חיפוש באתר העירייה
  שאלות ותשובות - רישום לגני ילדים ובתי ספר יסודיים

בדף זה ריכזנו עבורכם את השאלות הנפוצות בנושאי רישום לגני ילדים, רישום לבתי הספר היסודיים ורישום למועדוניות.

רישום לגני ילדים

  הכתובת באתר האינטרנט שונה מכתובת מגורי בפועל, כיצד אוכל להירשם?
באתר האינטרנט יש להירשם בהתאם לכתובת שמוזנת.
בבחירת הגן יש לפתוח גנים ב"כל העיר" ולבחור גנים לפי הכתובת העדכנית.
בנוסף יש לשלוח למרכז הרישום באמצעות פקס: 03-5216447 את כל מסמכי כתובת כולל:
• תעודות זהות של שני ההורים מעודכנות לכתובת מגורים בפועל
• חוזה דירה וארנונה מעודכנת

חובה לציין מס' תעודת זהות על גבי כל אחד מהטפסים
 איך תעשה חלוקת הילדים בין הגננות בתהליך השיבוץ?

חלוקת הילדים לכיתות הגן תיעשה ע"י גורמים מקצועיים,על פי שיקולים פדגוגיים, גילאים, איזון בנים - בנות.
 האם יש הסעות לגנים?

ההסעה ומימונה מוטל על ההורים בלבד.עיריית תל-אביב-יפו לא תישא בכל הוצאה הקשורה בהגעת ילדכם לגן.

 האם כל שנת לימודים חדשה עלי לרשום מחדש את הילד לגן ילדים?

רישום הילד מחוייב בכל שנה מחדש, גם אם הילד מבקר השנה בגן וברצונכם להשאירו  באותו גן.
 האם מישהו אחר יכול לרשום את הילד?
כן. מיופה כוח, בצירוף: נוסח מכתב הרשאה (טופס יפוי כח) חתום ע"י אחד ההורים בו הם מפרטים את המוסד המבוקש. (ניתן להוריד טופס זה מאתר האינטרנט העירוני). לצרף תעודות זהות של שני ההורים הכולל את הספח עם כתובת מעודכנת.יש לצרף תעודת זהות של מיופה הכח. התעודות חייבות להיות מקוריות. במידה ואין אפשרות להביא תעודות זהות מקוריות יש להביא צילום תעודות זהות עם חותמת נאמן למקור.
לתשומת לבכם, יש לחתום על הוראת קבע במידה וברצונכם להרשם למועדונית עירונית.
 האם ניתן להכניס ילד מעבר לשנתון? האם יכול להתקבל לגן ביום שימלאו לו שלוש?

הגיל והשנתון קבועים בחוזר מנכ"ל משרד החינוך.
לשנת הלימודים תשע"ה זכאות לרישום לגן טרום טרום חובה ילדים שנולדו החל מ- 1/1/2012 עד 31/12/2012. לא ניתן לקבל ילדים מעבר לתאריך זה.
 כיצד מבצעים רישום לגני הילדים לאחר מועד הרישום הרשמי (למתעתדים לגור בעיר תל אביב יפו, כולל חוזרים מחו"ל)
לאחר מועד הרישום הרשמי ניתן לבצע רישום רק במרכזהרישום בימים א-ה בין השעות 8:00 - 15:00. בצירוף כל המסמכים הרלוונטיים.
יש להצטייד בכל המסמכים הרלונטיים כולל שתי תעודות זהות הורים.
 מהו שכר הלימוד לגן הילדים?

בעקבות חוק חינוך חינם מגיל 3, לא יגבה שכר לימוד לגני חובה, טרום חובה וטרום טרום חובה החל משנת הלימודים תשע"ג.
הוראות החוק אינן כוללות הוצאות בעבור הזנה, הסעה, לימוד ריתמוזיקה וספורט שיגבו כבעבר.
 מהם שעות הפעילות בגן?

מהשעה 7:35 עד 14:00 בימים א'-ה'
וביום ו' מהשעה 7:35 – 12:45

רישום לבתי הספר היסודיים

 האם מישהו אחר יכול לרשום את הילד?
כן. מיופה כוח, בצירוף: נוסח מכתב הרשאה (טופס יפוי כח) חתום ע"י אחד ההורים בו הם מפרטים את המוסד המבוקש. (ניתן להוריד טופס זה מאתר האינטרנט העירוני). לצרף תעודות זהות של שני ההורים הכולל את הספח עם כתובת מעודכנת.יש לצרף תעודת זהות של מיופה הכח. התעודות חייבות להיות מקוריות במידה ואין אפשרות להביא תעודות זהות מקוריות יש להביא צילום תעודות זהות עם חותמת נאמן למקור.
 מהו אופן קבלת התשובה לגבי קבלה או דחייה של מועמדות לבית הספר היחודי?

תשובות קבלה או דחייה ינתנו אך ורק בדואר רשום מעיריית תל-אביב–יפו במהלך פגרת הקיץ.
תשובות לגבי עררים ישלחו לבית ההורים במהלך פגרת הקיץ.
 מהי מדיניות העירייה בעניין קבלת תאומים לבית ספר יחודי?

מדיניות העירייה במקרה של תאומים היא שאין להפרידם. על כן או שתתקבל דחייה משותפת או שמתקבלים יחדיו.
 אם הילד התקבל לבית ספר ייחודי, האם ניתן להחזירו לבית הספר האזורי אליו היה רשום?
במקרה של ביטול רישום לבית הספר היחודי ולאחר העברת ילדכם, לא מובטחת חזרתו לבית הספר האזורי, אליו שובץ קודם, אלא על בסיס מקום פנוי בלבד.
על ההורה המעוניין לבטל רישום להעביר בקשה חתומה בכתב, העתק צילום ספחי תעודות הזהות של ההורים לפקס מחלקת הרישום 03-5216447 (יש לוודא קבלת הפקס בטלפון 03-5218111).
במקרים בהם מכסת בית הספר מלאה, לא תתאפשר חזרה לבית ספר האזורי  והתלמיד ישובץ לפי שיקול דעת מערכתי.
 האם צריך להרשם לבית ספר אזורי מלבד לבית הספר היחודי?

כן, יש לבצע רישום לבית ספר אזורי על פי אזורי הרישום ובמקביל ניתן להציג מועמדות לאחד מבתי הספר הייחודים.
יש להציג את העתק הרישום במעמד הצגת המועמדות.
 האם השיבוץ בתוך בית הספר באחריות העירייה?

השיבוץ לכיתות בתוך ביה"ס נעשה ע"י הנהלת ביה"ס
 כיצד מבצעים העברה לבית ספר אחר בכיתות הביניים?

באחריות ההורים למלא טופס "בקשת העברה של תלמיד" בבית הספר שבו הילד לומד, חתום.
תעודת הערכה אחרונה של התלמיד
צילום תעודות זהות כולל ספח של שני ההורים
(במקרה של הורים גרושים/פרודים יש לצרף בנוסף "כתב הצהרה להורים גרושים/פרודים"), יישלחו לפקס 03-5216447.
באחריות מנהל בית הספר למלא ולשלוח "דוח חינוכי על התלמיד". 
לתשומת לבכם, הוועדה לא תדון בבקשה שחסרים בה המסמכים הדרושים.
יש לאשר קבלת הפקס עם מחלקת הרישום, בטלפון: 03-5218111.
 האם אני זכאי לקבל הסעה לילד לבית הספר המבוקש (וחזרה הביתה) לאחר אישור העברתו?

הגעת ילדכם לבית הספר ההסעה ומימונה מוטל על ההורים בלבד. עיריית תל-אביב-יפו לא תישא בכל הוצאה הקשורה בהעברת התלמיד לבית הספר המבוקש.
 האם אזורי הרישום קבועים?

אזורי הרישום משתנים בהתאם לצפי של הילדים העולים לכיתה א', לפני תקופת הרישום. יחד עם זה ניתן להגיש בבית הספר האזורי בקשה לשינוי שיבוץ מבית הספר האזורי בכיתה א'. את הבקשה ניתן להגיש עד תום מועד הרישום הרשמי במזכירות בית הספר בלבד.
 איך ניתן לרשום לחטיבה צעירה ילד שאינו בגיל חובה?

בחטיבה צעירה - אין שיבוץ לילדי טרום חובה. השיבוץ אפשרי רק לילדי חובה.

מועדוניות

 האם ישנים ואוכלים במועדונית עירונית?

במועדונית מוגשת ארוחה חמה ובשרית. השהות במועדונית לא כוללת שינה.
 האם ניתן להרשם רק לחופשות או לחלק מהשבוע?

השהות במועדונית מתייחס לכל ימות השבוע והחופשות על כן, לא ניתן להרשם רק למועדי חג/חופשות.
 כמה ילדים ישנם במועדונית וכמה אנשי צוות ?

עד 30 ילדים במועדונית, הצוות כולל גננת וסייעת.
 

מוקד רישום גני ילדים ובתי ספר יסודיים

 • טלפון: 03-5218111
 • פקס: 03-5216447
 • כתובת: אבן גבירול 71, קומת גג, גן העיר
 • שעות פתיחה: ימים א'-ה' בשעות 08:00 - 15:00
 • מענה טלפוני: בימים א'-ה' בשעות 08:00 – 15:00
 • דוא"ל לפניות הורים בנושאי גנים בלבד: ganimtlv@tel-aviv.gov.il (פניות בנושאים אחרים לא יענו)
   
  בתקופת הרישום - שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:
  ימים א'-ד' בשעות 08:00 - 18:00 וביום ה' בשעות 15:00-08:00

דעתך חשובה לנו!

שימו לב! אין מענה למשוב זה. אם ברצונכם במענה, אנא פנו באמצעות טפסי צור קשר.
 
 
 
 
 
 
 
 

נושאים בחינוך

קישורים אזור כלים

שתף הדפס שלח לחבר

שליחת קישור במייל

X
הקלד את התווים שבתמונה
 
שלח  בטל
סגור