פרוטוקולי והודעות תכנון ובנייה
מתוך רצון לשמור על שקיפות ונגישות המידע לציבור, מפרסמת עיריית תל-אביב-יפו את פרוטוקולי ועדות ההנדסה.
הודעות ופרסומים בעתונות
הודעות ופרסומים בעתונות
הודעות ופרסומים בעתונות בענייני תכנון ובנייה
ועדת המשנה לתכנון ובנייה (מרחב תכנון מקומי)
ועדת המשנה לתכנון ובנייה (מרחב תכנון מקומי)
פרוטוקולים של ועדת המשנה לתכנון ובנייה - תוכנית בניין עיר
ועדת המשנה לתכנון ובנייה (רישוי ופיקוח)
ועדת המשנה לתכנון ובנייה (רישוי ופיקוח)
פרוטוקולים של ועדת המשנה לתכנון ובנייה - רישוי ופיקוח
ועדת המשנה לתכנון ובנייה (רישוי עסקים)
ועדת המשנה לתכנון ובנייה (רישוי עסקים)
פרוטוקולים של ועדת המשנה לתכנון ובנייה - רישוי עסקים
ועדת שימור
ועדת שימור
פרוטוקולים של ועדת השימור
מליאת הועדה המקומית (תב
מליאת הועדה המקומית (תב"ע)
פרוטוקולים של מליאת הועדה המקומית (תוכנית בניין עיר)
רשות הרישוי (רישוי ופיקוח)
רשות הרישוי (רישוי ופיקוח)
פרוטוקולים של רשות הרישוי (רישוי ופיקוח)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
כל הזכויות שמורות לעיריית תל אביב-יפו, אבן גבירול 69, טלפון: 1-599-588888, 9106* מהנייד
האתר מספק מידע כללי בלבד. הנוסח המחייב הוא זה הקבוע בהוראות הדין הרלוונטיות כפי שתהיינה בתוקף מעת לעת.