רישוי עסקים

קידום עסקים

עיריית תל אביב-יפו שמה לה למטרה לטפח ולקדם את המגזר העסקי בעיר ומתוך ראייה ארוכת טווח, הקימה את מינהלת קידום העסקים, בה מתבצעת עבודה מקיפה למען העסקים.

המינהלת פועלת בשלושה מישורים עיקריים:

קידום והידוק הקשר עם המגזר העסקי תוך ריכוז הממשקים העירוניים מול בתי העסק, קידום יוזמות חדשניות לעידוד הפעילות הכלכלית בעיר ושמירה וקידומה של העיר כמרכז כלכלי לאומי ובין-לאומי. 

פעילויות מינהלת קידום עסקים

מינהלת קידום עסקים הוקמה במטרה לשפר, להדק ולקדם את הקשר בין העירייה למגזר העסקי, לשפר את האווירה העסקית ולעודד את הפעילות הכלכלית בתל-אביב-יפו. המינהלת פועלת ברמה האסטרטגית ויוזמת פרוייקטים רוחביים ופעילויות הפונות לכלל העסקים בעיר.

בין פעילויותיה של מינהלת קידום עסקים

שיווק למגזר העסקי

  • הענקת שי לעסקים חדשים הנפתחים בעיר (NFC)
  • חלוקת חוברת מידע לעסקים
  • השתתפות בוועידות ובכנסים של עיתונות כלכלית
  • 'עסקים עושים בתל אביב-יפו' - עמוד הפייסבוק לעסקים בעיר
  • שליחת ניוזלטר שבועי הכולל עדכונים וקישורים חשובים לעסקים בעיר.

 

שיתוף והידוק הקשר עם המגזר העסקי
פרוייקט מעג"ל (מרחב עסקי גאוגרפי לקידום)- קידום עסקים במרחב העירוני
• ייזום והפקת סדרת מפגשים ליזמים ולבעלי עסקים צעירים בעיר
• כנסים לראשי האיגודים המקצועיים לשיתוף המגזר העסקי בעיר בתוכניות העירייה הנוגעות לעסקים.
• קידום והכנת התשתית להקמת פורומים עסקיים לפי מגזרים: פיננסי, נדל"ן, תיירות ומלונאות.
• שיתוף המגזר העסקי באירועים עירוניים
• הרחבת ערוצי הקשר לעסקים - מפגשים עם אגפים שונים בעירייה, מתן מענה לפניות בעלי עסקים
• קידום יוזמות למען העסקים בעיר
• ייזום וקיום כנסים ליזמים, בעלי עסקים ועולים חדשים למתן כלים לניהול העסק
• קיום מפגשים עם נציגי מתחמים עסקיים
• הרחבת ערוצי הקשר לעסקים - מפגשים עם אגפים שונים בעירייה ומתן מענה לפניות בעלי עסקים
• סיוע בקיימות שכונתית - מעורבות עסקים בקהילה לתועלת התושבים.

"לחשוב עסקים" ריכוז הממשקים העירוניים מול העסקים
• קיום מפגשים עם גורמים עירוניים וחוץ עירוניים בנושא הקמת בסיס נתונים של המגזר העסקי בעיר ומדדים כלכליים, לתכנון מעקב ובקרה
• הגדרת יעדים לשיפור השירות והאווירה העסקית בתוכנית העבודה העירונית השנתית
• שותפות בפרויקטים עירוניים
• הצגת מינהלת קידום עסקים לאגפי העירייה השונים
• סיוע בשיווק ופרסום הפעילות הכלכלית.

נתונים כלכליים

העיר תל-אביב-יפו היא הלב הפועם, המרכז הכלכלי של ישראל, בה פועלים עשרות אלפי עסקים ואליה מגיעים מדי יום מאות אלפי עובדים מכל רחבי הארץ. תמונת תל-אביב-יפו כמרכז כלכלי מוצגת כאן במספרים, מתוך השנתון הסטטיסטי של המרכז למחקר כלכלי וחברתי בעירייה. הנתונים מתייחסים בין היתר למספר המועסקים בעיר ולמגוון נושאים נוספים- תשתיות, בנייה, תנועה, חנייה, תחבורה ציבורית, תיירות ועוד.

השנתון הסטטיסטי מציג נקודת מבט שונה ומעניינת החושפת באמצעות מספרים את הווייתה החברתית התרבותית והכלכלית של העיר. הנתונים מתבססים על מקורות רבים: היחידות השונות בעירייה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וגופים ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד