רישוי בנייה
רישוי בניה

הליך רישוי הבנייה כפי שהוגדר בחוק התכנון והבנייה הינו הליך מורכב הדורש הבנה מקצועית. החוק מחייב שהגשת הבקשה להיתר בנייה תוגש ע"י איש מקצוע מוסמך.

ניתן לבדוק ולעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה באמצעות המערכת המקוונת לבדיקת סטטוס הטיפול וכן תאריכי אישורים שהתקבלו מגורמים חיצוניים הקשורים להליך הרישוי.
בנוסף, הבקשות המוגשות החל מתאריך 1.1.2013 נסרקות ועולות לאתר ובאפשרותכם לעיין בהן.

כמו כן, מומלץ לעיין בקובץ ההנחיות ובתנאים הכלליים לתכנון ולביצוע מבנים המאגד את החלטות ומדיניות הועדה המקומית. לרשותך, מערכת הטפסים ונוסחי ההתחייבויות.

להלן פירוט השלבים בתהליך הרישוי, ההנחיות והאישורים נדרשים.

 שלבי התהליך

 
מחלקת רישוי בנייה
כתובת:  שדרות בן גוריון 68 (קומת כניסה)
טלפון: 03-5217080 (שלוחה 3, תת שלוחה 1)
פקס: 03-5216800
דואר אלקטרוני:  Pniyotpikuachbniya@mail.tel-aviv.gov.il
מענה טלפוני:  ימים א'-ה' בשעות 15:00-08:00
קבלת קהל:  ימים א', ב', ג' וה' בשעות 13:00-08:00 (חלוקת מספרים עד השעה 12:30)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קישורים שימושיים

כל הזכויות שמורות לעיריית תל אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888, 9106* מהנייד
האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.