן לאכול בעת האירוע ולתלות שלטים במקומות בולטים לעין לעניין זה.
  • יש להודיע במערכת כריזה (אם קיימת) ובאמצעות שילוט על החובה לעטות מסכה באירוע שמתקיים במבנה ועל החובה לשבת במהלך האירוע.
  • יש להציב שלט במקום בולט לעין עם שמו של מפעיל המקום.
  • קבלת קהל: במבנה שכולל עד 5,000 מושבים - עד 75% מהתפוסה ולא יותר מ-1,000 אנשים, ובמבנה שכולל יותר מ-5,000 מושבים - עד 40% מהתפוסה ולא יותר מ-4,000 אנשים.. במקום בשטח פתוח שכולל עד 10,000 מושבים - עד 75% מהתפוסה ולא יותר מ-3,000 אנשים, ובמקום בשטח פתוח שכולל יותר מ-10,000 מושבים -.עד 30% מהתפוסה ולא יותר מ-10,000 אנשים. אם יש יותר מ-5,000 אנשים, יש להושיב אנשים בכל אחד מהיציעים במקום.
 • מקום שמתקיימים בו אירועים או פעילות מאורגנת שאינם מתקיימים בישיבה או שכוללים הגישה או מכירה של מזון
  •  כולל פעילות תרבות או אירוע ספורט בנוכחות קהל, טקס, כנס או הרצאה, מוזיקה, שמחות, מסיבה או חוג לבגירים.
  • יש להציב סדרנים ביחס של סדרן לכל 75 צופים, שיידעו ויסבו את תשומת ליבם של השוהים בנוגע לחובת השמירה על ההנחיות, לרבות חובת עטיית מסכה.
  • במקום המשמש לקיום אירוע בישיבה במקומות - יש להושיב אנשים שאינם גרים באותו המקום במרחק של כיסא אחד ריק בין אדם לאדם לכל הפחות.
  • באירוע הכולל הגשה או מכירה של מזון, יש להפריד בין אזור האכילה והשתייה לשאר האזורים, ואין לאפשר אכילה או שתייה באזור שאינו מיועד לכך. יש לתלות שלטים בנושא זה.
  • אם מופעל מזנון, יש לנקוט באמצעים למניעת הצטופפות בסמוך, כגון סימון מקומות עמידה בתור, הצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים, או מתן אפשרות לאיסוף עצמי לאחר הזמנה מראש; הגשת המזון תיעשה על ידי איש צוות, ללא הגשה עצמית.
  • במקום שהכניסה אליו בתשלום, מכירת כרטיסים או הרשמה למקום תיעשה מראש באופן מקוון או טלפוני.
  • באירוע המתקיים בישיבה סביב שולחנות, יש להציב את השולחנות במרחק של 2 מטרים לפחות בין שולחן לשולחן.
  • קבלת קהל: עד 50% מהתפוסה ועד או 300 אנשים במבנה או 750 אנשים בשטח פתוח.
 • אטרקציות במבנים
  • יש להציב סדרנים ביחס של סדרן על כל 75 אנשים.על הסדרים ליידע ולהסב את תשומת ליבם בנוגע לחובת השמירה על ההנחיות, לרבות חובת עטיית מסכה.
  • יש לנקוט אמצעים לשמירת מרחק בין אדם לאדם בתורים ולמניעת הצטופפות, כגון סימון מקומות עמידה, הצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים, הצבת סדרנים בסמוך לתורים או חציצה בין מתקנים.
  • באטרקציה הכוללת שימוש באביזרים הבאים במגע עם הפנים של המשתמש, יש לספק ככל האפשר אביזרים חד פעמיים ולהשליך אותם לאחר כל שימוש. בשימוש באביזרים רב-פעמיים, יש להקפיד על חיטוי יסודי בין משתמש למשתמש.
  • יש להציב שלטים לעניין חובת עטיית מסכה בכל עת, לרבות בעת הפעילות באטרקציה והשימוש במיתקנים, ולמעט בעת שהייה של אדם אחד או מספר אנשים הגרים באותו מקום מגורים ביחידה נפרדת של מתקן.
  • בכל מתקן בשטח האטרקציה ישהה אדם אחד לכל היותר או אנשים הגרים באותו מקום.
  • קבלת קהל: באטרקציה תיירותית שלא מופעלים בה מתקנים - אדם על כל 15 מ"ר. באטרקציה שמופעלים בה מתקנים - אדם על כל 15 מ"ר, עד 1,500 אנשים במקום שבו התפוסה המירבית היא עד 10,000 אנשים, ועד 2,500 אנשים במקום שבו התפוסה המירבית היא יותר מ-10,000 אנשים.
 • תערוכות או מקום לעריכת יריד במבנה (שאינן במוזיאון)
  • בהזמנה מראש בלבד.
  • יש להציב סדרנים בהתאם לפירוט הבא: במקום בשטחו עד 10,000 מ"ר - 2 סדרנים, במקום ששטחו בין 10,000 ל-25,000 מ"ר - 3 סדרנים, ובמקום ששטחו מעל 25,000 מ"ר - 5 סדרנים.
  • סיורים מודרכים יתקיימו עם 20 אנשים לכל היותר ובתיאום מראש.
  • קבלת קהל: אדם לכל 7 מ"ר או עד 20 אנשים במבנה ועד 100 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם, ולכל היותר עד 300 אנשים במבנה ועד 500 אנשים בשטח פתוח.
 • בתי מלון, מתחמי הארחה וצימרים שמפעילים מעל 6 יחידות אירוח
  • פתוחים גם לאירוח של ילדים עד גיל 16, ולאנשי צוות אוויר או אזרח זר השוהים בארץ במסגרת מילוי תפקידם, כפוף לקבלת תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה עד 48 שעות לפני ההגעה למלון.
  • ניתן להכניס אנשים שמציגים תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מהירה שמתבצעת בכניסה למקום. הבדיקה תהיה תקפה ל-24 שעות בלבד.
  • יש לקיים הפרדה בין איש צוות אוויר ואזרח זר, שאינו מחלים, לבין שאר אורחי המלון, כולל מניעת שימוש במתקני המלון המשותפים.
  • ניתן להפעיל את חדר האוכל לשימוש אורחי המלון בלבד, תוך הצבה של השולחנות במרחק של 2 מטרים לפחות ביניהם והצבת סדרן שיוודא את שמירת המרווחים. ניתן להפעיל מזנון (בופה), בתנאי שהגשת מזון שאינו ארוז תתבצע על ידי איש צוות. קבלת קהל בחדר האוכל - עד 50% מהתפוסה המרבית ולכל היותר 300 אנשים.
  • בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו המקום בסמוך לדלפק ("בר") יש לשמור על מרחק של 2 מטרים ככל האפשר ולפחות על כסא אחד ביניהם.
  • קבלת קהל בשטח מתחם האירוח: אדם לכל 7 מ"ר או עד 20 אנשים במבנה ועד 100 אנשים בשטח פתוח, המקל מביניהם.
 • מקום לאימון ספורט, מכון כושר או סטודיו

