הגשת התנגדויות לבקשה להיתר בנייה
הגשת התנגדויות לבקשה להיתר בניה

כיצד ניתן להגיש התנגדות לבקשה להיתר בנייה?
המבקש להגיש התנגדות לבקשה להיתר בנייה שהוגשה ו/או פורסמה, יגיש התנגדות מנומקת בכתב (אין צורך בטופס מיוחד), לוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

בפנייתך אנא פרט את מספר הבקשה, כתובת הנכס, הטענות והסיבות להתנגדות.
והקפד לציין כתובת למשלוח מדויקת דוא"ל וטלפון.

 
עיון בבקשה להיתר
הנך מוזמן לעיין בבקשה באמצעות מערכת הארכיון הדיגיטאלי.
לאחר הכניסה למערכת, הקלד את כתובת הנכס הרצויה, ולחץ על "הצג תיק בניין"
שים לב, בתוצאות החיפוש יופיעו מסמכים רבים. הבקשה לעיון נקראת " תכנית בקשה להיתר" ובעמודת "בקשה" מצויין מספרה.לנוחיותך, סרטון הדגמה
 
הגשת ההתנגדות וקליטתה
התנגדויות יתקבלו במשך 14 יום מיום פרסום ההודעה על הגשת הבקשה.
ניתן להגיש את ההתנגדות באמצעות: דואר, פקס, או מסירה ידנית למרכזות הרישוי במחלקה לרישוי בנייה, בפרטים המצוינים מטה.
שים לב: מסירה ידנית כרוכה בהמתנה.
ההתנגדות תיקלט ותשובה תישלח למתנגד בדואר.
לידיעתך, עורך הבקשה יוכל לקבל עותק מההתנגדות על מנת להכין תגובה לוועדה. 
 
דיון בהתנגדויות
ההתנגדות לבקשה, מובאת להחלטת ועדת המשנה לענייני רישוי.
במקרים מסוימים, הבקשה תידון בפני פורום מצומצם של חברי הועדה, לפני הדיון בועדה.
הצדדים יוזמנו לטעון טענותיהם בפני הפורום.
המלצת הפורום תובא לדיון בפני ועדת המשנה.
 
החלטת הוועדה וערר

הודעה על החלטת הועדה תישלח בדואר רשום אל הצדדים וכן אל עורך הבקשה. כמו כן, פרוטוקול הועדה יהיה זמין באתר האינטרנט. (לאחר חתימתו).
ניתם להגיש ערר על החלטת הועדה אל ועדת הערר המחוזית בפרטי הקשר המצויים מטה.

למידע נוסף

מחלקת רישוי בנייה
כתובת:  שדרות בן גוריון 68 (קומת כניסה)
טלפון: 03-5217080 (שלוחה 3, תת שלוחה 1)
פקס: 03-5216800
דואר אלקטרוני:  Pniyotpikuachbniya@mail.tel-aviv.gov.il
מענה טלפוני:  ימים א'-ה' בשעות 15:00-08:00
קבלת קהל:  ימים א', ב', ג' וה' בשעות 13:00-08:00 (חלוקת מספרים עד השעה 12:30)
 
ועדת הערר המחוזית
כתובת:  מנחם בגין 116 בית קלקא, קומה 1
טלפון: 03-7515084 שלוחה 1
דואר אלקטרוני:  hilas@moin.gov.il
קבלת קהל:  ימים א,ב,ג,ה 8.00-14.00 ויום ד' 8.00-13.00 ובין 16.00-18.00

 דעתך חשובה לנו!

דעתך חשובה לנו!

שימו לב! אין מענה למשוב זה. אם ברצונכם במענה, אנא פנו באמצעות טפסי צור קשר.
 
 
 
 
 

 קישורים שימושיים

כל הזכויות שמורות לעיריית תל אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888, 9106* מהנייד
האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.