חיפוש באתר העירייה
  רישום בחינוך העל יסודי

איך נרשמים לחטיבות ולבתי הספר העל-יסודיים?

תלמידי בתי הספר העירוניים העולים לכיתה ז':

הרישום נערך באופן אוטומטי: הודעת השיבוץ לבתי הספר העל-יסודיים נשלחת לבתי התלמידים העולים לכיתה ז' מבתי הספר היסודיים בעיר, המתגוררים בעיר. התלמידים משובצים על פי מרחב החינוך אליו הם משתייכים: כל מרחב כולל בתי ספר יסודיים ובית ספר על-יסודי אחד, כך שהילד משובץ לבית הספר העל-יסודי במרחב אליו הוא משתייך. 

אם הגשתם בקשה לשינוי השיבוץ, או אם תרצו לוודא את שיבוצכם לפי מרחב החינוך, תוכלו לעשות זאת בין התאריכים 15 - 20 במרץ 2015, במערכת הרישום והשיבוץ:


בדקו את מיקום בתי הספר באזור מגוריכם באתר "הסביבה שלי"

מרחבי החינוך

בתי ספר יסודיים בתי ספר על יסודיים
בתי ספר יסודיים גבריאלי, בלפור בתי ספר על יסודיים עירוני א'
בתי ספר יסודיים בבלי, איילון, אוסישקין, גרץ (מחוננים בלבד) בתי ספר על יסודיים עירוני ד'
בתי ספר יסודיים דקל, החשמונאים, איתמר בן –אב''י, קרית חינוך יפו בתי ספר על יסודיים קרית חינוך יפו
בתי ספר יסודיים גיבורי ישראל, רוקח, תל-חי, כפיר בתי ספר על יסודיים עירוני ט'
בתי ספר יסודיים צהלה, רמת החי''ל, משה שרת, ישגב, המשתלה בתי ספר על יסודיים עירוני י''ד
בתי ספר יסודיים גולומוב, בלוך, הגליל, שפירא, נופים בתי ספר על יסודיים אורט יד סינגלובסקי
בתי ספר יסודיים אילנות, ארזים, ניצנים רמת אביב ג' בתי ספר על יסודיים אליאנס
בתי ספר יסודיים גרץ, היובל, תל-נורדאו בתי ספר על יסודיים גימנסיה הרצליה
בתי ספר יסודיים נעמי שמר, מגן, דוד ילין, אלחריזי בתי ספר על יסודיים עמל ליידי דייויס
בתי ספר יסודיים ארן, אהבת ציון בתי ספר על יסודיים תיכון חדש ע''ש רבין
בתי ספר יסודיים אביב בתי ספר על יסודיים תיכונט ע''ש אלתרמן
בתי ספר יסודיים ביאליק, הירדן בתי ספר על יסודיים קמפוס ביאליק-רוגוזין
 
 

בתי ספר על אזוריים

בתי ספר יסודיים בתי ספר על יסודיים
בתי ספר יסודיים כל בתי הספר היסודיים בתי ספר על יסודיים כיתת מופת עירונית בתיכון עירוני ה'
בתי ספר יסודיים כל בתי הספר היסודיים בתי ספר על יסודיים שבח-מופ"ת
 
 • בבתי-ספר על אזוריים רשאים לבחור כל תלמידי העיר מכל מרחבי החינוך.
 • במידה ותרצו לבחור בבית-ספר על אזורי להמשך לימודים תוכלו לעשות זאת במסגרת תהליך שינוי השיבוץ.
 
שיבוץ במרחב החינוך שלכם- השלמת הרישום במזכירות בית הספר העל יסודי

תלמידים המבקשים להמשיך ללמוד במרחב החינוך בו הם לומדים כיום ובבית-הספר העל-יסודי בו שובצו ישלימו את ההרשמה לאחר קבלת איגרת הרישום. השלמת ההרשמה לבית-הספר העל-יסודי אליו שובצתם סופית ייעשה במהלך חודש יוני במזכירות בית-הספר העל-יסודי, על-פי הזמנת מנהל בית-הספר.

המסמכים אותם יש להביא להשלמת ההרשמה במזכירות בית-הספר:

 • צילום תעודת סוף שנה של כיתה ו'
 • צילום תעודת זהות בה הנך רשום/ה 
 • צילום פנקס חיסונים
 • 4 תמונות פספורט
 • אמצעי תשלוםאם מסיבה כלשהי לא קיבלתם את הודעת השיבוץ, תוכלו לקבל קוד אישי ממנהל בית-הספר היסודי באמצעותו תוכלו לבדוק במערכת הרישום באיזה בית-ספר שובצתם.

תאריכי הרישום לחינוך העל-יסודי

שלבי הרישום תאריך
שלבי הרישום 1. שליחת הודעה על השיבוץ במרחב החינוכי תאריך עד סוף נובמבר 2014
שלבי הרישום 2. ימים פתוחים לביקור בבתיה"ס העי"ס שלא במרחב תאריך ימי שישי, 9 ו- 23 בינואר 2015
שלבי הרישום 3. בקשה לשינוי השיבוץ באינטרנט תאריך 15 – 20 בפברואר 2015
שלבי הרישום 4. תשובות באינטרנט על הבקשות לשינוי שיבוץ תאריך 15 – 20 במארס 2015
שלבי הרישום 5. שליחת תשובות על שינוי השיבוץ בדואר תאריך עד 15 במארס 2015
שלבי הרישום 6. הגשת בקשה ללימודי חוץ* תאריך עד 30 באפריל 2015
שלבי הרישום 7. הגשת ערעור על השיבוץ תאריך עד 26 באפריל 2015
שלבי הרישום 8. שליחת תשובה לערעור תאריך עד 22 במאי 2015
שלבי הרישום 9. השלמת הרישום במזכירות בתיה"ס העי"ס תאריך עד 30 ביוני 2015
 

* לאחר מועד זה לא תתקבלנה בקשות ללימודי חוץ

בקשת ערר

המעוניינים לערער על השיבוץ יגישו ערעור מנומק עד לתאריך המצויין בטבלת המועדים לאירית רימון, בימים א'-ה' בשעות 08:30 - 15:00, על פי פרטי ההתקשרות מטה.
* אם הערעור הוא לבית הספר עירוני א' יש לצרף המלצות של מורים למקצועות האמנות השונים ו/או חוגים, הופעות וכו'.

בקשה לביטול רישום

המבקשים אישור ביטול רישום לצורך מעבר דירה מתל-אביב-יפו יעבירו טופס בקשה לביטול רישום בצירוף חוזה הדירה במען החדש.

בתי הספר העל יסודיים לרישום

בית הספר זרם בתי ספר מזינים שם המנהל/ת טלפון פקס כתובת דוא"ל
בית הספר תיכונ"ט ע"ש אלתרמן זרם ממלכתי בתי ספר מזינים
 אביב
שם המנהל/ת רם כהן טלפון
03-6236500
פקס 03-6236525 כתובת רח' שושנה פרסיץ 3 דוא"ל דוא"ל
בית הספר תיכון חדש ע''ש רבין זרם ממלכתי בתי ספר מזינים
ארן, אהבת ציון
שם המנהל/ת לימור מרקינזון טלפון
03-5424444
פקס 03-5465563 כתובת דרך נמיר 81 דוא"ל דוא''ל
בית הספר ליידי דייויס זרם ממלכתי בתי ספר מזינים
אלחריזי, ילין, נעמי שמר, מגן
שם המנהל/ת שרה הלפרין טלפון
03-6476160
פקס 03-6473734 כתובת בני אפריים 226 דוא"ל דוא''ל
בית הספר קמפוס ביאליק רוגוזין זרם ממלכתי בתי ספר מזינים
ביאליק, הירדן
שם המנהל/ת אלי נחמה טלפון
03-6883802, 03-6883093
פקס 03-6874684 כתובת העליה 49 דוא"ל דוא"ל
בית הספר עירוני י``ד זרם ממלכתי בתי ספר מזינים
שרת, ישגב, המשתלה, צהלה, רמת החיל.
שם המנהל/ת הראל גוטשטיין טלפון
03-6470970
פקס 03-6494474 כתובת אבן ספיר 8 דוא"ל דוא"ל
בית הספר עירוני י` אליאנס זרם ממלכתי בתי ספר מזינים
 אילנות, ארזים, ניצנים, רמת אביב ג'
שם המנהל/ת ורדה כגן טלפון
03-6987666/ 42
פקס 03-6992730 כתובת רדינג 26 דוא"ל דוא''ל
בית הספר עירוני ט' זרם ממלכתי בתי ספר מזינים
 רוקח, גיבורי ישראל, כפיר, תל חי
שם המנהל/ת אתי דהן טלפון
03-6316525
פקס 03-7303573 כתובת טשרנא 7 דוא"ל
בית הספר קרית חינוך יפו זרם ממלכתי בתי ספר מזינים
  הדקל, חשמונאים, איתמר בן-אב"י, קרית חינוך יפו
שם המנהל/ת דוד בן זוהר טלפון
03-5185252
פקס 03-6816933 כתובת חידושי הרי''ם 10 דוא"ל דוא''ל
בית הספר עירוני ה` זרם ממלכתי בתי ספר מזינים
כיתת מופ"ת על אזורית ב- ז', ח'
שם המנהל/ת יהורם לוי טלפון
03-6040039
פקס 03-5442690 כתובת בן יהודה 227 דוא"ל דוא"ל
בית הספר עירוני ד` זרם ממלכתי בתי ספר מזינים
איילון, בבלי, אוסישקין, גרץ מחוננים
שם המנהל/ת נתי שטרן טלפון
03-6053665, 03-5468001
פקס 03-6040865 כתובת וייצמן 74 דוא"ל דוא''ל
בית הספר עירוני א' לאמנויות זרם ממלכתי בתי ספר מזינים
 בלפור וגבריאלי ותלמידים מוכשרים באמנות מרחבי העיר
שם המנהל/ת גלית והבה שאשו טלפון
03-6959111
פקס 03-6968524 כתובת שפרינצק 4 דוא"ל דוא"ל
בית הספר הגמנסיה העברית הרצליה זרם ממלכתי בתי ספר מזינים
גרץ, היובל, תל-נורדאו
שם המנהל/ת דר' זאב דגני טלפון
03-6940202
פקס 03-6911445 כתובת ז'בוטינסקי 106 דוא"ל דוא''ל
בית הספר שבח-מופת זרם ממלכתי בתי ספר מזינים
 בית ספר על איזורי, קולט מכל בתי הספר היסודיים בעיר.
שם המנהל/ת מקס סיון טלפון
03-6883131
פקס 03-6394889 כתובת המסגר 7 דוא"ל דוא''ל
בית הספר אורט יד סינגאלובסקי זרם ממלכתי בתי ספר מזינים
 בלוך, שפירא, גולומב,הגליל, נופים
שם המנהל/ת סמדר צלר טלפון
03-6301202
פקס 03-7302112 כתובת דרך הטייסים 28 דוא"ל דוא''ל
בית הספר בית החינוך אמי"ת-ראשית זרם ממלכתי-דתי בתי ספר מזינים

בנות- על פי בחירה

שם המנהל/ת אסתר כהן טלפון
03-6345946
פקס 03-6348021 כתובת רח' יגאל אלון 30 דוא"ל דוא''ל
בית הספר עירוני ח` ראשית זרם ממלכתי-דתי בתי ספר מזינים
בנים - עפ"י בחירה
שם המנהל/ת הרב יוסף שרמן טלפון
03-6390164
פקס 03-5370427 כתובת רח' התשעים ושלוש דוא"ל דוא''ל
בית הספר עירוני ב`-ג` - צייטלין זרם ממלכתי-דתי בתי ספר מזינים
בנות / בנים - עפ"י בחירה, כיתת מופ"ת
שם המנהל/ת שמעון אש טלפון
03-6963119
פקס 03-6919189 כתובת צייטלין 22 דוא"ל דוא"ל
בית הספר ישיבה תיכונית בר אילן זרם ממלכתי-דתי בתי ספר מזינים
ישיבה על איזורית. הקבלה לישיבה מותנית במבחנים ובראיון אישי
שם המנהל/ת הרב בני פרל טלפון
03-6856835
פקס 03-6851380 כתובת שד' רוטשילד 124 דוא"ל דוא''ל
 
רישום לבתי הספר העל יסודיים- הממלכתיים דתיים
 איגרת הרישום תישלח בדואר לתלמידי בתי הספר היסודיים הממלכתיים דתיים עד ח' בטבת תשע"ה, 30 בדצמבר 2014 . יש לאשר את קבלת האיגרת על ידי מילוי הספח המצורף והבאתו למזכירות בית הספר היסודי. לאיגרת יצורף קוד זיהוי אישי באמצעותו אפשר להיכנס לאתר הרישום, שקישור אליו יפורסם בדף זה במהלך פברואר. 

שלבי הרישום באינטרנט לבתי הספר הממלכתיים דתיים

שלבי הרישום תאריך
שלבי הרישום 1. שליחת איגרת הרישום תאריך עד ח' בטבת תשע"ה (30 בדצמבר 2014)
שלבי הרישום 2. הרישום תאריך ח"ו בשבט – א' באדר תשע"ה (15 – 20 בפברואר 2015)
שלבי הרישום 3. פרסום השיבוץ באינטרנט תאריך כ"ד – כ"ט באדר תשע"ה (15 – 20 במארס 2015)
 
מעבר זרם
תלמידים המבקשים לעבור מהזרם הממלכתי דתי לזרם הממלכתי, יגישו בקשה לגברת אירית רימון בימים א' – ה', בין השעות 16:00-08:00 באמצעות פרטי הקשר המופיעים מטה.
 
עולים לכיתה ז' מבית ספר מחוץ לעיר?

תלמידים תושבי העיר שלמדו בבתי ספר יסודיים מחוץ לעיר (קבלו אישור לימודי חוץ), ומעוניינים ללמוד בבית ספר על-יסודי בתל-אביב-יפו, לא יקבלו אגרת שיבוץ לביתם, אלא יירשמו כתלמידים חדשים בעיר. שיבוצם ייעשה על בסיס מקום פנוי, אחרי השלמת שיבוץ תלמידי בתי הספר היסודיים בעיר, ולא בהכרח על פי מרחב החינוך.

הרישום יתבצע במשרדה של מנהלת תחום המעבר לחינוך העל-יסודי, אירית רימון (בפרטי הקשר המופיעים מעלה), עם המסמכים הבאים:

 • ביטול רישום מהעירייה / המועצה שבה למד התלמיד
 • מספר לקוח בחשבון הארנונה ו/או חוזה דירה (תאריך תואם)
 • תעודת זהות + ספח של שני ההורים (אם ההורים גרושים יש להציג הסכם משמורת)
 • תעודה אחרונה של התלמיד

אירית רימון

 • תפקיד: מנהלת תחום המעבר לחינוך העל יסודי
 • כתובת: אבן גבירול 69 , קומה 2, חדר 230א'
 • טלפון: 03-5218045, 03-5218938
 • פקס: 03-5216428
 • דואר אלקטרוני: rimon_i@mail.tel-aviv.gov.il
 

 

 

 

דעתך חשובה לנו!

שימו לב! אין מענה למשוב זה. אם ברצונכם במענה, אנא פנו באמצעות טפסי צור קשר.

נושאים בחינוך

קישורים שימושיים

שתף הדפס שלח לחבר

שליחת קישור במייל

X
הקלד את התווים שבתמונה
 
שלח  בטל
סגור