חיפוש באתר העירייה
  תעודה לטאבו
טאבו

אפשר לקבל שירות בשני נושאים:

 1. קבלת מידע בדבר חובות לעירייה - לפני עסקת המכר.

  קבלת מידע בדבר חובות של בעל הנכס ביחס לנכס (חובות כגון: ארנונה, היטל השבחה, אגרות והיטלי פיתוח וכד', וכן מים וביוב [עד 31/12/2009])

  מסמך זה אינו מאפשר העברה של זכויות בנכס ברשם המקרקעין (טאבו).

 2. קבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) - לאחר עסקת המכר.

  תעודה זו משמשת אישור על סילוק חובות של בעל הנכס ביחס לנכס עד מועד תוקף התעודה (חובות כגון: ארנונה, היטל השבחה, אגרות והיטלי פיתוח וכד' וכן מים וביוב [עד 31/12/2009]).

  על-פי סעיף 324 לפקודת העיריות העברת הזכויות בנכס מותנית בהצגת תעודה מהעירייה המופנית לרשם המקרקעין, ולפיה שולמו במלואם כל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ביחס לנכס.

  תוקף התעודה  - עד 6 חודשים ממועד הגשת הבקשה, בתנאי ששולמו מלוא התשלומים המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס בגין הנכס לתקופה זו.

   * בעת הטיפול בבקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין (לטאבו) יתכן שתעשה מדידה בנכס.

 
הגשת הבקשה

תהליך הנפקת התעודה לרשם המקרקעין (טאבו) או מתן מידע בדבר חובות קיימים לעירייה נעשה באגף הגבייה- מוקד טאבו והחזרים, בהגשת בקשה בכתב ,פקס, דואר, מרכז השירות העירוני -ראה פרטי קשר המופיעים בהמשך.

קבלת התעודה לרשם המקרקעין או קבלת מידע בדבר חובות קיימים לעירייה כרוכה בתשלום אגרה בסכום של  110 ש"ח (לפי פברואר 2015).
הטיפול בבקשה - כ- 10 ימי עבודה.

שירות תעודה עד הבית!
ניתן להגיש בקשה לקבלת תעודה בצירוף המסמכים הנדרשים (באמצעות פקס או דואר) ולקבלה עד הבית
תוך 3 ימי עבודה ממועד אישור הפקת התעודה.
השירות ניתן ללא תשלום. התעודה תימסר ע"י שליח לכתובת למשלוח שביקשת בתחום העיר תל-אביב-יפו.


 

 • הגשת בקשה לאיתור חובות
  אופן הגשת הבקשה

  יש למלא
  טופס בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין להעברת הזכויות בנכס ולרשום על הטופס לצורך "איתור חובות", ואת מספר חשבון הלקוח (ארנונה).

  כמו כן, יש לצרף את המסמכים הנדרשים:
  1. תצלום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו). אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג אישור זכויות מחברה משכנת.
  2. תצלום תעודה מזהה של שני הצדדים – תעודת זהות כולל ספח. מי שאינו אזרח ישראלי יצרף תצלום של דרכון בתוקף/ תצלום תעודת התאגדות (חברה/ עמותה/ שותפות). 
  3. ייפוי כוח מאת בעל הנכס - אם המבקש משמש מיופה כוח.

 • הגשת בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו)
  אופן הגשת הבקשה

  יש למלא
  טופס בקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין להעברת זכויות בנכס ולרשום את מספר חשבון הלקוח (ארנונה) ואת התאריך של מסירת הנכס (החזקה).

