העיר והעירייה

מצבי חירום

העירייה נערכת לתרחישים שונים של מצבי חירום, בהתאם להנחיות גורמי החירום הארציים.

מצבי החירום מחייבים היערכות עירונית שתיתן מענה לתרחישים השונים. העירייה נערכת בשגרה ומתרגלת את יחידותיה למצבים אלו מתוך מגמה לייעל את תהליך מתן הסיוע ולפעול במהירות בהתחשב באירוע.

אירועי חירום בשגרה

אירועי חירום בשגרה הינם מצבים שאינם מצב חירום כולל, אולם מצריכים פעולה מיוחדת של מערך החירום העירוני. אירועים מסוג זה כוללים:

  • פיגוע טרור
  • תאונה רבת נפגעים
  • אירוע חומ"ס (חומרים מסוכנים)

אירוע מלחמה

במקרה של התנגשות צבאית בין ישראל למדינה אחרת, יפעל מערך החירום העירוני בהתאם להנחיות פיקוד העורף ועל פי תכנית ההיערכות לשעת חירום. בתרחיש מלחמה צפויים לפגוע בעיר תל אביב-יפו טילים קונבנציונאליים ובלתי קונבנציונאליים. בתרחיש מלחמה מוכרז מצב חירום בעורף והעירייה נערכת במלוא היקפה למתן מענה לתרחישים בדגש על הטיפול בתושב.

אירועי מזג אוויר ואסונות טבע

מצב חירום הנובע משינויים אקלימיים ופגעי מזג האוויר או אסונות טבע כגון: רעידת אדמה, שיטפונות, שריפות.


 

רעידת אדמה

במקרה של רעידת אדמה או אסון טבע אחר, הגורמים לפגיעה מערכתית, ייווצר צורך בהכשרת אתרים שיספקו שירותים שונים לאוכלוסייה במקום אחד. אתרים אלו נקראים אס"לים – אתרי סיוע לאוכלוסייה.
האס"ל ייספק מצרכים, שירותים ומידע לאוכלוסייה שנפגעה ויוקם בדרך כלל במקומות פתוחים (כיכרות, פארקים), בסמיכות לאתרי ההרס. 
אתרי הסיוע לאוכלוסייה יכללו בין השאר חלוקת מזון, חלוקת ציוד בסיסי, מסירת מידע, גיוס מתנדבים, תחנת עזרה ראשונה, תחנת חלוקת מים ועוד.

 

צוותי חילוץ והצלה (חץ)

בהתרחש רעידת אדמה חזקה צפויים נזקים ונפגעים רבים בנפש וברכוש במספר רב של מוקדי הרס. העירייה לקחה על עצמה לסייע במידת האפשר לתושבים בחילוץ לכודים ובהצלת חיי אדם.
לאור זאת, הקימה העירייה 10 צוותי חילוץ והצלה שמטרתם חילוץ לכודים וכיבוי שרפות. צוותים אלו יעסקו בחילוץ קל מתוך מגמה לסייע לכוחות החירום וההצלה, ולהציל מקסימום לכודים "ביממות הזהב" (היומיים הראשונים לאחר רעידת האדמה).

מגפות

מצב של התפשטות מגפות כגון מגפה (פנדמיה) של שפעת, שפעת העופות, אנטרקס, אבעבועות שחורות. במצב זה תפעיל העירייה תחנות חיסון לאוכלוסייה.

משבר מים

משבר מים הינו מצב בו אין אספקה סדירה של מים ראויים לשימוש בעיר או בחלקים ממנה במשך תקופה מוגדרת.

  • העירייה ממליצה לציבור להחזיק "מנת ברזל" של מים בבקבוקים למצב של הפסקת מים במערכת העירוניות.
  • בהתרחש משבר מים (מקומי או כלל עירוני) תפעיל העירייה מערך של תחנות לחלוקת מים לציבור. בתחנות אלו ייפרסו מכליות, ברזיות ומכלים ויסופקו מים לציבור במכלי פלסטיק של העירייה (4 ליטר). בנוסף, יידרש הציבור להגיע עם כלי קיבול למילוי מים לצריכה הביתית.
  • התושבים יקבלו הודעה לגבי מיקום תחנות המים באזורם.

{{ pb.phoneBookClient.title }}

{{item.headerStr}}

{{ item.LinkTitle.Value }}

{{item.Manager.Caption}}:

{{item.Manager_position.Caption}}:

{{item.phone1.Caption}}:

{{ item.phone1.Value }}

{{item.phone2.Caption}}:

{{ item.phone2.Value }}

{{item.phoneHours.Caption}}:

{{item.calculatedFax.Caption}}:

{{item.FullAdress.Caption}}:

{{item.addresscomments.Caption}}:

{{item.officeHours.Caption}}:

{{item.postAddress.Caption}}:

{{item.email.Caption}}:

{{item.messages.Caption}}:

{{item.Website.Caption}}:

{{item.DirectForm.Caption}}:

{{item.longURL.Caption}}:

שירותי המרכז:

{{ item.servicesProvided.Value }}

טפסים מקוונים:

{{item.AccessibilityCoordinator.Caption}}:

{{item.CoordinatorPhone.Caption}}:

{{item.CoordinatorEmail.Caption}}:

{{item.Accessibility.Caption}}:

{{item.accessibilitysetting.Caption}}:

{{item.AccessibilityNotes.Caption}}:

חזרה לתחילת העמוד