  • ניתן לקבל לקוחות בתיאום מראש בלבד, תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם ובין מתקנים (למעט אם קיימת מחיצה).
  • ניתן להפעיל סאונה.
  • בג'קוזי - מותר אדם אחד, או אנשים הגרים באותו מקום.
  • ניתן להפעיל את הבריכה בשעות נפרדות עבור ספורטאים מקצועיים או תחרותיים שעונים על אחד מהתנאים הבאים: קטינים, או ספורטאים בגירים בענפי השחייה והמים, או ספורטאים בגירים שמחזיקים בתעודת חיסון או תעודת החלמה.
  • קבלת קהל: אדם לכל 7 מ"ר, עד 20 אנשים במבנה ועד 100 אנשים בשטח פתוח, המקל מביניהם.
 • בריכת שחייה במבנה
  • ללא ישיבה בשטח המזנון.
  • ניתן להפעיל סאונה.
  • בג'קוזי - מותר אדם אחד, או אנשים הגרים באותו מקום.
  • קבלת קהל: אדם לכל 7 מ"ר או עד 20 אנשים במבנה ועד 100 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם.
  • מספר האנשים בבריכה - אדם לכל 6 מ"ר לכל היותר.
 • מקווה טהרה לגברים
  • קבלת קהל: אדם לכל 7 מ"ר או עד 20 אנשים במבנה ועד 100 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מביניהם.
  • מספר האנשים במי המקווה - אדם לכל 6 מ"ר לכל היותר
דגשים נוספים לקבלת קהל לפי התו הירוק:
 • על בעל מקום שפועל בהתאם לתו הירוק, להציב שלט במקום בולט לעין בכניסה, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר על חובת הצגת תו ירוק. בבית מלון יכלול השלט גם חובת הצגת אישור על תוצאות בדיקה לקטינים, אנשי צוות אוויר ואזרחים זרים. 
 • ניתן להכניס למקומות אלו רק את מי שמציג טרם הכניסה, את אישור התו הירוק בצירוף הצגת תעודה מזהה, ובבית מלון גם תוצאת בדיקת קורונה שלילית לקטינים, אנשי צוות אוויר ואזרחים זרים.
 • במקום הפועל בתיאום מראש יש ליידע את הלקוחות בעת ההזמנה בדבר חובת הצגת אישור תו ירוק טרם הכניסה למקום, ובבית מלון גם על חובת הצגת אישור על תוצאת בדיקה לקטינים, אנשי צוות אוויר ואזרחים זרים.
 • עובדים במקום הפועל בהתאם לתו הירוק, לא מחוייבים להציג בכניסה אליו תו ירוק או תעודת חיסון או החלמה.
 • מקום שיכול להיפתח לציבור באחת משתי הדרכים - או לקהל הרחב או למחזיקים בתו הירוק (כמו בית מלון ובית תפילה), ייפתח רק באחת מהדרכים.

קבלת קהל ומתן שירותים ללא התו הירוק

 • קניונים ושווקים
  • אין לאפשר ישיבה לצורך אכילה בשטח הקניון, אין להציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון ואין לאפשר גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה.
  • יש לתלות שלט במקומות בולטים לעין האוסרים על אכילה בקניון.
  • בקניונים, יש להציב סדרנים בהתאם לפירוט הבא: בקניון ששטחו עד 10,000 מ"ר - 2 סדרנים, בקניון ששטחו בין 10,000 ל-25,000 מ"ר - 3 סדרנים, ובקניון ששטחו מעל 25,000 מ"ר - 5 סדרנים.
  • בשווקים, יש להציב סדרנים בכניסות למתחם.
  • קבלת קהל בשטחים הציבוריים: אדם לכל 15 מ"ר.

 • חנויות
  • קבלת קהל בחנות ששטחה עד 300 מ"ר - אדם לכל 7 מ"ר, או עד 20 אנשים, המחמיר מביניהם.
  • קבלת קהל בחנות ששטחה 300 מ"ר ומעלה - אדם לכל 15 מ"ר.
  • קבלת קהל בחנויות למכירת ואספקת מוצרים ושירותים חיוניים (מזון, מוצרי היגיינה, בית מרקחת ומכון אופטיקה, מכבסה, מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים, מכשירי חשמל חיוניים, מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית וכלי עבודה) - אדם לכל 7 מ"ר, או עד 20 אנשים במבנה ועד 50 אנשים בשטח פתוח, המקל מביניהם.

 • בריכות שחייה בשטח פתוח
  • מפעיל מזנון לא יציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח המזון וימנע גישה לשולחנות המקובעים לרצפה, אם קיימים.
  • מספר האנשים במי הבריכה: אדם לכל 6 מ"ר לכל היותר.
  • קבלת קהל: אדם לכל 15 מ"ר או עד 50 אנשים, המקל מביניהם.
  • יש להקפיד על ניקוי וחיטוי ושמירה על היגיינה.
  • מותר להפעיל סאונה.
  • בג'קוזי - מותר אדם אחד או אנשים הגרים באותו מקום.

 • מסעדות ובתי קפה
  • בישיבה בחוץ בלבד למי שאינם מחזיקים בתו הירוק.
  • יש להציב את השולחנות במרחק של 2 מטרים לפחות ביניהם ולהציב סדרן שיוודא את שמירת המרווחים.
  • בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום בסמוך לדלפק ("בר") יש לשמור על כיסא ריק אחד ביניהם לכל הפחות.
  • קבלת קהל - עד 75% מהתפוסה המותרת, ולכל היותר 100 אנשים.

 • מוזיאונים
  • בהזמנה מראש בלבד.
  • יש להציב סדרנים בהתאם לפירוט הבא: במקום בשטחו עד 10,000 מ"ר - 2 סדרנים, במקום ששטחו בין 10,000 ל-25,000 מ"ר - 3 סדרנים, ובמקום ששטחו מעל 25,000 מ"ר - 5 סדרנים.
  • סיורים מודרכים יתקיימו בהשתתפות 20 אנשים לכל היותר.
  • קבלת קהל - אדם לכל 7 מ"ר, עד 20 אנשים במבנה, המחמיר מביניהם. במקום ששטחו 300 מ"ר ומעלה - אדם לכל 15 מ"ר.

 • גן חיות או ספארי
  • קבלת קהל - אדם לכל 15 מ"ר או עד 20 אנשים במבנה ועד 100 אנשים בשטח פתוח, המקל מביניהם.

 • אטרקציה תיירותית בשטח פתוח 
  • ללא מתקנים למעט הפעלת רכבל, ולמעט אטרקציות תיירותיות שמופעלים בהן מתקנים באישור משרד הבריאות גם למי שאינו מחזיק תו הירוק. בכל מתקן ישהה אדם אחד לכל היותר או אנשים הגרים באותו מקום;
  • קבלת קהל - באטרקציה תיירותית שלא מופעלים בה מתקנים - אדם על כל 15 מ"ר. באטרקציה שמופעלים בה מתקנים - אדם על כל 15 מ"ר, עד 1,500 אנשים במקום שבו התפוסה המירבית היא עד 10,000 אנשים, ועד 2,500 אנשים במקום שבו התפוסה המירבית היא יותר מ-10,000 אנשים.
  • ברכבל - עד מחצית מהתפוסה המותרת, למעט אנשים הגרים באותו מקום.

 • טיול מאורגן, שמורות טבע, גן לאומי, אתר לאומי, אתר הנצחה, אתר עתיקות ומורשת, פארק או שטח פתוח בעל אופי דומה המשמש לתיירות
  • אדם לכל 7 מ"ר או עד 20 אנשים במבנה ועד 50 אנשים בשטח פתוח, המקל מביניהם.

 • מתן שירות במרחב הפרטי והציבורי
  • ניתן לתת שירות בהתאם להגבלות ההתקהלות (עד 20 אנשים במבנה ועד 100 אנשים בשטח פתוח), דוגמת אימון כושר או שיעור פרטי.  
  • אין לתת שירות בבית העסק, למעט במקומות הפועלים במסגרת התו הירוק.
  • לפירוט המלא אודות מתן שירותים יש להיכנס לאתר התו הסגול.

 • שיעורי נהיגה
  • עד 2 נוסעים באותו הרכב, נוסף על הנהג, למעט אנשים הגרים באותו מקום. ברכב פרטי הכולל יותר מספסל אחורי אחד, ניתן להסיע נוסע אחד נוסף בכל ספסל ובלבד שישב בספסל נפרד.

 • בריכה טיפולית
  • אדם לכל 7 מ"ר או עד 20 אנשים במבנה ועד 100 אנשים בשטח פתוח, לפי הגבוה מביניהם. 

 • צימרים
  • מתחמי אירוח, שמופעלים בהם 6 יחידות אירוח לכל היותר, ושאין בהם כניסה משותפת או חללים משותפים ליחידות האירוח; יכולים לקבל קהל, ללא הפעלת שטחים משותפים, למעט מתקנים שומתר לפתוח לקהל הרחב, כמו בריכת שחייה וישיבה בחדר אוכל בשטח פתוח. בכל יחידת אירוח יתארחו אנשים המתגוררים באותו מקום מגורים בלבד.  

 • ספרייה
  • אדם לכל 7 מ"ר או עד 10 אנשים במבנה, המקל מביניהם. 

 • בתי מלון, פסניון, אכסנייה ויחידות אירוח
  • אם אינם פועלים במסגרת התו הירוק, יכולים לפעול אך ורק לשם חלופת מגורים לתקופה קצרה או ממושכת, גם לאנשים שאינם תושבי הארץ (תוך התחשבות בתפקידם, עיסוקם או מטרת שהייתם בארץ) ובלבד שמטרת השהייה אינה נופש או בילוי. בנוסף מותרת הפעלת מתקן אירוח המיועד לשימוש של מטופלים ובני משפחותיהם בסמוך למוסד רפואי. אין להפעיל מתקנים משותפים, למעט מתקנים שהפעלתם מותרת לקהל הרחב, כמו בריכת שחייה וישיבה בחדר אוכל בשטח פתוח.

 • מקום למתן טיפול רפואה משלימה
  • בתיאום מראש בלבד. 
  • אם הטיפול כולל מגע בגוף המטופל, יש לחטא את הציוד ועל המטפל לעטות מסכה ומגן פנים בעת הטיפול. 
  • קבלת קהל - אדם לכל 7 מ"ר או עד 20 לקוחות במבנה, המקל מביניהם.

 • מקום למתן טיפול שאינו רפואי בגוף האדם
  • יכול לקבל קהל כולל מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה. 
  • יש לחטא ולהחליף את הציוד ועל המטפל לעטות בעת הטיפול מסכה ומגן פנים. 
  • קבלת קהל - אדם לכל 7 מ"ר או עד  20 במבנה, המקל מביניהם.

