רישוי עסקים

היתר להצבת מכונות ממכר אוטומטיות

הצבת מכונות אוטומטיות לממכר מוצרים בשטח הציבורי או בשטחים שמחוץ למבנה, חייבת בהיתר עפ"י חוק העזר לתל-אביב-יפו (שמירת הסדר והנקיון) התש"מ – 1980.

הגשת הבקשה

את הבקשה יש להגיש למנהלת מרכז שירות לקוחות לעסקים באגף לרישוי עסקים, באמצעות פקס או בדוא"ל, כפי שמופיעה מטה.
לבקשה יש לצרף תרשים + תמונה של המקום המבוקש לכל אוטומט.
המכונות האוטומטיות לממכר מזון חייבות באישור של שירות המזון במשרד הבריאות.
הבקשה תידון, ואם תאושר, יופק היתר מוגבל בזמן ומוגדר באשר למקום ההצבה, המצרכים שיימכרו ותנאי התברואה הנדרשים.
ככלל, העירייה מאשרת הצבת מכונות אוטומטים רק במבנים סגורים בחניונים ובתחנות דלק, אין מאשרים הצבת מכונות על המדרכה או במעברים ציבוריים.

היתר בשטח ציבורי חייב באגרה שנתית לכל מתקן.
הצבת שילוט על האוטומט חייבת ברישיון שילוט ממחלקת שילוט ופרסום. רישיון השילוט כרוך בתשלום נפרד.

הערה: הנוסח בדף זה הינו על פי החלטת אגף רישוי עסקים מיולי 2011

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד