חיפוש באתר העירייה
  פרוטוקולי והודעות תכנון ובנייה
מתוך רצון לשמור על שקיפות ונגישות המידע לציבור, מפרסמת עיריית תל-אביב-יפו את פרוטוקולי ועדות ההנדסה.
הודעות ופרסומים בעתונות בענייני תכנון ובנייה
פרוטוקולים של ועדת המשנה לתכנון ובנייה - תוכנית בניין עיר
פרוטוקולים של ועדת המשנה לתכנון ובנייה - רישוי ופיקוח
פרוטוקולים של ועדת המשנה לתכנון ובנייה - רישוי עסקים
פרוטוקולים של ועדת השימור
פרוטוקולים של מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר)
פרוטוקולים של רשות הרישוי (רישוי ופיקוח)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נושאים ברישוי ופיקוח בנייה

  • arcive
  • gis
  • propertybuy
סגור