 • מסגרות רווחה ומקום המשמש לפעילות מודרכת לשימור ולקידום תפקוד פיזי ורגשי בעבור אנשים עם מוגבלות
  • אדם לכל 7 מ"ר או עד 20 אנשים במבנה ועד 100 אנשים בשטח פתוח, המקל מביניהם.

 • מקום המפורט בתוספת השנייה לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה
  • במשרד ממשלתי לרבות יחידת סמך, או ברשות מקומית לשם מתן שירות לציבור שלא ניתן לספקו מרחוק או מתן שירות לאדם שלא יכול לקבלו מרחוק, באופן מקוון או טלפוני. 
  • קבלת קהל - אדם לכל 7 מ"ר או עד 20 אנשים במבנה ועד 100 אנשים בשטח פתוח, המקל מביניהם.

 • פעולות של יחידות הנוער לרבות הפעלת מתנדבים, פעולות של יחידת קידום במחלקת החינוך כולל פעילות במרכז השכלה לנוער נושר ולנוער בסיכון, כלל שירותי הרווחה, וכן ועדות תכנון ובנייה לרבות רישוי ופיקוח.  
  • קבלת קהל - אדם לכל 7 מ"ר או עד 20 אנשים במבנה ועד 100 אנשים בשטח פתוח, המקל מביניהם.

 • מקום קלפי המשמש לעריכת בחירות מקדימות
  • קבלת קהל - אדם לכל 7 מ"ר או עד 20 אנשים במבנה ועד 50 אנשים בשטח פתוח, המקל מביניהם.

 • מקום המשמש לטובת אימון של ספורטאי מקצועי או תחרותי וסטודיו למחול תחרותי

למידע המלא אודות כללי קבלת קהל יש להיכנס לאתר התו הסגול.


מקומות המורשים לפעול

 • יפעלו לפי הנחיות התו הסגול הכולל חובת תשאול, הצבת מחיצה, סימון מקומות עמידה בתורים, הצבת שלט בכניסה עם מספר השוהים המותר ועוד.
 • בטיפולים לא רפואיים בגוף האדם וטיפולי רפואה משלימה כוללות הנחיות התו הסגול גם חובת תיאום מראש, עבודה עם מסיכה ומשקף מגן, חיטוי וכביסה אחרי כל שימוש.
 • אסור למפעילי מקום ציבורי, עסקי או פרטי לקיים אירוע אסור, ואסור לנותני שירותים (כמו שירותי צילום, הסעדה, מוסיקה, תאורה ותשתיות) לתת שירות עבור אירוע אסור או אירוע שמספר המשתתפים בו עולה על המותר.
 • מפעילי מקום ציבורי, עסקי או פרטי שהכניסה אליו נעשית בתיאום או בהזמנה מראש, חייבים לשמור את מספרי הטלפון של הלקוחות, עד 20 ימים, לצורך חקירה אפידמיולוגית.

הנחיות נוספות לפעילות מקומות העבודה ניתן למצוא באתר התו הסגול.


{{ pb.phoneBookClient.title }}
{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

הנחיות התו הסגול

בצל הקורונה והנחיות משרד הבריאות, הנכם נדרשים לעמוד בתנאים ולמלא הצהרה לקבלת תו סגול.

שימו לב:

1. יש למנוע כניסה של אדם שאינו חובש מסיכה.

2. אין להעניק שירות לאדם שאינו חובש מסיכה.

3. יש לתלות מודעות במקום בולט לעין בעסק ובכניסה אליו בדבר חבישת מסכה.


מידע נוסף ופירוט בנושא אכיפה ניתן למצוא באתר משטרת ישראל.

פירוט הקלות לבעלי עסקים

הנחות בארנונה לעסקים

ממשלת ישראל אישרה את התכנית למתן הנחות בתשלום האנרונה לעסקים מיוני 2020 עד יוני 2021. היכנסו לפרטים נוספים


הצבת כיסאות ושמשיות במרחב הציבורי

הגדלת היצע אפשרויות הישיבה במרחב הציבורי מסייעת ומעודדת גם את פעילותם של עסקי המזון- בתי הקפה והמסעדות בעיר, שבימים אלה מבוססת על הזמנה ולקיחה מהמקום- טייק אווי. היכנסו לפרטים נוספים


מענקים לעצמאים ודמי אבטלה