  כמו כן, יש לצרף את המסמכים הנדרשים:
  1. תצלום נסח רישום עדכני מלשכת המקרקעין (טאבו). אם הנכס אינו רשום בטאבו, יש להציג אישור זכויות מחברה משכנת.
  2. תצלום  תעודה מזהה של שני הצדדים – תעודת זהות כולל ספח. מי שאינו אזרח ישראלי יצרף תצלום של דרכון בתוקף/ תצלום  תעודת התאגדות (חברה/ עמותה/ שותפות).
  3. מסמכים אחרים על פי סוג העסקה ראו בטבלה שלפניכם.
סוג עסקה מסמכים נדרשים
סוג עסקה עסקת מכר מסמכים נדרשים
עותק שלם ומלא של הסכם המכר ובו תאריך של מסירת החזקה בנכס, בחתימת שני הצדדים
סוג עסקה העברה ללא תמורה מסמכים נדרשים
תצהיר של שני הצדדים חתום לפני עורך דין.  יש לציין אם יש צורך בשינוי שם המחזיק בנכס.
סוג עסקה חכירה / הארכת חכירה מסמכים נדרשים
תצלום חוזה חכירה או שטר חכירה
סוג עסקה העברה מנאמן לנהנה מסמכים נדרשים
הודעת נאמנות ממס שבח או חוזה או תצהיר
סוג עסקה פירוק חברה מסמכים נדרשים
צו פירוק ופרוטוקול פירוק בחתימת המפרק ותדפיס מרשות התאגידים
סוג עסקה רישום / תיקון בית משותף מסמכים נדרשים
תצלום התקנון המוסכם.

חשוב למלא את טופס הבקשה בקפידה, לציין שם מלא, כתובת מדויקת למשלוח, מספר טלפון נייד ליצירת קשר, ומספר חשבון לקוח (ארנונה).

 

 
קבלת תשובה על מצב החובות והתשלום

קבלת תשובה על מצב החובות בנכס
לאחר הגשת הבקשה תיפתח פנייה לאיתור חובות ביחידות השונות.
לאחר כ-10 ימי עבודה יימסר עדכון בטלפון על  מצב החובות, וכן יישלח בדואר מכתב המפרט את החובות של הנכס.

קיבלתי מכתב פירוט חובות- מה עליי לעשות?

כדי לקבל תעודה לרישום בטאבו יש לשלם את כל החובות על פי הפירוט שנמסר לך.
פירוט החובות מתקבל ביחידות השונות, והסדרת החוב נעשית אצלן.

 • אם התקבלו שוברים מצורפים למכתב, יש לשלמם מייד.
 • אם לא התקבל שובר, אך נכתב שיש חוב, יש לפנות לממונה, כפי שצוין, להמשך טיפול או לקבלת שובר
 • אם נדרש בירור נוסף, יש לפנות לממונה, להמשך טיפול.

חשוב לשמור את כל אישורי התשלום ולהעבירם במרוכז למוקד טאבו והחזרים (פרטים למטה).

פירוט היחידות, אופן קבלת שוברים, אופן התשלום ואמצעי קשר

גורם אחראי אופן קבלת מידע על החוב והנפקת שוברים אופן התשלום אמצעי קשר קישור
גורם אחראי ארנונה ומים (עד לתאריך 31/12/2009) אופן קבלת מידע על החוב והנפקת שוברים
המידע יימסר בטלפון , וכן במכתב ואליו יצורפו שוברים לתשלום
אופן התשלום תשלום בכרטיס אשראי (עד סכום של 10,000 ש"ח) אפשר  לשלם במוקד הטלפוני או במרכז השירות העירוני באמצעות שובר. (מעל 10,000 ₪) אפשר  לשלם בדואר/ בבנק במזומן בלבד. אמצעי קשר 03-5218666 (שלוחה 1) קישור
גורם אחראי שילוט ופרסום אופן קבלת מידע על החוב והנפקת שוברים
המידע יימסר בטלפון, וכן במכתב ואליו יצורפו שוברים לתשלום
אופן התשלום תשלום בטלפון, בכרטיס אשראי, או תשלום בשובר (דואר, בנק) אמצעי קשר 03-5218666 (שלוחה 5) קישור
גורם אחראי אגרות ודמי שירותים (שיקים חוזרים וגביות שונות) אופן קבלת מידע על החוב והנפקת שוברים
המידע יימסר בטלפון, וכן במכתב ואליו יצורפו שוברים לתשלום
אופן התשלום תשלום בטלפון בכרטיס אשראי, או תשלום בשובר (דואר, בנק) אמצעי קשר 03-5218666 (שלוחה 8) קישור
גורם אחראי אגרת בניה והיטלי פיתוח אופן קבלת מידע על החוב והנפקת שוברים
לבירור או קבלת שובר יש לפנות ליחידה.
למידע נוסף:
אופן התשלום מזומן בקופת מינהל הנדסה (עד 2,000 ₪)P: בנק מזרחי - סניף גן העיר (עד 10,000 ₪); המחאה אישית-לא בנקאית (עד 25,000 ₪): כרטיס אשראי (עד 50,000 ₪); המחאה בנקאית ללא הגבלת סכום. אמצעי קשר 03-7247799 קישור היטלי פיתוח
גורם אחראי היטל השבחה אופן קבלת מידע על החוב והנפקת שוברים
מידע יימסר באמצעות מכתב או ביחידה. אם קיימת חבות בהיטל השבחה נדרשת הזמנת שומה. לינק לטופס
אופן התשלום לאחר קבלת השומה, תשלום שובר מקורי בקופת מינהל הנדסה בלבד. מזומן בקופת מינהל הנדסה (עד 2,000 ₪) ובבנק מזרחי - סניף גן העיר (עד 10,000 ₪). המחאה אישית-לא בנקאית (עד 25,000 ₪) כרטיס אשראי (עד 50,000 ₪). המחאה בנקאית ללא הגבלת סכום. אמצעי קשר 03-5217080, 03-7247799 (שלוחה 1) קישור היטל השבחה
 

לתשומת לבך, לקבלת תעודה לרישום בטאבו אי אפשר לעשות  הסדר חובות בפריסת תשלומים.

 
קבלת תעודה לרשם המקרקעין (טאבו) והארכת תוקפה

לאחר הצגת אישורי תשלום לכל החובות המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס בגין הנכס, תינתן התעודה לרשם המקרקעין, וניתן יהיה להמשיך את תהליך העברת הזכויות אצל  רשם המקרקעין.

תוקף התעודה -  6 חודשים ממועד הגשת הבקשה.

* מי שרשאי לקבל תעודה עפ"י התנאים שצוינו לעיל, יכול לקבל העתק של התעודה לרשם המקרקעין בתשלום של 50 ₪ (לפי פברואר 2015).

מה עליי לעשות כדי להאריך את תוקף התעודה?
אפשר להאריך בכל פעם מחדש את תוקף התעודה ב-6 חודשים נוספים ממועד סיום תוקף התעודה הקודמת.
להארכת תוקף התעודה
יש למלא שוב טופס בקשה ולציין את מספר הבקשה המקורי. התעודה המחודשת תימסר רק לאחר סילוק כל החובות עד תאריך תוקף התעודה המחודשת.
הארכת תוקף התעודה כרוכה בתשלום אגרה של 50 ₪ (לפי פברואר 2015).

ארנונה – תעודה לטאבו

 • כתובת: אבן גבירול 69, מרכז השירות העירוני
 • טלפון: 03-5218666 (שלוחה 1)
 • פקס: 03-5216008
 • שעות פתיחה:
  ימים א'-ד', בשעות 18:00-08:00. יום ה', בשעות 15:00-08:00
 • מענה טלפוני:
  ימים א'-ד', בשעות 18:00-08:00, יום ה' בשעות 15:00-08:00.
 • תשלומי ארנונה והיטל שמירה עד 10,000 ₪ בכרטיס אשראי בטלפון: 03-5218666
  כתובת למשלוח דואר: עיריית תל אביב-יפו, האגף לגביית ארנונה ואגרת מים, אבן גבירול 69, תל-אביב-יפו, 6416201.
 

דעתך חשובה לנו!

שימו לב! אין מענה למשוב זה. אם ברצונכם במענה, אנא פנו באמצעות טפסי צור קשר.
 
 
 
שתף הדפס שלח לחבר

שליחת קישור במייל

X
הקלד את התווים שבתמונה
 
שלח  בטל
 • 106
 • arcive
 • arnona
 • publiccomplaints

טפסים

סגור