קול קורא בתחומי הנדסה בינוי ותשתיות

עיריית תל-אביב-יפו נערכת להקים מאגר יועצים ומתכננים בתחומי הנדסה בינוי ותשתיות. זאת לשם הזמנת שירותים לביצוע עבודות מקצועיות הדורשות ידע ומומחיות. בהתאם לצרכי העירייה ובהתאם להוראות הדין, לרבות תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח – 1987, וחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 8/2016 "נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז".

 

מאגר היועצים והמתכננים של עיריית תל-אביב-יפו, מונה 99 תחומי התמחות. בדף זה מצורפת הזמנה להגשת מועמדות להיכלל במאגר, המכילה מידע אודות תחומי ההתמחות, תנאי הסף ותהליך הרישום המקוון למאגר. כמו כן, מצורף נספח תצהיר למאגר אותו יש למלא כנדרש, לחתום, לסרוק ולצרף כחלק מתהליך הרישום.

 

  • הרישום למאגר, לרבות מענה להזמנה, ייעשו אך ורק באמצעות המערכת הממוחשבת.
  • ישנם מספר תחומי התמחות דומים, אך בעלי תנאי סף שונים, באפשרותכם להירשם לכל תחום התמחות בנפרד, במידה והנכם עומדים בתנאי הסף הרלוונטיים.

*לנוחיותכם מצורפת מטה רשימת ההתמחויות ותנאי הסף.

 

  • תנאי הסף הקבועים בהזמנה זו, מהווים תנאי סף מצטברים לרישום במאגר. על המציע לעמוד בכל התנאים ובהתייחס לכל תחום בנפרד, וזאת נכון עד למועד האחרון לרישום למאגר 21/03/2019.
  • אין ברישום המציע למאגר בכדי ליצור התחייבות כלשהי מצד העירייה למסירת עבודות כלשהן, ו/או התחייבות העסקה בהיקף כזה או אחר לאלה הרשומים במאגר.
  • ההרשמה למאגר אפשרית באמצעות אקספלורר מגרסה 10 ומעלה, וכן כרום ופיירפוקס מהגרסאות האחרונות (כרום מגרסה 46.0.2490.86 ומעלה).

מציעים מתבקשים לעקוב אחרי השינויים בתנאי הסף לרישום למאגר, כפי שמפורט בתשובות לשאלות ההבהרה.

מוקד תמיכה טכנית לדיגיתל ושירותים מקוונים

מוקד התמיכה הטלפוני למועדון דיגיתל ושירותים מקוונים, פועל בימים א'-ה' בין השעות 18:00-08:00 ונותן מענה טכני לנרשמים למועדון דיגיתל ולמשתמשים בשירותים המקוונים באתר העירוני. ניתן ליצור קשר עם המוקד הטכני דרך מוקד 106 פלוס (שלוחה 2 > שלוחה 4 > שלוחה 1) או בחיוג ישיר למספר: 03-7240420.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד