קידום עסקים

עיריית תל-אביב-יפו שמה לה למטרה לטפח ולקדם את המגזר העסקי בעיר ומתוך ראייה ארוכת טווח, הקימה את מינהלת קידום העסקים, בה מתבצעת עבודה מקיפה למען העסקים.

 

המינהלת פועלת בשלושה מישורים עיקריים:

קידום והידוק הקשר עם המגזר העסקי תוך ריכוז הממשקים העירוניים מול בתי העסק, קידום יוזמות חדשניות לעידוד הפעילות הכלכלית בעיר ושמירה וקידומה של העיר כמרכז כלכלי לאומי ובין לאומי.

לכל הערה/ הארה/ הצעת ייעול נשמח לעמוד לרשותכם בכתובת:  business@mail.tel-aviv.gov.il

פעילויות מינהלת קידום עסקים
מינהלת קידום עסקים הוקמה במטרה לשפר, להדק ולקדם את הקשר בין העירייה למגזר העסקי, לשפר את האווירה העסקית ולעודד את הפעילות הכלכלית בתל-אביב-יפו. המינהלת פועלת ברמה האסטרטגית ויוזמת פרוייקטים רוחביים ופעילויות הפונות לכלל העסקים בעיר.

בין פעילויותיה של מינהלת קידום עסקים:

 

שיווק למגזר העסקי:

 • הענקת שי לעסקים חדשים הנפתחים בעיר (NFC)
 • חלוקת חוברת מידע לעסקים.
 • העלאת דף "קידום עסקים" באתר העירוני.
 • השתתפות בוועידות וכנסים של עיתונות כלכלית.
 • פתיחה וניהול דף הפייסבוק לעסקים.
 • עדכונים וקישורים להפצה לכלל העסקים בעיר בנושאים רלוונטים. 

 

קידום יוזמות חדשניות לעידוד הפעילות הכלכלית בעיר:

 • ייזום והקמת אתר אינטרנט חדשני לעסקים בשיתוף קבוצת דה מרקר ובנק הפועלים לניהול סיכונים ליזמים ועסקים המעוניינים להקים/להרחיב עסקיהם בעיר.
 • ייזום והפקת סדרת מפגשים ליזמים ולבעלי עסקים צעירים בעיר בשיתוף מזא"ה 9 ויפת 83.
 • מפגשים בנושא תעסוקה מגוונת- קידום אוכלוסיות מוחלשות, לראשי האיגודים ומעסיקים בעיר.
 • קידום פתרונות תחבורה לאזורי תעסוקה.
 • סיוע בקיימות שכונתית- מעורבות עסקים בקהילה לתועלת התושבים.
 • סיוע וקידום סטרטאפים בעיר.

 

שיתוף והידוק הקשר עם המגזר העסקי:

 • כנסים לראשי האיגודים המקצועיים לשיתוף המגזר העסקי בעיר בתוכניות העירייה הנוגעות לעסקים.
 • קידום והכנת התשתית להקמת פורומים עסקיים לפי מגזרים: פיננסי, נדל"ן, תיירות ומלונאות.
 • הזמנת ראשי האיגודים המקצועיים בעיר לאירועים עירוניים.
 • מתן ייעוץ מרחבי- בניית תוכנית אסטרטגית- בשיתוף משרד הכלכלה במתחמים עסקיים בעיר לשם עידוד הפעילות הכלכלית במתחמי מסחר בעיר.
 • קידום יוזמות למען העסקים בעיר.
 • קיום מפגש עם נציגי מתחמי עסקים.
 • הרחבת ערוצי הקשר לעסקים –מפגשים עם אגפים שונים בעירייה, מתן מענה לפניות בעלי עסקים.
   

"לחשוב עסקים" ריכוז הממשקים העירוניים מול העסקים:

 • קיום מפגשים עם גורמים עירוניים וחוץ עירוניים בנושא הקמת בסיס נתונים של המגזר העסקי בעיר ומדדים כלכליים, לתכנון מעקב ובקרה.
 • הגדרת יעדים לשיפור השירות והאווירה העסקית בתוכנית העבודה העירונית השנתית
 • שותפות בפרויקטים עירוניים.
 • הצגת מינהלת קידום עסקים לאגפי העירייה השונים.

נתונים כלכליים

העיר תל-אביב-יפו היא הלב הפועם, המרכז הכלכלי של ישראל, בה פועלים עשרות אלפי עסקים ואליה מגיעים מדי יום מאות אלפי עובדים מכל רחבי הארץ. תמונת תל-אביב-יפו כמרכז כלכלי מוצגת כאן במספרים, מתוך השנתון הסטטיסטי של המרכז למחקר כלכלי וחברתי בעירייה. הנתונים מתייחסים בין היתר למספר המועסקים בעיר ולמגוון נושאים נוספים- תשתיות, בנייה, תנועה, חנייה, תחבורה ציבורית, תיירות ועוד.

השנתון הסטטיסטי מציג נקודת מבט שונה ומעניינת החושפת באמצעות מספרים את הווייתה החברתית התרבותית והכלכלית של העיר. הנתונים מתבססים על מקורות רבים: היחידות השונות בעירייה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וגופים ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים.


מצגת נתונים ומגמות-תל אביב כמרכז כלכלי מתוך השנתון הסטטיסטי

{{ pb.phoneBookClient.title }}
הסתר תוכן אודות

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }} {{ item.extension1.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension1.Value : '' }}

{{ item.phone2.Value }} {{ item.extension2.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension2.Value : '' }}

{{ item.phone3.Value }} {{ item.extension3.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension3.Value : '' }}

{{ item.phone4.Value }} {{ item.extension4.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension4.Value : '' }}

{{ item.phone5.Value }} {{ item.extension5.Value != ''? ', ' + pb.phoneBookClient.shluha + ' ' + item.extension5.Value : '' }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

פקס:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

כתובת:

{{ item.FullAdress.Value }}

קישורים:

{{ note.LinkTitle.Value }}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים: