חיפוש באתר העירייה
אושרו הקריטריונים לדיור בר השגה
הנהלת עיריית תל-אביב-יפו אישרה את הקריטריונים לקביעת הזכאות לדיור בר השגה בתל־אביב-יפו, כפי שהומלצו ע"י ועדת המעקב ליישום המלצות הועדה לדיור בר השגה בעיר.
 
ועדת המעקב, בראשות המשנה לראש העיר, ארנון גלעדי, מונתה ע"י ראש עיריית תל־אביב-יפו בחודש מרץ 2010, להמשך הטיפול בנושא פתרונות דיור בר השגה, כולל דיון בקריטריונים לזכאות לדיור בר השגה.
 
ראש עיריית תל־אביב-יפו, רון חולדאי: "אני שמח שהעיר תל־אביב-יפו תהיה החלוץ שלפני המחנה בכל הקשור לקידום תכניות לעידוד דיור בר השגה באופן יסודי ומשמעותי. זהו צעד שנועד להקל בעיקר על התושבים בני מעמד הביניים, שאנו רואים בהם נדבך חשוב באוכלוסייה ובהוויה של תל־אביב-יפו.
 
"אני קורא לממשלת ישראל לקחת גם כן אחריות ולייצר עבור אנשי מעמד הביניים פתרונות שיאפשרו להם לחיות בכבוד במדינת ישראל ובראש ובראשונה לטפל ברצינות במחירי הדיור הבלתי אפשריים".
 
הדמיית פרויקט דיור בר השגה ברח' לוחמי גליפולי בעיר
 
 
הזכאות והקריטריונים הינם פועל יוצא של שיקולי מדיניות ובראשם הגדרת קהלי היעד כתוצאה של אמידת צרכים. הקריטריונים ייקבעו ברמה כוללנית-עירונית: קריטריונים שהם תבחיני זכאות, שישה תנאי סף בסיסיים ועוד תנאי התלוי בגודל הדירות.
 
הקריטריונים יהיו זהים בכל הפרויקטים בעיר - בצפון ובדרום, בפרויקטים של יזמים ועל קרקע עירונית. שינוי בקריטריונים לא יבוצע לפני תום שנתיים ממועד הפעלתם, באישור מועצת העיר בלבד.
 
ששת תנאי הסף לזכאות:
 
1. חסר דירה- ללא בעלות על דירה או חלק מדירה אחרת.

2. תושב תל־אביב-יפו- מי שהיה ועודנו תושב העיר תל־אביב-יפו ברציפות במשך חמש שנים, בטרם מועד פרסום המכרז (הרשמה והגרלה).

3. הגבלת גיל- הזכאות רק למשקי בית שבהם גילו של אחד מהבגירים אינו עולה על 45 שנה במועד פרסום ההגרלה.

4. הכנסה- הכנסה חודשית ברוטו למשק הבית המועמד שאינה עולה על השכר הממוצע למשקי בית בעשירון השביעי (כיום 14,405 שקל).

5. הצהרת המועמד על הון ונכסים- ההצהרה תכיל פירוט בדבר נכסי נדל"ן(מגרשים, חנויות), כלי רכב, נכסים ופקדונות פיננסיים וכו'.

6. עבודה - משפחה תיחשב כעובדת, הממצה את כושר ההשתכרות אם אחד מבני הזוג הינו אחד מאלה - עובד במשרה מלאה או בעל תיק במס הכנסה.
 
• משק בית ובו ילד שגילו במועד ההגרלה לא עולה על 12 - קריטריון גמיש (לא תנאי סף) - הקריטריון יחול על דירות שגודלן מעל 60 מ"ר עיקרי, למשל בפרויקט גני שפירא ושוק עלייה. דירות קטנות יותר תוקצינה גם למשקי בית שאינם כוללים ילד.
 
בחירת הזכאי בהגרלה אקראית- כל הבקשות שעלו בגורל ימוספרו ותיערך בדיקה יסודית לוודא שהן עומדות בתנאי הסף. במידה ואחד הזכאים לא יממש זכייתו, יבחר הזכאי הבא אחריו מתוך ההצעות הכשרות שנבדקו ואושרו.
 
סנקציות ואכיפה - ייערכו בדיקות לוידוא הפרטים שמסרו הזכאים. מי שהגיש פרטים שהתבררו ככוזבים לא יוכל יותר להיכלל בהגרלה עירונית לדיור לצמיתות, ויאלץ להחזיר את ההטבה +קנסות.
 
כניסת דייר נוסף לדירה אחרי ההקצאה מחייבת דיווח ותשלום ע"פ הכללים. כנגד המפרים תוגש תלונה למשטרה בגין העבירה הפלילית "קבלת דבר במרמה".
 
בשנים האחרונות עלתה דרישה מצד תושבי העיר לדאוג לדיור בר השגה, בשל העלייה במחירי הדירות ובשכר הדירה בפרט. מהלכים של פיתוח דיור בהישג יד ברמה העירונית אינם ייחודיים לתל-אביב- יפו; ערים מרכזיות אחרות בעולם המערבי מתמודדות אף הן עם הנושא ובעשור האחרון פותחו כלים שונים לעידוד דיור בהישג יד ברמה העירונית, לרוב תוך שיתוף פעולה עם המגזר הפרטי.
 
לפיכך, החליט ראש עיריית תל-אביב-יפו, רון חולדאי, לפני כשלוש שנים על הקמת ועדת למציאת פתרונות לדיור בר השגה, בראשותו של המשנה לראש העיר, ארנון גלעדי, בה שותפים צוות יועצים חיצוניים הכוללים את החוקרת ד"ר אמילי זילברמן (המכון לחקר האזור- הטכניון) והכלכלן אהוד פסטרנק וכן בעלי תפקידים עירוניים.
 
במהלך התקופה בה פעלה הוועדה, נעשתה עבודה רבה שמטרתה גיבוש כלים תכנוניים-כלכליים לעידוד דיור בר השגה בתל-אביב-יפו.
 
יו"ר הוועדה העירונית לדיור בר השגה, המשנה לראש העיר, ארנון גלעדי: "זו החלטה אמיצה שמקבלת עיריית תל־אביב- יפו. ממצאי הוועדה משתלבים במדיניות של עיריית תל-אביב-יפו לספק פתרונות דיור מגוונים לאוכלוסיות שונות כגון זוגות צעירים, משפחות צעירות וסטודנטים".
 
סגור